UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Wira Negara

From BASAbaliWiki
20230328T060943759Z446875.jpg
0
Vote
Title
Wira Negara
Photo Credit/Source
https://www.instagram.com/p/CprlPDtPpn3/?igshid=MDJmNzVkMjY=
Artist / contributor
Kiki_MAHASABA
Genre
-
Related Place
Organization/school


Mirah Pramiyogi

13 months ago
Votes 0++
Om Swastyastu, titiang cumpu indik napi sane sampun kawedar olih semeton titiang puniki, ring zaman kaliyuga mangkin akeh sang nata ratu nenten ninutin swadarma dados nata ratu sekadi sampun kawedar olih semeton titiang ring ajeng, sepatutnyane sang nata ratu nenten kadiasapunika , sang nata ratu sampun sepatutnyne ngambel swadarma sang manados nata ratu melaning negara utawi melaning gumi taler ngamongin i panjak mangda nemuang kasukertan, lianan punika i panjak mangda prasida taler mabela pati melaning gumi. Yening sampun nata ratu dados conto sakadi punika sinah i panjak prasida nulad tur ninutin parilaksana sang nata ratu sakadi punika. Sakadi ring wiracarita Ramayana sang Kumbakarna arin sang Rahwana , ida sadia mabela pati melaning negara ida saking musuh. Lianan punika tingkah dados nata ratu sane patut gambel sakadi kecap ring sastra Kekawin Ramayana kutus tingkah dasar dados nata ratu sane patut gambel sane kabawos asta brata. Punika sane becik gambel taler amongin mangda panegaran nemuang sane kabaos kerahayuan taler kerta jagatdita .
Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What values do you want the government to learn from your choice of Ogoh-ogoh?

In English

In Balinese

We Bapak ibu ane ngelah jabatan di kursi pemerintah suud monto masare, misi mangipi, nyaru-nyaru makisi, pangsing tawanga kompromi suba berkoalisi lantas korupsi. Jaen sajan tongose to Anggon glalang-gliling. Yen alih-alih cara umah jeg suba di raab, jeg suba tegeh, sap teken i lambang, i usuk, i reng, i tembok, i bataran, neked kanti i dasar ane ada di beten. Jani bangun, de males Sang Kumbakarnane tulad, kanggoang swadarmane ingetang. Nanging ada ane sandang tempa ngetohang pati Sang Kumbakarna melanang tanah palekadan tur nindihang gumi sandang ento conto. Da pesan Bedik-bedik baang tanahe adep teken penjajahe, jeg uluk-uluk ajak belog-belogina rakyate tolih jani liu ngaenang uyut. Da gengsi nah Ngepung pipis buka lawat.

In Indonesian