UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Harmoni Pertanian lan Pariwisata ring Desa Bakas

From BASAbaliWiki
20220416T065538686Z595515.jpg
0
Vote
Name of Place
Harmoni Pertanian lan Pariwisata ring Desa Bakas
Location
Reference
Lontar
  Folktales
   Biographies
    Children's Books
     Books
      Holidays and Ceremonies


       Gus Giriana

       25 months ago
       Votes 0++
       Tiang cumpu pisan sareng bebaosan penulis puniki indik Desa Bakas. Tiang sering malali mrika. Genahne asri pisan duaning karang sawah ring sisin margine kantun asri. Mawesana raris, potensi ekonomi agrowisata ring desa puniki becik pisan yening prasida kalimbakang. Yening tamiune sampun akeh sane uning ring kaluihan puniki, pastika sampun panglimbak tur pikolih saking pariwisatane pacang kadruenang olih krama desane. Tiosan ring punika, wenten taler potensi ekonomi kreatif ring wewidangan kuliner sane prasida kalimbakang. Tiang sering ngopi ring warung kopi Pengangon sane wenten ring desa Bakas. Irika, bapak Mendera sane nuenang warunge, ngicen tiang informasi indik desa Bakas, indik kopi miwah sane lianan. Tiosan ring numbas wedang utawi jaja laklak, ida dane prasida taler polih informasi indik desa miwah soroh-soroh wedang. Dumugi prasida kalimbakang malih. Suksma
       Add your comment
       BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

       What policies should the government enact to improve problems in your village?

       Information about place


       In English

       In Balinese

       Titiang pinaka generasi milenial sadia ngwangun desa malarapan antuk BASAbali Wikithon Partisipasi Publik 5: Ngawangun Desa. Ngiring cingakin indik desan titiange puniki.

       Semeton uning Desa Bakas? Desa Bakas punika magenah ring Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali. Ring Desan tiange puniki, makeh wenten lahan carik tur genah wisata alam. Semeton sareng sami, yening melancaran ka Desa Bakas, prasida nyingakin pemandangan alam sane becik, inggih punika, wenten pemandangan Gunung Agung ring sisi kaja, pemandangan abing tur subak abian ring sisi kangin, taler wenten pemandangan aliran Tukad Melangit sane asri ring sisi kauh Desa Bakas. Masyarakat ring Desa Bakas makeh sane dados petani carik, punika mawinang ring Desa Bakas, becik pisan dados Desa Wisata berbasis Agrowisata. Kegiatan sane prasida kalaksanayang indik pariwisata berbasis Agrowisata ring Desa Bakas inggih punika, wisata jogging track, wisata arung jeram, taler wenten wisata kuliner. Yening semeton dot melancaran ka Desa Bakas, iriki sampun wenten home stay, rumah makan, taler genah wisata petualangan sane becik tur instagramable.

       Nanging titiang wenten saran, dumogi pemerintah prasida ngicenin wantuan marupa dana lan pelatihan pemberdayaan, mangda petani ring Desa Bakas prasida nincapang hasil produksi pertaniannyane. Sekadi asapunika, titiang dados generasi muda dot nyobyahang ring pemerintah dumogi memberdayakan para petani sane wenten ring Desa Bakas. Dumogi video tiang niki menghibur semeton nggih. Ngiring semeton sinareng sami, malancaran ka Desa Bakas

       basabaliwiki.org wikibasabali pasikianyowana.bali mamedwedanta

       darma.bagus ayu_intann satri._a

       basabaliwiki wikithon partisipasipublik wikithonpartisipasipublik ngwangundesa membangundesa milenialberaksi

       In Indonesian


       I Putu Bagus Darma Saputra