Numbeg

Ilustrasi numbeg.jpg
4.00
(one vote)
Title
Numbeg
Related Places
  Writer(s)
  • Wayan Antari
  Photographer(s)
   Reference
   Photo Credit
   Video Credit
   Wikithon competition
   Caption

   Description


   In English

   In Balinese

   Pidan dugas gumine enu luung, konden ada I Korona, dong kalangen teken idup stata kedas. Lima ngisi buku, pulpen, lan komputer. Muane mapoles baan pupur, bibihe munju ngansan munju ulian gincu. Sabilang wai gagaene nguyeng awak ngalih angin ngiterin gumi. Ane jani, nyen madaya idupe lakar buka kene. Sasukat libur korona. Sabilang wai uyak daki. Mua ocem, batis kakah ulian sesai kaput sarin tanah. Ngurek cara sindek di tanahe dogen gaene. Yen pidan ngisi pulpen, jani ngisi pati. Pidan ngorek-ngorekin buku, jani ngorekin tanah. Pidan sesai masekeb, jani sesai madengdeng. Apabuin, tusing baangina kija-kija teken pemerintahe. Ngoyong jumah dogen kone, apang tusing kena kecup olih I Korona. Ento makada kanggoang tuah neked di tegale refreshing. Kene suba, lekad desa, gede di desa. Dasar geginane tuah petani. Dakine tusing nyandang kelidin. Diapin mongken joh lampahe, mongken kedas gegaene bakatang, yen suba tetamian panglingsir tusing ja dadi engsapin.

   In Indonesian

   In Makassar