hoax hadiah ratusan juta lewat SMS

WhatsApp Image 2021-04-10 at 19.30.27.jpeg
Photo credit
Contributor


You are not allowed to post comments.

Description


English

Balinese

Om swastiastu, dumogi semeton sareng sami setata kenak lan rahayu. Ring rahina sane mangkin tiang jagi nyaritayang indik pengalaman tiang sane keni berita hoax. Tiang dugas ento sing sengaja maan sms berhadiah. Nanging berita punika berita hoax utawi berita bohong. Tiang sampun sering maan sms sane isine ngoraang tiang menang undian lan hadiah nyane marupa pipis. Lantas di sms punika misi link. Sampun tiang mukak link nanging blog ento sampun mahapus, utawi nenten wenten napi-napi. Ring derika mawinan tiang lantas melah-melah memilah informasi sane tiang bakat saking sms sane lianan saking media sosial. Tiang masih nenten yakin yening tiang menang hadiah pipis sane akeh pisan. Uli punika tiang mabesen ring semeton sareng sami mangda berhati-hati utawi jagi memilah-milah informasi sane bakat ring sms lan media sosial. Pastiang dumun berita punika berita beneh ten berita hoax . sumangdane semeton sareng sami bijak dalam memilah informasi. Dumogi semeton sareng sami uning indik napi nake tiang caritayang, lan nenten tergiur saking hadiah sane lakar bakat. Inggih wantah asapunika sane tiang caritayang yening wenten iwang tiang nunas geng rena pengampura lan sane tiang caritayang bermanfaat antuk semeton sareng sami. Suksma Om santih santih santih om

Indonesian

Other local Indonesian Language ( )