Ngewangun Pariwisata Berbasis Digital Ngangge Kebudayaan Bali

20220122T003611356Z940887.jpeg
0
Vote
Title
Ngewangun Pariwisata Berbasis Digital Ngangge Kebudayaan Bali
Photo Credit/Source
traveling.bisnis.com
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Padangkerta
Location


You are not allowed to post comments.

What should the government do to stimulate and sustain tourism in Bali?

In English

In Balinese

Bali nenten lepas saking ciri khas adat lan istiadat kebudayaan. Ring bali makeh pisan adat lan istiadat kebudayaan ipun . Akeh pare tamu logistik tur saking dura negara sane rauh ke bali lege pisan manah ipun megenah ring bali. Sakewanten pikobet pandemi covid -19 mawinan para tamu saking dura negara jejeh pisan manah ipun jagi rauh ke bali. Nike mawinang pariwisata ring bali akeh pisan manggihin pikobet tur nenten wenten pekaryanan. Riantuk kewentenane asapunika I Guru wisesa sepatutne sida nyarengang para yowana sane wenten ring sawowongan wewidangan soang soang yowana mangde ngewantu ngewaliang parawisata ring bali. Sinalih tunggil sane pining kewenengin olih para yowana inggih punika youtube. Youtub merupa sinalih tunggil aplikasi sane sida ke akses olih samian panegara. Ngewentenang pecentokan di gital merupa sinalih tunggil vlog destinasi ring wewidangan nyane soang soang. Duaning ring Indonesia untengne ring Bali medue metegepan budaye sane banget nudut mangde kerahuin . Wit saking kewentenan pecentokan merupa online guru wisesa ngagge sarane digital sida ngawanang nenten aluh. Para yowana jagi nyarengin tur maning para yowana punika sida maurukang kewenengan nyane soang soang ring jagat maya digital sane medue dampak positif ring pengeweruh nyane. Sejaba punika ipun nenten je jage akeh ngewetuang prebia, ipun para yowana sida ngewigunayang piranti lan bahan sane wenten kemanten tur maning , sejaba punika ipun pare yowana taler sida sayan nguningin budayanyane ipun sane wenten ring wewidangan nyane. Para yowana punika taler sida berkreatifitas ring sejeroning ngewetuang pemineh pemineh ipun sane kederweang jagat ngewaliang parawisata ring bali sahe tetep ngajegang promosi kesehatan sane memargi ring wewidangan nyane soang soang. Manut dewak tityange, mawit saking ngewetenang pecentokane punika sida nudut pikayun pare tamu saking mancenegara minekadi tamu logistik mangde rauh ke bali lan nyingakin sapunapi kewentenan ring bali sane mangkin. Mewit saking punika pikolih ring sejeroning ekonomi ring bali jagi ngagengang seka kidik.

In Indonesian