Diversity Makes Brotherhood

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title (Indonesian)
Keberagaman membuat persaudaraan
Title (Balines)
Kawéntenan ngawinang pasemetonan
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
 • Ida Bagus Made Adi Palguna
Institution / School / Organization
SMA NEGERI 1 GIANYAR
Related Places
  Wikithon competition
  Harmony


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What can we do to maintain religious harmony?

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  Indonesia inggih punika bangsa sane beragam. Indonesia medue mekudang-kudang bahasa, agama, budaya, ras, lan sane lianan. Keberagaman ring Indonesia inggih punika Anugerah sane katitipang olih Sang Hyang Widhi Wasa, iraga patut ngelestariang mangda keberagaman nike tetep ajeg lan lestari.

  Agama ring Indonesia wenten 6 inggih punika Hindu, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, lan Konghucu. Penduduk Indonesia patut ngejage kerukunan keberagaman agama punika mangda iraga neten kepecah belah. Contohnyane Bali, penduduk ring Bali sampun ngejage kerukunan keberagaman agama punika. Kenten masi antuk budaya, bahasa, ras, lan sane lianan sami sampun keajegang. Wargi sane medue agama melenan idup berdampingan. Duaning punika wargi di Bali mresida saling memahami lan menghormati. Duaning punika, sajeroning nincapang kerahayuan para janane sane astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, nentenja wantah indik toleransi kewanten sane patut kauratiang, santukan toleransi punika wantah dasarnyane. Mangda prasida sayan kukuh pasemetonan sane wenten ring pantaran parajanane, toleransi patut kasarengin antuk sikap sane pateh. Selanturnyane, sikap kesetaraan patut kasarengin antuk laksana sane nyata ring sajeroning makarya sareng-sareng ring tengahing masyarakat sane majemuk.

  Antuk kerjasama sane tulus, ngwangun rasa percaya sane kuat ring para janane sane pateh antuk pangresepan sane pateh indik ipun prasida urip sareng-sareng sajeroning kerahayuan, tentrem, saling maju lan saling ngukuhang, nenten saling nyakitin lan ngicalang.

  In Indonesian