Menangkal berita miring di kalangan perempuan

71F14E02-E1F9-40B5-BFC4-93ED6194A22B.jpeg
Photo credit
Google
Contributor
Dewa ayu sri parma dewi


Rai

19 months ago
Score 0
Ring bali akeh wenten kepercayaan nak tua utawi nak lingsir sane turun temurun nanging nenten wenten bukti ilmiah sane mendukung pernyataan tersebut.contoh nak istri ten dados negakin busung,ten dados negakin galeng ten dados ngikih kelapa sambil mejujuk. nike memang tidak ad fakta ilmiah sane membuktikan bahwa pernyataan nika benar nanging di balik nike pasti wenten tetujon pangten irage ngemargiang sane mewasta iwang, contoh ten dados negakin galeng bise ngeraneyang busul, nenten wenten penelitian sane membuktikan pernyataan nika benar nanging di balik nika wenten tetujon ten dados negakin galeng karena galeng nika ke anggen ring duur utawi prabu ten dados tegakin,mungkin pernyataan tyg niki sedikit masukan untuk menangkal pernyataan turun temurun sane nenten pasti kebenaran nyane👏

You are not allowed to post comments.

Description


English

Balinese

Om swastiastu wastan titiang parma dewi. Tiang setate mirengan berita hoax turun temurun saking anak lingsir kocap kebaos, Yening nak bajang utawi nak istri negakin busung utawi janursetate mens datang bulan ngenen rerainan. Akeh bajang-bajang di bali setate mirengan berita puniki,yening wenten nak bajang utawi nak istri mejejaitan,anake lingsir setate mebaos de negak - negakin busung ning, mens di rerainane nyen . Ring tulisan niki, tiang jagi mebaos utawi membahas akidik indik berita hoax punika. Anak istri samian sampun medue siklus mens utawi datang bulan tersendiri.biasanyane siklus mens nika berlangsung sekitar 28 rahina,nenten je ulian negakin busung utawi janur niki sane praside ngaenan anak istri setate datang bulan ring rerainanne.minab pas wenten rerainan ,siklus mens nak istri nike nemu rerainan,buine janur nika pinake anggen banten sane suci lan sukla. nenten patut yening janur sane anggen banten nike tegakin.nike sane mawinan nak lingsir state nakut-nakutin nak istri mangda nenten negakin janur utawi busung.nanging berita niki wantah hoax utawi berita nenten patut, negakin janur utawi busung nenten je ngeraneyang setate mens ring rerainan ne.niki wantah anggene nakut-nakutin mangda busung utawi janur nike tetep sukla duaning janur nika ke anggen banten. Wantah asapunika sane baosan titiang mangkin tentang berita hoax negakin busung puniki,sane mangkin jagi puput tiang antuk suksema. Om santih, santih,santih om.

Indonesian

Other local Indonesian Language ( )