Herman Neubronner van der Tuuk

From BASAbaliWiki
Van-der-tuuk BASAbali.jpg
Full Name
Herman Neubronner van der Tuuk
Pen Name
Tuan Dertik
Photograph by
KITLV Leiden
Link to Photograph
https://budaya.wordpress.com/2010/03/28/van-der-tuuk-%E2%80%93-sang-juru-selamat-bali/
Website for biography
Place
Singaraja
Related Music
Related Books
Related Scholars Articles


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Biography


In English

In Balinese

H.N. Van der Tuuk inggih punika silih sinunggil panginkin Museum Gedong Kirtya, sareng Ida I Gusti Putu Djelantik. Dan mupulin ak h pisan tetamian lontar kuna tur dokumentasi sejarah Bali daweg jaman kolonial, san raris kapiara tur kasalin ring aksara Latin nyantos mangkin. Sangkan utsahan dan nglestariang tetamian lontar punika, i raga nyantos mangkin prasida mikolihin pikayun luur san kametuang olih para leluur Balin dumunan.

Ngubu ring panepi Singaraja, Tuan Dertik k nten dan kasambat , tresna pisan sareng kabudayaan Bali. Sujatin , dan dados silih tunggil angga misionaris Belanda san madu tetujon ngobah wargi Balin dados umat Kristen. Raris, sasampun dan meneng ring Bali, dan ngon pisan sareng kaluihan kabudayaan tur kaluuran tetamian panglingsir Balin . Irika raris dan nyesel. Dan ngirim surat ring manggala misionaris ring Belanda, mangda misionarisasi ring Bali n nten kalanturang.

Pikayun dan san pinih ageng inggih punika ngaryanin kamus Kawi-Bali. Sak wanten, dan gelisan s da ring warsa 1894 ring Surabaya. Penelitian tur pikayun dan ngajegang tetamian sastra Kawi-Bali punika raris kalanturang olih para sarjana san lianan, minakadi Zoetmulder, Robson miwah san tiosan, san prasida ngaryanin kamus Jawa Kuna-Indonesia tur Jawa Kuna-Bali, ngajangkepin pangaptin dan Tuan Dertik.

Kaketus saking budaya.wordpress.com

In Indonesian

Examples of work

Nothing was added yet.