Caption - Swadharmaning Titiang Pinaka sane Ngikenang Boga Para Janane - I Made Yogi Putra Wijaya

Tani - I Made Yogi Putra Wijaya.jpg
Title
Caption - Swadharmaning Titiang Pinaka sane Ngikenang Boga Para Janane - I Made Yogi Putra Wijaya
Related Places
  Related Biographies
   Reference
   Photo reference
   Video reference

   Description


   In English

   In Balinese

   Covid-19 ngawinang makasami para janane ring jagate mangkin ngrasayang panglalah ring baga ekonomi, pariwisata, kantos ring baga pertanian. Ring kota utawi ring desa makasami para kramane keni pakeweh ri kala nglaksanayang swadharmaning ring kauripan. Luire wenten para jana tanine mamasker daweg matekap nganggen mesin tractor sane kacingakin titian ring carik sane magenah ring Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Puniki mateges ring sajeroning para jana tanine sampun eling taler sampun sayaga ngamargiang sane kawastanin tata titi manut sane kasobyahang saking guru wisesa makadi protokol kesehatan. Tata titi puniki mabuat pisan mangda iraga sareng sami satata kenak lan rahayu ring sajeroning ngamargiang swadharma.

   In Indonesian