Swadharmaning Titiang Pinaka sane Ngikenang Boga Para Janane

Tani - I Made Yogi Putra Wijaya.jpg
0.00
(0 votes)
Title
Swadharmaning Titiang Pinaka sane Ngikenang Boga Para Janane
Related Places
  Writer(s)
  • I Made Yogi Putra Wijaya
  Photographer(s)
   Reference
   Photo Credit
   Video Credit
   Wikithon competition
   Caption

   Description


   In English

   In Balinese

   Covid-19 ngawinang makasami para janane ring jagate mangkin ngrasayang panglalah ring baga ekonomi, pariwisata, kantos ring baga pertanian. Ring kota utawi ring desa makasami para kramane keni pakeweh ri kala nglaksanayang swadharmaning ring kauripan. Luire wenten para jana tanine mamasker daweg matekap nganggen mesin tractor sane kacingakin titian ring carik sane magenah ring Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Puniki mateges ring sajeroning para jana tanine sampun eling taler sampun sayaga ngamargiang sane kawastanin tata titi manut sane kasobyahang saking guru wisesa makadi protokol kesehatan. Tata titi puniki mabuat pisan mangda iraga sareng sami satata kenak lan rahayu ring sajeroning ngamargiang swadharma.

   In Indonesian