PENGANGGURAN..

From BASAbaliWiki
20231117T031852327Z746948.jpg
0
Vote
Title
PENGANGGURAN..
Affiliation
SMK Negeri 1 Denpasar
Regency/City
-
Author(s)
Category
General Public
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Ni Komang Sridadi

7 months ago
Votes 0++
mantap
Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Ring galah sane becik puniki, titiang nunas mangda semeton sareng sami mikayunin indik nincapnyane pengangguran ring masyarakat. Kawentenan pengangguran sane nincap punika sangkaning makudang kudang faktor, minakadi nincapnyane ekonomi sane nenten tegteg, pawuahan teknologi sane gelis miwah kekirangan ketrerampilan sane nganutin kawentenan pasar tenaga kerja. Punika mawinan, iraga patut teleb pisan mikayunin sapunapi antuk nepasin pikobet punika, mangda para janane prasida ngamolihang pikolih saking panglimbak ekonomi sane patut kejangkepin. Napi malih mabuat pisan kawentenan kalaborasi ring pantaraning pamerintah swasta miwah lembaga pendidikan. Pamerintah patut ngaryanin kebijakan sane nyokong pertumbuhan sektor sane madue potensi nyiptayang pakaryan. Sajeroning nanganin nincapnyane kasus penganguran patut taler kemargiang pelatihan miwah keterampilan majeng ring para jana sane ngrereh pakaryan. Parikrama pelatihan punika prasida ngwantu ipun nincapang kompetensi ipun manut ring napi sane kabuatang olih pasar tenaga kerja.

In Indonesian