Emansipasi Anak Istri

Emansipasi Wanita.png
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Suma Artha
Reference for photograph
Author(s)
  Subject(s)
  • Bahasa Ibu
  • covid-19
  • gunakaya
  • sekat covid-19 ada di Bali
  • emansipasi
  • wanita
  Reference
  Related Places
  Tabanan
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Gunakaya


  You are not allowed to post comments.

  Description


  In English

  In Balinese

  Nyen ngorahan anak luh tusing dadi nyemak gae anak muani? Sekat covid merebak ring jagate niki, sekancan gae jemakin tiang ane penting halal. Ane jani tiang muka permainan anak-anak ring senggol Tabanan. Tiang mabuka uling jam 6 sore nganti jam 10 malam. Penghasilan tiange tusing pasti, nanging daripada sing ada gae, tiang adanan suba magae kene. Sujatine tiang suba wadih hidup lebihan aturan cara jani. Nanging tiang sadar peraturan puniki akeh pisan pikenoh nyane. Yen mani pandemic covid suba suud, tiang lakar seleg magae apang liu ngelah tabungan, mabuka uling semengan neked semangan. 24 jam nonstop. Covid niki menyadarkan tiang yen anak luh tusing ja malenan ngajak nak muani, emansipasi wanita Keto anake ngorahan.

  In Indonesian