Caption - Ketakutan Kelawaning Kepercayaan - Dwipayana

Ketakutan kelawaning keyakinan.jpeg
0.00
(0 votes)
Title
Caption - Ketakutan Kelawaning Kepercayaan - Dwipayana
Related Places
  Related Biographies
   Reference
   Ketakutan kelawaning keyakinan.jpeg
   Photo reference
   Video reference

   Description


   In English

   In Balinese

   Ring masa pandemi covid puniki akeh sane ngrasayang prawesa saking pandemi covid19, nenyen wantah masarakat sane wenten ring desa, sakewanten ring kota taler ngrasayang, punika mawinan sampunang lali sareng Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Sampunang i raga paling ngrereh orti indik covid-19, mangda nenten keni covid-19 puniki miwah nenten dados lebihan purun sareng geringe puniki. Yening palinh sakadi punika, ngawinang i raga nenten eling sareng kawentenan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Ngiring i raga sareng sami mapakayun sane becik tur sampunang purun sareng media. Ida Sang Hyang Widhi pastika prasida ngicen karahayuan sareng i raga. Taler elingang nyaga kabersihan mangda kenak rahayu sareng sami.

   In Indonesian