Caption - Yadnya ring Masan Gering COVID-19 - I Putu Dedy Pratama

Yadnya ring masan gering COVID-19.jpeg
Title
Caption - Yadnya ring Masan Gering COVID-19 - I Putu Dedy Pratama
Related Places
  Related Biographies
   Reference
   Photo reference
   Video reference

   Description


   In English

   In Balinese

   Yadiastun kari masan gering COVID-19, Yadnya patut kalaksanayang. Gering COVID-19 mrasidayang iraga sareng sami nyliksik bulu, sawireh akeh Yadnya sida kalaksanayang yadiastun mapojolan. Sane pinih saratang ring Yadnya punika wantah manah sane tulus.

   Potrek ring ungkur pinaka silih tinunggil conto pianak titiang sane ngalaksayang upacara Manusa Yadnya Tigang Sasih. Wantah akidik kulawarga sane nyarengin mangda nginutin uger-uger saking Guru Wisesa nenten marumpiuk lan nganggen panangkep cangkep lan irung sane kabaos masker. Taler nenten lali mangda ngabih embang sareng sane lianan. Pamuputne upakara sampun memargi antar labda karya sida sidaning don. Swaha.

   In Indonesian