More beggars are seen in Bali today. How to employ and train them to get a better life? Post your comments here or propose a question.

keep the success of the river

What do you think about Bali today?

Description


In English

In Balinese

Dibi tiang dot pesan manjus ke Tukade di suban tiang neked di Tukade aduh tekejut tiang nyingakin tukad sane bek misi leluu ten anyud di yehe,ten di tiing . Inget tiang dugas cenik manjus ketukad ten wenten leluu plastik sane anyud ,yeh ne ening ten wenten anak ngutang limbah pabrik lan limbah rumah tangga adi kene gati tukad ne jani? . Napi Sane ngadaa kekene yening ade blabar gede bek leluu sane anyud ke pasih ento lakar ngusak ekosistem pasih. Ngiring nyema sareng sami jage kebersihan tukad lan alam sekitar apang tusing ade bencana sane teke

In Indonesian