Tegak Pangus Tingkah Buduh Ngawe Inguh

From BASAbaliWiki
Revision as of 05:45, 24 March 2023 by Ketutarya001 (talk | contribs) (Edited automatically from page VisualArt Tegak Pangus Tingkah Buduh Ngawe Inguh.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
20230324T053217973Z839711.jpg
0
Vote
Title
Tegak Pangus Tingkah Buduh Ngawe Inguh
Photo Credit/Source
https://images.app.goo.gl/pUK2gVLa4JdazKkz7
Artist / contributor
Arya Sudarma_MAHASABA
Genre
-
Related Place


Smara Darma

16 months ago
Votes 0++
Patut pisan, tuah saje yening sane ngisi gumine buduh, lakar dadi ape gumine? Pasti dadi grubug, uwug sing mearti. Sane dadi raja sube buduh, buduh teken tahta, harta miwah sane lianan. Punggawa sepatutne ngejaga gumine apang setata rahayu, apang tenkanti engsap teken swadarma. Suksma

Made Sedana Putra 1903

16 months ago
Votes 0++
Caption sane majudul "Tegak Pangus Tingkah Buduh Ngawe Inguh" saking Arya Sudarmayasa puniki yening manutin anggah-ungguhing basa bali, bahasa sane kagunanyang ring captionne puniki durung mawasta tegep sawireh wenten bahasa andap utawi kasar umpaminyane "cang ngidih teken cai". Yening kacingak saking mengeritik pemerintah captionne puniki sampun mawasta kritis, mawinan pemerintah utawi pemimpinne zamanne mangkin akeh sane buduh teken kekuasaannyane.

Mang Rio

16 months ago
Votes 0++
Yening kemanah antuk titiang ring jaman sekadi mangkin puniki akeh cingak titiang sekadi napi sane kebaosang ring ajeng, akeh pemimpin sane mangkin sekadi anak buduh, muduhang arta brata tur setiosnyanne. Nanging sane mangkin puniki iraga sareng sami sepatutnyane ngicen minakadi pemargi utawi solusi sane becik sareng pemimpinnyane mangda setata luung kapungkur wekasan
Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What values do you want the government to learn from your choice of Ogoh-ogoh?

In English

In Balinese

Apa ane madan buduh ? Iya muduhang panjak apa muduhang arta ? Sangkalanga kanti ada ane madan raja buduh , apa ane makada ? Luung apa jelek ? Nah ane jani ada patakon baang punggawa gumine, ane ngisi gumine buduh ngai luwung apa babuduhane lakar ngai uwug ? Sawireh jani liunan punggawane muduhang pipis kanti engsap teken swadarma. Nah ane jani cang ngidih teken cai Diolas asinang buduhe apang gumine melah , De buduh nganggon asin ,kemu mai ngalih ruang ,disubane karuangin maan dampar mapurada ruang kakutang artane didian makatang .

In Indonesian