Literature Website Basa Bali tidak menarik?

Title (Other local language)
Photograph by
Issue name
Year
ISBN
Reference for photograph
Author(s)
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Category
  High School
  Affiliation


  You are not allowed to post comments.

  Description


  In English

  In Balinese

  Penampen titiang teken Basa Bali Wiki inggih punika website puniki sanget meguna ring zamanne mangkin, wenten plapajahan sane liu bakat rage ring website punika. Sakewale website puniki ten akeh anake uning, akidik anake uning antuk website sane meguna ring kehidupan mangkin. Nanging di zaman sosial media punika, alit - alit lan para semeton ten sanget demen teken melajah ring website - website care niki, ten demen bin mlajahan basa bali, akeh faktor sane ngainan para semeton sareng sami ten tertarik, minakadi gadget utawi handphone, basa asing sane aluhan, basa bali sane kecingak kewehan, lan sane lianan. Punika patut dadiang dasar antuk website puniki luungan, apang nyingak selera alit - alit ring zamanne mangkin, ngidang ngainan website punika apang tampilan modern, ngewedar ring para semeton sane durung uning, kosa kata sane liunan lan sane lianan

  In Indonesian