What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Creative Programs To Improve Disability Skills

20231012T043909766Z651280.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Affiliation
STKIP Agama Hindu Amlapura
Category
University
Reference for photograph
https://g.co/kgs/HQvFmZ
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Disabilitas


  Anonymous user #1

  4 months ago
  Votes 0 You
  Patut pisan niki, niki pinaka salah satu refrensi tambahan antuk pemimpin sane kapilih ring Pemilu 2024, mawinan ide puniki patut pisan kemargiang mangda nilai keadilan sane wenten ring Undang-undang prasida kemargiang, sawireh Penyandang Disabilitas pinaka Masyarakat sane ngelah Hak Peteh teken anake ane normal, dumogi niki prasida kabaca lan dados refrensi antuk pemimpin utawi pemerinyah selanjutnya
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Election 2024: What programs should the candidates for government office plan for the people with disabilities?

  Description


  In English

  In this day and age, people with disabilities have many talents, even though their physique has shortcomings. He has a passion for learning and a passion for work. However, its existence is not accepted if applying for a job. He has always been ostracized. Therefore, it is my hope for the elected leaders in 2024 to increase the existence of SLB (Special Schools) and increase free training for people with disabilities so that they have the skills to provide for life. The elected leaders also want to improve the formation of workplaces for people with disabilities, because many people with disabilities also have skills, such as painting, making crafts, dancing, and other skills. That is why, the government needs to pay attention to these disabled people.

  In Balinese

  Ring jamane mangkin para disabilitas akeh sane maduwe keterampilan, yadiastun fisiknyane wenten kekirangannyane. Ipun meduwe semangat malajah miwah semangat ngalih gae. Nanging, kawentenan ipune nenten katerima yening nglamar gegae. Ipun setata kasepekang. Awinan sapunika, pengapti tityang majeng ring pemimpin sane kajudi utawi terpilih ring 2024 mangde nincapang kawentenan SLB miwah nincapang pelatihan gratis majeng ring krama disabilitas mangda maduwe keterampilan anggene bekel idup. Pemimpin sane terpilih mangda nincapang formasi genah makarya majeng ring para disabilitas, santukan akeh taler disabilitas maduwe kewagedan, sekadi bisa ngelukis, ngae kerajinan, ngigel, miwah kewagedan sane lianan. Punika awinan, pamerintah patut urati ring para disabilitas puniki.

  In Indonesian

  Pada zaman sekarang ini, para disabilitas memiliki banyak bakat, walaupun fisiknya memiliki kekurangan. Ia mempunyai semangat belajar dan semangat bekerja. Akan tetapi, keberadaannya tidak diterima jika melamar pekerjaan. Ia selalu dikucilkan. Oleh karena itu, harapan saya kepada pemimpin yang terpilih di 2024 supaya meningkatkan keberadaan SLB (Sekolah Luar Biasa) dan meningkatkan pelatihan gratis kepada para disabilitas supaya mereka mempunyai keterampilan untuk bekal hidup. Pemimpin yang terpilih juga supaya meningkatkan formasi tempat bekerja bagi para disabilitas, karena banyak juga para disabilitas yang memiliki keterampilan, seperti melukis, membuat kerajinan, menari, dan keterampilan lainnya. Itulah sebabnya, pemerintah perlu memperhatikan para disabilitas ini.