UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Wisata Budaya Muséum Pustaka Lontar Berbasis Désa Adat Dukuh Penaban

From BASAbaliWiki
20220415T160341714Z611272.jpeg
0
Vote
Loading map...
Name of Place
Wisata Budaya Muséum Pustaka Lontar Berbasis Désa Adat Dukuh Penaban
Location
Reference
Lontar
  Folktales
   Biographies
    Children's Books
     Books
      Holidays and Ceremonies


       Jatiyasa

       26 months ago
       Votes 0++
       Puniki genah sane becik pinaka nincapang pangweruh indik literasi lontar saha sida nincapang pawangunan widang agama, seni lan budaya Bali.

       Kadek Sumerti

       26 months ago
       Votes 0++
       Misum pustaka lontar patut uratiang tur ka jaga , riantukan lontar punika pinaka warisan leluhur sane becik tur patut kelestariang , melarapan antuk kewentenan museum puniki masyarakat prasida melajah lan uning ring kewentenan seni miwah budaya lontar 😇

       NW Apriani

       26 months ago
       Votes 0++
       Om swastyastu. Genah malajahang angga nenten ja ring sekolahan kemanten. Museum Lontar pinaka silih tunggil genah malajahin kabudayan Bali miwah aksara Bali. Titiang dahat gargita pisan ring Karangasem wenten museum sane pinaka genah alit-alite malajahin kabudayan miwah aksara Bali.

       Mirah Pramiyogi

       26 months ago
       Votes 0++
       Titiang wawu uning indik kewentenan museum pustaka lontar puniki . Ring aab jagat sekadi mangkin kewentenan Sastra Bali utamin Ipun aksara Bali sampun sayan rered ring yowana taler Anom- Anom makasami , Ipun senengan melajahin Sastra saking Duranegara minakadi panegaran Korea , Jepang miwah sane tiosan, sakewanten sastra Bali Ipun nenten kauningan bilih - bilih sastra punika kawacen . Puniki dados pikobet ring iraga sareng sami taler pemerintah provinsi Bali sapunapi tata cara ngajegang taler mempromosikan Sastra Bali puniki mangda kasub kauningin pateh sekadi sastra panegaran lianan .riantukan sapunika kawentenan Museum puniki mabuat pisan ngemargian ngajegang sastra Bali puniki, iraga sampun madue museum punika wadah nincapang sastra Bali puniki , yening kadiasapuniki titiang nunas majeng ring pemerintah memfasilitasi ngawangun museum pustaka Bali sekadi puniki ring desa - desa lianan , taler titiang nunas majeng ring parajana, yowana taler Anom - anom ngiring melajahin sastra Bali iraga nenten sastra Duranegara manten kapalajahin taler mangda nenten kaambil utawi kaakuang olih panegaran lianan , yening nenten iraga Sira Malih sane presida ngajegang sastra Bali puniki .

       Ardika23

       26 months ago
       Votes 0++
       Museum Puniki becik pisan, metetangga sareng desan titiange, akeh tamu sane rauh mrike sane mekarya kegiatan kadi rapat, reuni, outbond nanging nenten engsap, pasti state polih pengenalan indik lontar lan sastra .

       Badra Kanda

       26 months ago
       Votes 0++
       Becik pisan. Ttyg sering mrika nunas salinan lontar

       Ananda Astari

       26 months ago
       Votes 0++
       Museum puniki becik pisan anggen ngelestariang bahasa, aksara miwah budaya baline , antuk punika perlu pisan uratian Pemerintah

       Dode Wira gunantara

       26 months ago
       Votes 0++
       Om Swastyastu semeton , salam budaya, Museum lontar puniki patut museum sane kapertama kagagas utawi kwangun olih desa adat, antuk punika patut pisan sepatutnyane polih perhatian lebih saking pemerintah, sampun ka kawit saking masyarakat, niki lah sane sepatutne disupport olih pemerintah, nenten ja pemerintah malih mawali ngaryanin saking dasar, taler semeton sane perlu lontar nenten ja doh doh malih ke welande, kedura negara, nanging iriki sampun ring karangasem wenten genah wisata budaya wisata edukasi, sane becik pisan, nenten ja lontar, tamba usada, salinan lontar sane sampun ka ketik wenten iriki, duruss melancaran ke Karangasem semeton, Surgane saking kangin pulau Dewata 3 :)

       Angga Wedana

       25 months ago
       Votes 0++

       Om Swastyastu semeton, yadiastun museum puniki ring pandemi sanget terpuruk nanging museum puniki tetep ngjaga keoptimisan antuk nglestariang pustaka pustaka lontar, lan tetep bertahan nenten ja waneh waneh ring semangatne. Wenten, ten wenten wantuan saking luar tetep memargi... Nawegang ring Guru Wisesa utamanyane dinas terkait mangdane mececingak ring museum antuk sane preside kwantu .

       Suksma

       Desni Cahyani

       25 months ago
       Votes 0++

       Naa ring dije malih ngrereh masyarakat sane urati kadi puniki , kantos sampun polih penghargaan MURI antuk "desa adat pertama sane ngwangun museum melarapan antuk gotong royong", Juara 1 Pokdarwis Tingkat Nasional Kategori Mandiri, taler prestasi prestasi sane siosan.. Mangda nenten ri sampune museum puniki ka akuin utawi ka support ring sane tiosan wau pemerintah jagi ngangkenin , Ngiring mangkin sareng" ngelestariang warisan leluhur mangda nenten ical

       matur suksma

       I Nengah Adnyana

       25 months ago
       Votes 0++

       Wahh becik pisan museum puniki, wau tiang uning, yening nenten wenten lomba wikithon partisipasi publik #5 punika, minab nenten sampun uning indik perkembangan desa lan pikobet desa utamanyane ring bali, ring pengelola museum pustaka lontar dumogi prasida tetep optimis ngelestariang pustaka baline, ring pemerintah taler domogi prasida menjajaki lan mengenal puniki kawentenan museum puniki taler presida ngwantu indik sane sepatutne, sane utama ring panitia wikithon partisipasi publik #5 , suksma antuk ajang bergengsi menggali potensi desa sane ngewantu pemerintah ngwangun obyek wisata saking desa

       Suksma sareng sami
       Add your comment
       BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

       What policies should the government enact to improve problems in your village?

       Information about place


       In English

       In Balinese

       Titiang pinaka generasi milenial sadia ngwangun d sa malarapan antuk BASAbali Wikithon Partisipasi Publik 5: Ngawangun D sa. Ngiring cingakin indik desan titiang puniki.

       Salam Kenyem Manis Semita Bingar Mus um Pustaka Lontar inggih punika mus um san kapertama kawangun oleh d sa adat. Magenah ring D sa Adat Dukuh Penaban, Karangasem. Y ning sameton rauh meriki, n nten wantah dados nyingakin kol ksi lontar k mant n, nanging prasida malajah indik pros s ngarya lontar kantos pengarsipan. Ngiring sareng- sareng nglestariang budaya Bali malarapan antuk malancaran ka mus um Pustaka Lontar Dukuh Penaban. basabaliwiki.org wikibasabali pasikianyowana.bali mamedwedanta

       basabaliwiki wikithon partisipasipublik wikithonpartisipasipublik ngwangundesa membangundesa milenialberaksi

       anik.septiani.98 desnyputriicahyani_ ikadarmayanti.40

       In Indonesian


       Ni Kadek Candra Dewi