UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Nista

From BASAbaliWiki
Revision as of 08:54, 4 April 2021 by Eka Werdi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


nisÓ
nista
Root
nista
Other forms of "nista"
Definitions
  • poor smallest and least expensive of the three possible levels of a ceremony, the highest being called madudus, the medium level nadi en
  • sometimes an odalan nista is called odalan ngencak en
  • small (about ceremonies, etc.) (Mider) en
  • despicable (Mider) en
  • kecil (tentang upacara dsb) (Mider) id
  • hina (Mider) id
Translation in English
poor; small (about ceremonies, etc.); despicable
Translation in Indonesian
kecil (tentang upacara dsb); hina
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
Kasar
-
Andap
-
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Laksana sane mamongkak kabaos solah sane nista.
English
-
Indonesian
Perilaku yang sombong dikatakan sebagai tingkah laku yang hina.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Samaliha rabi sane duuran maosang menyane jatma nista santukan ngelakadang pianak bikul.
English
-
Indonesian
Terlebih lagi Sang Raja diminta untuk membunuh istri mudanya agar tidak mencemari bumi.
Folktale Anak Agung Mesir
Balinese
Undagi jaman purwa nénten purun medal saking konsep sané sampun kagaris olih para leluhurnyané, kantos kauningin wénten konsep tata ruang Tri Loka utawi Tri Angga, inggih punika ngepah areal hunian manados tiga inggih punika nista, madya miwah utama utawi bhur, bwah miwah swah sané pamuputnyané manados konsep Tri Hita Karana miwah pamuputnyané ngembasang konsep orientasi kosmologi sané mawasta Nawa Sanga utawi Sanga Mandala, ngantos konsep keseimbangan kosmologi sané mawasta Manik Ring Cucupu.
English
-
Indonesian
-
Government Arsitektur Rumah Bali yang Hilang
Balinese
Titiang bani masumpah, yening tiang ngadep be manusa, apang titiang kena kharma tur dados jatma nista.
English
-
Indonesian
Ia mengerahkan tenaganya dan berusaha menjelaskan kepada para warga.
Folktale Balian Batur, Pisuna Lawar Jelema
Balinese
Yening cingakin ring jagat kadi mangkin, sanistane krama ring masa pandemi puniki, pastika pacang ngwentenang yadnya, inggian yadnya sane nista, madia, utawi utama.
English
-
Indonesian
-
Literature Usaha Ulam Banten Sebagai Pengukuh Budaya dan Penghidup Ekonomi Keluarga
Balinese
Nista rasane idepe yen iraga buka keto.
English
-
Indonesian
-
Folktale Be Jeleg Tresna Telaga
Balinese
Sakadi bulan miwah surya sane nyinarin jagat, sarwa pranine sane meneng miwah malaju, sane endep, sedeng miwah tegeh, sane bocok miwah luih, sane seneng miwah lara, sane suci miwah nista, sane bengu utawi miik—sami sane marupa kasunarin tan pabeda.
English
The main points of the teachings in the Brati Sasana include the teachings of Yama and Niyama Brata, Dasa Sila, Dasa Dharma, teachings to abstain from despicable actions, teachings on alertness, and teachings on spiritual ethics to achieve liberation.
Indonesian
Teks Brati Sasana tergolong ke dalam lontar sasana, atau etika.
Lontar Brati Sasana
Balinese
Kacrita sane mangkin I Cupak lan I Grantang sampun tangkil ring ajeng Ida Sang Prabhu raris Ida Sang Prabhu ngandika, “Eh cai ajak dadua cai uli dija, nyen adan caine?” I Grantang matur dabdab alon,”Nawegang titiang Ratu Sang Prabhu, titiang puniki wantah jadma nista saking jagat Gobangwesi.
English
-
Indonesian
Dikisahkan sekarang I Cupak diusir dari istana.
Folktale Cupak Ajak Gerantang
Balinese
I Cupak setata nguntul, marasa tekening dewek nista.
English
-
Indonesian
Apalagi pernah diledek warga dikatakan sebagai raja gila saat di Puri Kediri. “Maafkan hamba paduka, hamba menolak sabda paduka,” jawab I Cupak.
Folktale Cupak Nulak Dadi Raja
Balinese
Tri Mandala inggih punika tetiga wates desa, luire: 1) Utama Mandala, inggih punika genah pinih suci sane magenah ring sisi kaler desa tur madaging candi. 2) Madya mandala, inggih punika genah krama murip tur masia krama. 3) Nista Mandala, inggih punika genah sema.
English
-
Indonesian
-
Place Desa Penglipuran
Balinese
Gae nistane kaadanin tiwas, tusing karesep yening nista ento maakah uli kruna Basa Sansekerta ista ane maarti unteng.
English
-
Indonesian
-
Covid Sekala Niskalaning Pamunah Korona
Balinese
Anake di padesan mase ngasanin lekahan gering Koronane, utamane ane nista brana.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-New Normal di Paileh Ngedumang Bantuan-I Putu Suweka Oka Sugiharta
Balinese
Prajani brangti I Macan ningehang pasautne I Gajah. “Ih, Gajah, bas kaliwat nista iba dadi baburon.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Papaka lan Wenari
Balinese
Titiang wantah jadma nista, malarapan canang raka, titiang nunas pasuecan Iratu mangda ledang ngicenin titiang ulam miwah udang, anggen titiang pangupa jiwa.” Kacerita, nuju yeh tukade puek suud ujan bales, buin ngaliunan ia makena bubu, dadi liu pesan kone ia maan be gede-gede, ada nyalian, ada be jeleg, ada jair muah tawes anyudan uli hulun tukade, ada masi udang muah lele.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Wingsata lan I Sigara
Balinese
buron nista, mai lawan kai malaib mamalun-malunan ked di muncuk gununge.
English
-
Indonesian
Kaki Lingsir bagikan tugas kepada warga Siput sawah.
Folktale Kakul Ngalahang Kidang
Balinese
Raris parinama Desa Jong Karem mauwah malih, indike puniki wenten ring Pustaka Lontar Kundalini Tattwa lembar 13.b (tigang welas) puniki dagingnyane : “..., hana ta paksi maliwis ngarania, wit sangkyeng pradesa Kanangdyah, mambur satiba para, samantara dhateng ing pradesa Sama Tengah, nga, Mengwi, ri enjingnia, manih mambur, tiba pwa hoyeng nista mandhalaning kahyangan Dhalem Bangun Sakti ing pradesa Jong Karem, pan hlarnia kaempal, duking mangkana ginentosaken haran Desa Jong Karem ika, inaranan Kaempal, ri kaswenia, kaloktah kadinatah Pradesa Kapal, mangkana tattwania nguni. ...”.
English
-
Indonesian
-
Literature Kapurwan Parinama Desa Kapal
Balinese
Kakawin Nitisastra sampun nugesang indike punika yening swadharma raja pinaka pamimpin ngicenin tuntunan majeng ring makasami rakyatidane, ngawit saking sane utama, madya, miwah nista.
English
-
Indonesian
Kakawin Nitisastra telah mempertegas hal tersebut bahwa kewajiban seorang raja memberi pelajaran kepada segenap rakyatnya, dari golongan utama, madya, nista sekalipun.
Literature Pamimpin: Catraning Jagat
Balinese
Irika kaceritayang pemadat punika malaksana corah tur nista, santukan mangda ngamolihang madate punika, ipun ngadol sawah warisan, mamaling sapi tur telas sami artan nyane.
English
-
Indonesian
-
Literature Panglimbak Kesusastraan Bali Anyar
Balinese
(Sang ksatria sane jaya ring ranang gana prasida ngamolihang rasa bagia, kawibawan, miwah karahayuan/ sang ksatria sane padem ring ranang gana, pacang ngamolihang suargan taler pacang kairing olih apsari-apsarine/ Sakewanten yening wenten jadma sane jerih ngamargiang payudan, ri sampuna padem pacang kasiksa olih cikrabala-cikrabala Bhatara Yama/ yening nenten padem, pacang kabaos nista taler kasuryakin olih kramane sami// Asapunika urip utawi sedannyane sang ksatria sane pateh manten, santukan yening kantun maurip, pacang ngamolohang suargan ring jagate puniki.
English
-
Indonesian
-
Literature Puputan
Balinese
Gae nistane kaadanin tiwas, tusing karesep yening nista ento maakah uli kruna Basa Sansekerta ista ane maarti unteng.
English
-
Indonesian
-
Literature Sekala Niskalaning Pamunah Korona
Balinese
Nganutin lontar Sundarigama katlatarang yening sadurung upacara taur kalaksanayang, krama Hindune kaptiang mangdane ngamargiang upacara Bhutayajnya sane marupa caru ngawit saking desa-desa kantos ring soang-soang griya, puri, jero, miwah pakubon saking paletan sane nista nglantur sane utama.
English
-
Indonesian
Lebih lanjut, dijelaskan dalam lontar Sundarigama bahwa pada waktu Tilem Kasanga ini bisa saja terjadi peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang aneh akibat kegelapan pikiran manusia.
Literature Taur Katur ring Gumi miwah Angga - Utsaha Nepasin Sasab Marana Covid-19 Anut ring Daging Sastra
Balinese
Ané paling nista, anaké marasa tusing buin perlu ngrasa dadi melah utawi maguna baan anak lénan.
English
-
Indonesian
Yang terburuk, orang tidak merasa perlu untuk menjadi baik atau bermanfaat bagi masyarakat mereka.
Childrens Book Paplajahan sané Kajahin antuk Bali ring Déwék Tiang
Balinese
Gelah siteng, sakti, gigin gelahe rangap-rangap, kukun gelahe lanying-lanying, dong tusing madaya ia buron nista, cenik, ngrepe lakar bani ngarepin gelah.
English
-
Indonesian
Berjalanlah I Sampi akan bertemu dengan I Sangmong.
Folktale Pasuwitran I Sampi lan I Lelasan
Balinese
Sasuratan puniki raris micutetang inggihan budaya kapurusa manados silih sinunggil pangawit kawentenan biota ring paroban tur ngawinang pikobet psikologis luir ipun marupa rasa ajerih, rumasa nista ring padewekan,rasa tanpaaji,lan rasa katindih risajeroning kayun , raris ngametuang parilaksana brangti ring ipianak.
English
This study concludes that patriarchal cultural became one of the causes of violence and psychological impacts that experienced by the three cases were feelings of fear, negative thoughts about themselves, feelings of worthlessness, feelings of depression, and release their anger to the child.
Indonesian
Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan observasi.
Scholars Room Psychological Impacts of Domestic Violence against Women in Patriarchal Culture in Bali
Balinese
Anake punika tan pisan pantes dados anak sane nista dama.
English
They are absolutely not worth looking down on.
Indonesian
Mereka sama sekali tidak pantas untuk dipandang sebelah mata.
Literature Wujudkan Masa Depan Cerah bagi Penyandang Disabilitas
Balinese
Wiakti titiang lintang papa yening titiang makrana tamiun titiange ngemasin seda, nista dama dados titiang dewa, nenten uning ring sesana.
English
-
Indonesian
-
Folktale Sang Bima Dados Caru
Balinese
Sawireh mamotoh ento parilaksana nista, tusing nganutin ajah-ajah agama!” Naga Besukih raris ngejerang anggan idane, emas, mirah, metu saking sisik idane.
English
-
Indonesian
-
Folktale Selat Bali
Balinese
Minab yening nenten wenten lanjaran, manados orti ring jaba yening karyane dahat nista.
English
Some even prefer lack of eating than not smoking.
Indonesian
Bahkan ada yang lebih memilih kekurangan makan daripada tidak merokok.
Literature Mulut Berasap Tidak Tahu Malu
Balinese
Ida dane sami, mungguing Orasi sane jagi aturang titiang mamurda “Taksu bali nista riantukan parindikan luu mekabehan” Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, “Luu” Napi sane wenten ring manah Ida dane ritatkala kruna puniki kepiragi olih karna Ida dane?
English
-
Indonesian
-
Government Taksu Bali Nista Riantukan Parindikan Luu Mekabehan
Balinese
Nista pangeweruh ring politik. (3).
English
Supply side sees that women candidates in Bali get obstacles and constrains in various aspects such as (1) minimum financial ability, (2) lack of political experiences, (3) limited social networks, (4) limited time and space, (5) lack of motivation in political carrier.
Indonesian
Perpaduan diskriminasi partai dan hambatan-hambatan besar pada sisi supply ini menyebabkan outcome berupa rendahnya keterpilihan perempuan di Bali pada pemilu 2019.
Scholars Room The Low Representation of Women in the 2019 Legislative Election in Bali
Balinese
Mangkin para Bapak/Ibu calon pemimpin, resepang mangkin!!!!!!Tuna kria niki sampunang nadosang para krama Indonesia kasengguh Negara Nista, nenten berkembang, yening Tuna kria niki nenten katanganin serius, sinah pacang ngawinang Negara indonesiane sayan-sayan rered kawentenanyane.
English
-
Indonesian
-
Government Tuna Kriya Wewidangan Desa ring Indonesia