UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Yowana Ngewangun Negara Ring Kamerdekaan Ping 77

From BASAbaliWiki
20220821T062617586Z992377.jpeg
0
Vote
Artist
NOFAR
Reference
NOFAR
Year
Affiliation
SMA Negeri Bali Mandara
Dictionary words


  Wedayani

  21 months ago
  Votes 0++
  Nggih patut pisan nika. Yening cingakin ring gambar, i rika taler wenten pelabuhan Sanur-Nusa Ceningan-Nusa Penida. Punika mateges, ring rahinane mangkin i raga patut pisan nglimbakang kawentenan parwisata ring Bali. Wantah pariwisata sane dados papusuhan ekonomi Bali. Saking pariwisata puniki rama Baline sida molihang pangupa jiwa. Lianan ring punika, wenten gambar anak maplalian gadget. Gadget punika dados margi sane becik anggen promosi pariwisata. Sakadi sane katur ring caption driki, bandingang sareng nyebarang gatra hoax, gatra sane durung tatas punapi kapatutannyane, becikan i raga nyebarang gatra indik genah-genah wisata sane wente ring Bali. Punika yening panampen tiang
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Independence day challenge -- write a caption!

  Description


  In English

  In Balinese

  Generasi milenial wantah generasi sane madue jiwa semangat sane kuat. Ring rahina kemerdekaan niki, para yowana mangda wanen nglawan kawentenan hoax, nyinahang jiwa pacasila, lan ngambel swadharma sajeroning nguangin kawentenan judi lan minum keras. Sajaba punika, para yowana mangda nincepang kreativitas antuk nyarengin parikrama budaya, upakara ring desa, pinaka jalaran ngrajegang adat istiadat, ngadaang kabersian mangda ajeg palemahan Baline, lan sane paling penting mangda saling mangormati ring kawentenan kaberagaman mangda sida briuk sakempul, saling asah, asih, lan asuh manyama braya.

  In Indonesian