UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Wenang

From BASAbaliWiki
Revision as of 05:44, 29 March 2020 by Wikithon Klungkung1 Sugianta (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


wenang
Root
-
Definitions
  • lawful permitted, favor, permission en
Translation in English
lawful
Translation in Indonesian
boleh; berhak
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
dadi
Andap
dados
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
pecalange ngelah wenang ngatur pemargin ida betara jagi lunga ring segara
English
-
Indonesian
-
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Akeh tamu mancanegare berlomba-lomba ngerauhin jagi nyingakin keindahan pulau dewata bali.Irage sane bali asli patutkeh ngedengaang teken tamu sane Rauh , sapunapi tata karme sane sampun terkenal becik ne ring bali lan sapunapi beragam keindahan sane pulau bali duenang , budaya tradisional sane unik-unik pastike tamu seneng nyingakin.Irike irage dadi anak agama Hindu ring bali patut ngedengang sapuniki keasrian pulau dewata bali.Nenten nyen irage nyarengin gaya dari luar, sareng ngangge kuace sane terbuka , irage patutne ngedengnag anak bali pastike sopan lan ramah.Santukan punike sane mangkin irage patut melajahin tata karme saking alit ,uning budaye,irike jagi ngemolihang kewentenan pare alit-alit trune truni sane madue pemikiran sane patutne laksanayang.Malih siki ring bali puniki patut ngajegang bahasa bali alus , pang nenten megenah ring bali nenten midep base bali.Lan sane utama irage patut nyage kebersihan ring Bali, nenten ngutang luu sewenang wenang mangde gumine setate asri.Santukan punike ngiring saking mangkin ajegang lan lestariang napi Nike budaye tradisional, berbase bali,lan jage kebersihan keasrian pang tercipane bali sane becik lan maju mangde terkenal Bali ring mancenegare.
English
-
Indonesian
-
Literature Membangkitkan pulau dewata Bali
Balinese
Arepang titiang ring pemimpin sane wenang ring kawentenan kebijakan Masyarakat mangda nindihin awig-awig lalu lintas sane sampun kamedalang mangda prasida ngawetuang rasa trepti ring Masyarakat.
English
-
Indonesian
-
Government Aturan Lalu Lintas wantah Angin Lalu
Balinese
Yan suba budal walan Ngurahe marupa arta brana bantas atenga, mareren nyen Ngurah makaklecan, mapan tan wenang anake dadi Bupati ngalih kasukan saking matajen!” Wus masabda, Ida Sanghyang Sambu ngambil watu saha kapuja, dados ayam ijo biru, mata ireng kadi makukus, tegil putih kadi malem, bulu manuk ipun putih, mua ireng.
English
-
Indonesian
-
Folktale Ayam Ijo Sambu
Balinese
Sakéng riin Manusa Baliné sampun tatas yéning ngaptiang toya sané ening ring tebénan, wenang katawengin sakéng duluan.
English
-
Indonesian
-
Government Danu: Bélong Ageng Ngembahin Kahuripan
Balinese
Saantukan pemargin sahananin upakare ring jagat Baline, kawentenan indik upakare puniki nenten wenang nenten kemargiyang.
English
-
Indonesian
-
Literature UTSAHA RIKALA WENTEN KENI KABREBEHAN COVID-19
Balinese
Yan slehin buin, pepesan paseed truna-trunane di pangrupukane tusing ja ngalih smertin ogoh-ogoh pinaka musuh-musuh di awak ane wenang basmi.
English
-
Indonesian
-
Covid Sekala Niskalaning Pamunah Korona
Balinese
Saking satak papat yuta pemilih sane jagi nyarengin pemilu 2024,wenten satus telulas yuta pemilih saking generasi Z miwah millennial,generasi Z manados pemilih pemula sane ngawitin milih patut ngaksamayang kawentenan pesta demokrasi pemilu 2024 puniki.Para Yowana ne pinaka pahan saking Masyarakat madue wenang sane pinih mautama ritatkala manados “Penentu” indik kawentenan gumine kawekasan.
English
-
Indonesian
-
Government Gen Z lan Gen Milineal napi ke mapuara ring pemilu 2024 ?
Balinese
Saking satak papat yuta pemilih sane jagi nyarengin pemilu 2024,wenten satus telulas yuta pemilih saking generasi Z miwah millennial,generasi Z manados pemilih pemula sane ngawitin milih patut ngaksamayang kawentenan pesta demokrasi pemilu 2024 puniki.Para Yowana ne pinaka pahan saking Masyarakat madue wenang sane pinih mautama ritatkala manados “Penentu” indik kawentenan gumine kawekasan.
English
-
Indonesian
-
Government Gen Z lan Gen Milineal napi ke mapuara ring pemilu 2024?
Balinese
Antuk punika kapisaratang rarembayan ngeninin sape sira sane wenang ngangganin Bali, sekadi punapi lan rikapan.
English
The issue concerns the nature of argument – whether argumentation and disagreement – and how it disarticulates and marginalize alternatives.
Indonesian
Hal ini juga berkaitan dengan sifat dari pertentangan itu sendiri – apakah argumentasi atau ketidaksepemahaman – dan bagaimana isu dimaksud mengenyampingkan alternatif.
Scholars Room How Balinese argue
Balinese
Bikasne jele pesan.”

“Kenken jelen sesana manusane, corah ucapang cai, ia tetep enu dadi manusa melah yening baang sasuluh lan pertiwimba, sinah yening cai Macan nyarap manusane ene sinah bas kalintang agung dosan caine.” Mara aketo pamunyine Ni Wenari lantas I Macan maklieng sinambi mamunyi, “Nah yan aketo munyin nyaine buin pidan ja ada manusa mamati-mati baburon di alase mula wenang kai lakar nyarap.”

Keto anake ane demen mamati-mati sinah sengkalane lakar kapanggih.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Papaka lan Wenari
Balinese
Yadiapin ia asibak, disubane kelih patut wenang bisa mamunyi, bisa nyemak, bisa majalan, ngudiang ja ia nyidang, kewala nganehin.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Sigir Jlema Tuah Asibak
Balinese
Yadiapin ia asibak, disubane kelih patut wenang bisa mamunyi, bisa nyemak, bisa majalan, ngudiang ja ia nyidang, kewala nganehin.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Sigir, Jlema Tuah Asibak
Balinese
Santukan anake punika tan wenang protes.
English
-
Indonesian
Para pemodal tentu mengiming-imingi masyarakat dengan uang jual beli yang besar.
Government Kebudayaan Bali Terancam
Balinese
Irika kasurat kruna hiliran ring kaca V-A sakadi puniki:

“kunang ya ada durbala sang hyang parhyangan mapedem, pancuran pasibwan, prasada, jalan raya dengan lodan pahuru pangna banwa di julah, di indrapura, buwundalem, hiliran, kebayana, amin siwidharuan, sang hyang parhyangan ditu”

tegesnyane yening wenten grubug ring pura, setra, pancuran, prasada miwah margi ageng saking sisi kaler utawi sisi kelod wenang desa Julah, Indrapura, Buwundalem, miwah Hiliran magentos mecikang taler naur beya sangkaning krama desa punika sane mamuja pura utawi kahyangan.
English
-
Indonesian
-
Literature Kapurwan Desa Tejakula
Balinese
Indike puniki samun kabaosang ring Sundarigama yening manusane wenang nunas panugrahan saking Sang Hyang Rare Angon, nganutin panumadian i manusa, yening sarwa paksi, ulam, miwah sarwa buron sane tiosan punika prasida karuruh ring anggan i manusa.
English
-
Indonesian
Itulah yang kemudian dijilat oleh para naga.
Literature Ngiket Tali Tresna Pantaraning Manusa Kalawan Sarwa Buron: Nyuksmayang Rahina Tumpek Kandang ri Sajeroning Pandemi Covid-19
Balinese
Saluir Krama sane jagi Munggah KA luhur wenang sareng-sareng nyaga karesikan palemahan pelinggih taler wanane antuk nenten ngentungang Luu plastik taler Luu sane tiosan,,sumangdane Pucak Bon stata asri sekala LAN niskala
English
before we get to the top we go through a densely forested road, many people climb there or even climbers who come there.
Indonesian
sebelum sampai diatasnya kita melalui jalan yang berhutan nan lebat, banyak orang yang tangkil kesana atau pun pendaki yang datang kesana.
Literature Puncak Bon
Balinese
Sang Arjuna ritatkala matapa ngulengang bakitidane ring Bhatara Siwa, sadurung kicen panugrahan ida wenang kauji.
English
-
Indonesian
-
Literature Sastra Sakala Gunaning Janma
Balinese
Yan slehin buin, pepesan paseed truna-trunane di pangrupukane tusing ja ngalih smertin ogoh-ogoh pinaka musuh-musuh di awak ane wenang basmi.
English
-
Indonesian
-
Literature Sekala Niskalaning Pamunah Korona
Balinese
Salanturnyane, tata cara maratengan taler patut kauratiang, sakadi ri tatkala ngaryanin ajeng-ajengan sampunang pisan yening kantos kaencegin buyung, legu, limpit, tuma, tengu, kutu, miwah kapinjal, asapunika kawastanin cemer, nenten wenang ajeng santukan kabaos sampun leteh utawi kotor.
English
-
Indonesian
Mengenai proses memasaknya pun perlu diperhatikan yaitu apabila saat proses mengerjakan makanan yang dibuat dihinggapi bintang seperti lalat, nyamuk, limpit,tuma, tengu, kutu busuk, kapinjal demikian itu cemar adanya, tidak benar disantap karena telah dianggap kotor.
Literature Taur Katur ring Gumi miwah Angga - Utsaha Nepasin Sasab Marana Covid-19 Anut ring Daging Sastra
Balinese
Parisolah napi sane sesai dados conto utawi pedoman ring sekolah utawi sewai-wai?conto sane sesai iraga pireng utawi sesai Wenten ring pelajaran inggih punika Tri Hita Karana.Tri Hita Karana,inggih punika tiga hubungan manusa sane wenang uningngin utawi kelaksanayang inggih punika Sane kapertama Parahyangan sane madue arti hubungan manusa lan Ida Sang Hyang Widhi Wasa,kaping kalih Pawongan sane madue arti hubungan manusa lan makhluk hidup sane lianan,sane kaping tiga Palemahan sane madue arti hubungan manusa lan lingkungan.
English
-
Indonesian
-
Literature Tri Hita Karana di Jaman Kaliyuga
Balinese
Yening palinggih sampun puput, palinggih punika nenten wenang kabawos palinggih utawi genah sane suci yening nenten kaupacarayang antuk upacara sane kabawos Mendem Pedagingan.
English
The five types of metal are planted at the base of a pelinggih as a sign that the pelinggih has become the place where God is seated therewith all forms of His energy.
Indonesian
Ketika sebuah pelinggih dibuat, pelinggih itu belum dapat disebut tempat suci apabila tidak diupacarai dengan sebuah ritual khusus bernama Mendem Pedagingan.
Holiday or Ceremony Mendem Pedagingan
Balinese
Isin sayemwarane, nyen ja nyidang ngempok don Sirna Ganda ane mentik di goa Gunung Arga Dumadi, ia wenang kaduduk mantu.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Sakti
Balinese
Ipun wenang ngater upacara, nguncarang Weda mantra, tur ngambel genta.
English
He has right to lead a ceremony, chant Vedic mantras, and hold a sacred bell (genta).
Indonesian
Dia berhak memimpin upacara, mengucapkan mantra-mantra Weda, dan memegang genta.
Holiday or Ceremony Padiksaan
Balinese
Wenang pitulad ring laksana
English
-
Indonesian
-
Folktale Panca Brahmaning Sugriwa Mandala
Balinese
Wenang tempa ring kasaucan
English
-
Indonesian
-
Folktale Panca Brahmaning Sugriwa Mandala
Balinese
Ento ciri jagare katiben pancabaya, wenang iraga tragia senjata, ten patut keto?” Beneh dingeha pasaut I Capung bangkoke, yen ada kulkul bulus, patut pesu ngaba gegawan, pet ada pancabaya pang elah mapitulung.
English
-
Indonesian
Apa maksudmu kesana kemari membawa tombak?”. “Aduh tuan Lutung, saya kesana kemari membawa tombak karena waspada terhadap diri sendiri.
Folktale Pasuwitran I Sampi lan I Lelasan
Balinese
Semaliha, swadharmaning titiang dados putra, sane ngelarang putra sesana wenang subakti ring guru rupaka.
English
-
Indonesian
-
Folktale Sang Bima Dados Caru
Balinese
Puniki wenang kabasma, kaicalang ring jagat Baline mangda parajana Baline mawali eling ring sesana, mabaosan tan ngawag-awag malih.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Sang Kala Gni Sakti Macecingak
Balinese
Krama sami wenang maduwe makudang-kudang kendaraan, sakewanten sajeroning ngawigunayang ipun patut nganutin uger-uger inggih punika wantah asiki manten kendaraan sane kaanggen.
English
The public, allowed to have many vehicles, it's just that in their use they must follow the rules, which is enough for one to be used.
Indonesian
Hal ini bisa menyebabkan ketidaknyamanannya masyarakat.
Government kemacetan di Bali
Balinese
Ring sajeroning upakara, wenang sampun “Sarana ta Mantra”.
English
It is true that in every ceremony, the offerings are perfected by mantras.
Indonesian
Pada setiap upacara, memang benar “Sarana ta Mantra” (sarana disempurnakan oleh mantra).
VisualArt Titah Pemerintah Saksat Mantraning Jagat
Balinese
Ri sampune pangrastiti punika prasida kapolihang, wenang raris taur antuk upacara “mayah naur sasangi”.
English
If the request is granted, it must be fulfilled by carrying out the "mayah/naur sesangi" ceremony.
Indonesian
Apabila permohonan tersebut terkabul, maka wajib ditepati dengan melaksanakan upacara "mayah/naur sesangi".
Holiday or Ceremony Upacara Naur Sesangi
Balinese
Sanan empeg wantah embasnyane anake alit ri sampune beli utawi mbok, miwah adinnyane padem, punika raris wenang kamargiang upacara otonon.
English
Sanan empeg is the birth of a child who has been left behind by his brother and sister, or so an otonan ceremony must be made.
Indonesian
Sanan empeg merupakan kelahiran seorang anak yang telah ditinggal meninggal oleh kakak dan adiknya, sehingga harus dibuatkan upacara otonan.
Holiday or Ceremony Upacara Sanan Mpeg
Balinese
Pemerintah Daerah wenang ngewatesin pembangunan hotel lan villa ring Bali apang sektor ane lianan bisa mase berkembang.
English
-
Indonesian
-
Literature Kegunaan Kelapa Di Masa Pandemi Covid 19
Balinese
Manut lontar puniki, nenten sami anake dados utawi wenang makarya banten.
English
A sarati is a person in charge of making banten (offerings) in various types of ceremonies.
Indonesian
Kedua, Sarati tidak boleh lupa berdana punia kepada seorang brahmana (orang suci).
Lontar Yadnya Prakerti
Balinese
Para Yowana ne pinaka pahan saking Masyarakat madue wenang sane pinih mautama ritatkala manados “Penentu” indik kawentenan gumine kawekasan.
English
-
Indonesian
-
Government “ Gen Z lan Gen Milineal napi ke mapuara ring pemilu 2024?"