Trinetra Pralaya

From BASAbaliWiki
20230331T040905182Z719410.jpeg
0
Vote
Title
Trinetra Pralaya
Photo Credit/Source
https://bali.idntimes.com/science/discovery/ari-budiadnyana/cerita-yang-diangkat-ogoh-ogoh-di-denpasar-terbaru-c1c2?page=all
Artist / contributor
Ni Ketut Ayu Regita Septiari
Genre
-
Related Place
Organization/school


Anonymous user #1

15 months ago
Votes 0 You
sangat bagus sekaliūüôŹūüŹĽ

Ariestini

15 months ago
Votes 0++
Yakti niki, aab aor tan pa wates ngawinang para alit-alite utawi para yowana mangkin sampun rered ngidepang rerama. Iraga benjang pungkuran pastika dados guru rupaka/rerama. Ngiring, setata ngidepang pitutur, yening ten patut punang anggene, yening patut marginin. Rahayu

Bhaskaraadhi

15 months ago
Votes 0++
Bagus keren
Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What values do you want the government to learn from your choice of Ogoh-ogoh?

In English

‚ÄĒ

In Balinese

Ogoh-ogoh punika nyihnayang hanoman sane nganggen meka jagu ngenyagang tapel Trinetra, katulungin olih Trigangga. Ipun polih pabeseb saking Wibisana, meka punika sida ngenyagang tapel sakti duen Tri netra. Dadosne, hanoman prasida sampun ngenyagang tapel punika lan ngamatiang Trinetra. Cutetne, mangda iraga ngidepang pabesen utawi pitutur rerama, kulawarga, sawitra utawi semeton sane lianan santukan punika cihna rasa tresna teken iraga. Napike semeton sampun ngidepang pitutur utawi pabesen nyane?

In Indonesian

Ogoh-ogoh itu menggambarkan Hanoman sedang menggunakan cermin untuk menghancurkan topeng Trinetra, yang turut dibantu oleh Trigangga. Sebab Hanoman mendapatkan nasehat dari Wibisana, bahwa cermin dapat menghancurkan topeng sakti milik Trinetra. Hanoman akhirnya berhasil menghancurkan topeng dan membunuh Trinetra. Nah, seharusnya jika diberikan nasehat atau saran oleh keluarga, kerabat, bahkan teman didengarkan karena mereka sangat perhatian. Apakah kalian sudah mendengarkan nasehat mereka?