Ngiring Tangkil ring Nusa Penida

From BASAbaliWiki
20220423T163636951Z445723.jpg
0
Vote
Name of Place
Ngiring Tangkil ring Nusa Penida
Location
Reference
Lontar
  Folktales
   Biographies
    Children's Books
     Books
      Holidays and Ceremonies


       Kevingaldian

       27 months ago
       Votes 0++
       Becik pisan videone, Gus. Mina makasami kramane sampun uning indik Pura Dalem Ped ring Nusa Penida. Sakewanten yening indik Pura Puncak Mundi, titiang wau uning. Titiang wau uning yening pura punika magenah ring genah pinih tegeh ring Nusa Penida taler nguni dados genah payogan Dukuh Jumpungan. Titiang naenin ngwacen geguritan indik Dukuh Jumpungan puniki sane pinaka awatara Bhatara Siwa sane nyuti rupa dados manusa. Dukuh Jumpungan punika yakti sakti tur madue jukung sane nyidang ngusakang sakancan sane katomplok. Potraka saking Dukuh Jumpungan sane mawasta Renggan miwah Renggin puniki makayun jagi ngusak-asik Pulo Bali, sakewanten kayun kaon punika kauningin olih Bhatara Tohlangkir ring Gunung Agung. Sangkaning kasaktian bhatara punika, Renggan miwah Renggin sida katepas. Jukung ipun sareng kalih nomplok Pulo Nusa Gede kantos dados tetiga pulo sane alit. Pulo punika dados Nusa Lembongan, Nusa Ceningan miwah Nusa Penida. Punika sane uningin titiang. Minab wenten carita sane lianan, durus sameton ngwehin malih. Matur Suksma
       Add your comment
       BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

       What policies should the government enact to improve problems in your village?

       Information about place


       In English

       In Balinese

       Titiang pinaka generasi milenial sadia ngwangun d sa malarapan antuk BASAbali Wikithon Partisipasi Publik 5: Ngawangun D sa. Ngiring cingakin genah tirta yatra ring Nusa Penida.

       Sujatinnyan ak h pisan genah wisata tirta yatra iriki ring Nusa Penida. Genah-genah tirta yatra punika pinaka soca san patut kajaga mangda satata resik miwah suci. Ring rahinane mangkin titiang jagi ngenterang sameton sami matirta yatra ring Pura Puncak Mundi miwah Pura Dalem Ped. Ngiring tangkil mriki

       basabaliwiki.org wikibasabali pasikianyowana.bali mamedwedanta

       basabaliwiki wikithon partisipasipublik wikithonpartisipasipublik ngwangundesa membangundesa milenialberaksi

       In Indonesian


       I Kadek Agus Suambaranata