A Friendship & Tolerance

1607935358267-01.jpeg
0
Vote
Title of article (Indonesian)
Sebuah Persahabatan & Toleransi
Title of article (Balinese)
Pasawitran lan Toleransi
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
I Made Sugita
Photograph credit
Author(s)
  • I Made Sugita
  • Kadek Dwi Lestari
Related Places
Wikithon competition
Video


N Merti

24 months ago
Score 0
Salut sareng anak alit makakalih puniki , dumogi prasida dados conto lan mrasida numbuhang rasa toleransi ring sajebag jagat Bali lan ring Indonesia

Wikithon Badung5 Tirta

24 months ago
Score 0
Patut pisan sakadi napi sane kawedar ring video puniki. Ring bali nenten ja wenten agama Hindu kemanten, wenten taler krama sane magama Islam, Kristen, Budha miwah sane lianan. Kenten taler ring Indonesia, dumogi rasa toleransi puniki stata kamargiang mangda prasida ngrajegang konsep Bhineka Tunggal Ika.

War

24 months ago
Score 0
Sira maduwe anak alit niki , patut kaconto tur dados tuladan niki , patut kadadosang duta toleransi nasional , puniki sampun ciri toleransi ring Bali

Ni Wayan Sri Antari

23 months ago
Score 0
Becik pisan👍, anak alit makakalih punika patut kadadosang conto rikalaning iraga madue sawitra utawi sameton sane mabinayan agama, mangda iraga saling tulungin, mangda ngemargiang dharma lan nyalanin swadarma soang-soang, mangda tetep rukun, saling asah asih asuh mangda tetep raket masameton utawi masawitra ngantos mangkin.

You are not allowed to post comments.

Videos

Description


In English

Kadek and Satriya are two young children who live side by side, friends but of different religions. Even so, the two children live in harmony, respect each other, help each other, have a very good sense of religious tolerance. This sense of tolerance should be planted and carried out from our childhood until forever as long as we live on this earth.

In Balinese

Kadek lan Satriya kalih anak alit sane idup madampingan, masawitra nanging mabinayan agama. Yadiastun kenten makakalih anak alit punika idup rukun ,saling ngajiang, saling mapitulung, maduwe rasa toleransi maagama sane becik pisan. Rasa toleransi puniki patut katanem tur kalaksanayang saking iraga alit ngantos riwekasan sakantun iraga maurip ring gumine.

In Indonesian

Kadek dan Satriya dua orang anak kecil yang hidup berdampingan, berteman namun berbeda agama. Walapun demikian kedua anak kecil itu hidup rukun, saling menghargai, saling menolong, memeliki rasa toleransi beragama yang sangat bagus. Rasa toleransi ini patut ditanam dan dilaksanakan dari kita kecil sampai selamanya selama kita hidup di bumi ini .

Comments

<comments />