Tolerance Brings Together Differences

20201211 023551-BlendCollage.jpg
4.00
(7092 votes)
Title of article (Indonesian)
Toleransi Menyatukan Perbedaan
Title of article (Balinese)
Toleransi Pinaka Pangiket Pabinayan
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Ni Ketut Intan Handayani
Photograph credit
Ni Ketut Intan Handayani
Author(s)
  • Ni Ketut Intan Handayani
Related Places
Wikithon competition
Video

Videos

Comments


Ketut Buda Yasa

one month ago
Score 0
Becik pisan niki👍🙏

Wayan Sandi Madira

one month ago
Score 0
Patut pisan sekadi kawedar ring video ne puniki👍

Nengah Juniana

one month ago
Score 0
Salut tyang sangat terinspirasi🙏

Made Ayu Dewi

one month ago
Score 0
Semangat Adik2, titiang sangat terinspirasi antuk video niki. Dumogi iraga sareng sami stata rukun lan saling menghormati.

Putu Widiantari

one month ago
Score 0
Kereenn😍

Ni Putu Ernayanti

one month ago
Score 0
Becik pisan niki....

Widya Purnami Dewi

one month ago
Score 0
Wantah medaging pisan sane kasobyhang ring video puniki👍👍

Putu Mahayoni

one month ago
Score 0
Becik pisan👌

Sastia Sentanu

one month ago
Score 0
Pinaka edukasi, sangat terinspirasi🙏

Yoni Putri

one month ago
Score 0
Mantap👍

Wayan Maharani Putri

one month ago
Score 0
Becik pisan penampianyane, semangat terus berkarya nggih

Medi Putri

one month ago
Score 0
Becik pisan

Wayan Pasek

one month ago
Score 0
Semangat cening, terus berkarya....

Putu Nanta Ardanata

one month ago
Score 0
Patut pisan puniki, iraga sareng sami patut nincapang sekadi raos iwawu "Sagilik Saguluk Salunglung Sabayantaka, Paras Paros Sarpanaya, saling Asah Asih Asuh" Titiang salut pisan

Tantri

one month ago
Score 0
Salut titiag tekening video niki👍

Made Ananta

one month ago
Score 0
Toleransi mabuat indah🙏

Sangayu Sri

one month ago
Score 0
Semangat, sangat menginspirasi😍

Sintya

one month ago
Score 0
Semangat guyss😘

Wayan Kitanti

one month ago
Score 0
Salut, semangat ning👍

Luh Dea

one month ago
Score 0
Mantapp guyss❤

Ayu Karunia

one month ago
Score 0
Patut pisan indik punapi caran iraga ngajiang semton beda agama sane wenten ring wewidangane, tityang setuju pisan antuk tatacara iwawu ring video, yening punika katerapang ring iraga sareng sami sinah jagate pacang rukun lan kertaraharja🙏 matur suksema

Nita Purmita

one month ago
Score 0
Mantapss👍👍

Nitha

one month ago
Score 0
Keren, semangat tan👍

Wayan Ardana

one month ago
Score 0
Kreatif pisan niki👍

Wayan Bagia

one month ago
Score 0
Titiang seneng pisan nonton video niki, sangat kreatif memberi wawasan yang unik, semoga kita senantiasa rukun bersama.

Luh Putu Esa Kumala

one month ago
Score 0
Yening sekadi titiang, wantah medaging pisan sekadi sane kawedar ring ajeng, patut pisan iraga sareng sami ngemargiang toleransi mangdane setata rukun teken semeton sane meagama lan buadaya lianan, riantukan beda warna punika jagi kerasayang indah rikala kaiket utawi kabersatuang. Matur suksma🙏

I Nengah Wijana

one month ago
Score 0
Om swastiastu, becik pisan video niki, iraga sareng sami dados jatma negara Indonesia sinah kaloktah negara multikultural sane madua kabinayan agama, budaya, bahasa miwah sane lianan, sepatutnyane iraga saling merangkul, menghormati, menyayangi. Punika mahawinan pabinayan nika nenten ja ngaenin iraga sareng sami pecah nanging pabinayan punika mabuat negara indonesia dados negara sane arta utawai karya antuk budaya.

Gede Ginarta

one month ago
Score 0
Wantah patut pisan sane kebaosang ring videone puniki👍

Putu Tiara

one month ago
Score 0
Tanpss ton

NiKomangrinaputri

one month ago
Score 0
Wihh mantap niki😻

Ni Ketut Wijani

one month ago
Score 0
Yening sekadi titiang wantah patut iraga sareng sami utamanyane semeton sane beda agama mepakilitan utawi mapaiketan antar umat antuk nincapang rasa toleransi, duaning titiang tertarik ring pamuput videone puniki nyobiahang tempat ibadah antar umat meagama sane medaging tali matulisan toleransi, yaning minabang titiang puniki medue filosofi inggih punika toleransine pinaka tali pangiket iraga sane mabinayan mangdane sida nemu keharmonisan lan ngruruh jagat santi utawi damai. Tiyosan punika, ngaturin conto-conto utawi sumbang pikir antuk adegan napi sane prasida iraga laksanayang mangdane setata ngajiang smeton beda agama, lan sane menarik pisan medaging pementasan wayang sane memotivasi lan ngaturin edukasi ring iraga sareng sami tur medaging sesuluh, punika sane prasida saurin titiang, yening wenten iwang utawi kekeliruan titiang nunas sinampura🙏. Matur suksema.

Dewayu sintya

one month ago
Score 0
Jakti pisan niki, titiang sangat setuju lan seneng nonton video niki. semangat nggih adik2 supaya dados contoh rukun ngajak nyama2👏

Maria Helena

one month ago
Score 0
Bagus banget teman2 ku😘😘

Putu Mahayanti

one month ago
Score 0
Mantapss tan👍👍

Irmayoni2

one month ago
Score 0
Pinih becik

Wayan Yuniati

one month ago
Score 0
Memotivasi pisan🙏🥰

Made Budiarta

one month ago
Score 0
Semangat ngih👍

Cintya Putri

one month ago
Score 0
Wahh, becik pisan😍

Kadek Kordiana

one month ago
Score 0
Mantapss kawan👍👍

Made Sudi Rahmini

one month ago
Score 0
Becik pisan video niki memotivasi lan mengedukasi

Sintya Purni

one month ago
Score 0
Becik tyang seneng nonton👍

Wayan Suratni

one month ago
Score 0
Becik pisan sekadi cerminan mangdene iraga saling ngajiang semeton meagama lianan.

Made Budianta

one month ago
Score 0
Mantap anak anak👍

Gede Yogi Putra

one month ago
Score 0
Semangatt😍

Ni Made Murtiasih

one month ago
Score 0
Semangat anak anak tyang👍👍

Wibawa Arta

one month ago
Score 0
Mantep semeton👍

Kumala Dewi

one month ago
Score 0
Mantap Kawan2😍

Ketut Sumantri

one month ago
Score 0
Patut pisan becik niki👍

Satria Wirawan

one month ago
Score 0
Mantap tonss🤩

Wayan Kinarti

one month ago
Score 0
Paninayan kerasayang indah rikala iraga nganutin sikap toleransi ring semeton sane meagaman tiyosan

Agung Irawadi

one month ago
Score 0
Iraga sareng sami patut nincapang lan nglaksanayang toleransi antar umat meagama, becik pisan puniki pikenohnyane👍🙏

Ketut Sarni

one month ago
Score 0
Patut Sekadi video niki,madaging pabesen2 yening iraga sareng sami harus saling rukun lan ngajiang agama sane lianan, ento mawinan indonesia indah, video niki sangat memberi contoh untuk generasi muda saling menumbuhkan rasa kakeluargaan.

Sadhu Wijana

one month ago
Score 0
Becik lan mabuat pisan

Ni Nengah Wiyantari

one month ago
Score 0
Yening sekadi titiang wantah patut pisan sekadi napi sane kawedar ring ajeng, silih sinunggil mangdane ngeraketang pasemetonan beda agamane antuk toleransi, tiyosan punika titiang ring sekolahan medue sawitra sane mebinayan agama ingih punika agama islam, kristen, hindu, rikala titiang nonton video niki eling dadosne ring sawitra titiange, ring sekolahan titiang sampun nglaksanayang toleransi antuk setata ngajiang, menyayangi, menghormati, kerana titiang merasa raket pisan pasemetonane risampune ngelaksanayang punika. Nika sane mahawinan titiang tertarik ring video puniki, duaning medanging pikenoh sane utama pisan. Ampura yening titiang wenten iwang matur, inggih suksema🙏

Ni Nengah Wiyantari

one month ago
Score 0
Yening sekadi titiang wantah patut pisan sekadi napi sane kawedar ring ajeng, silih sinunggil mangdane ngeraketang pasemetonan beda agamane antuk toleransi, tiyosan punika titiang ring sekolahan medue sawitra sane mebinayan agama ingih punika agama islam, kristen, hindu, rikala titiang nonton video niki eling dadosne ring sawitra titiange, ring sekolahan titiang sampun nglaksanayang toleransi antuk setata ngajiang, menyayangi, menghormati, karana titiang merasa raket pisan pasemetonane risampune ngelaksanayang punika. Nika sane mahawinan titiang tertarik ring video puniki, duaning medaging pikenoh sane utama pisan. Ampura yening titiang wenten iwang matur, inggih suksema🙏

Putu Heriadiyana

one month ago
Score 0
Semangat terus semeton

Ni nyn dyas tri mika

one month ago
Score 0
Puniki pinaka gambaran atawi contoh parilaksanan sane patut iraga laksanayang sareng sami mangdane setata rukun maurip medampingan, beneh pisan sekadi sane kebaosan ring ajeng indah sane rasayang tiang rikala tiyang medue pisaga lan sawitra sane melianan agama driki, kewanten yening unduk saling ngajiang lan menghormati tetep kelaksanayang, malah titiang sampun biasa ngejot utawi berbagi yening wenten upacara ring soang-soang agama, menurut tiang wantah patut pisan toleransi kedadosang tali pangiket karukunan iraga sareng sami, mangde jagate landuh lan shanti, Suksema🙏

Wayan Kurniawati

one month ago
Score 0
Kreatif pisan anak anak

Putu Eka Ginarta

one month ago
Score 0
Mantap

Wayan Mery Ningriani

one month ago
Score 0
Topss👍

Ngurah Arya Wira

one month ago
Score 0
Becik pisan niki

Ni Komang Tri Utami

one month ago
Score 0
Mantapp🙏

Wira pratama

one month ago
Score 0
Titiang sneng pisan nonton video niki, semangat nggih semeton. Dumogi iraga sareng sami stta rukun nagjak semeton sane lianan.

Wira pratama

one month ago
Score 0
Titiang sneng pisan nonton video niki, semangat nggih semeton. Dumogi iraga sareng sami stta rukun nagjak semeton sane lianan.

Ni Wayan Widya Astuti

one month ago
Score 0
Om Swastyastu, menurut titiang becik pisan daging video niki, ngaturin reka adegan medaging dialog lan narasi, dadosne enggal titiang ngresepang pikenoh video niki, lan medaging pertunjukan wayang lemah, sebelumne titiang ten naenin mirengang yening wenten pertunjukan wayang ring upacara yadnya, kewanten wayang ring video niki jeg seneng lan tertarik titiang mirengang tur termotivasi. Dadosne tiyosan ngaturin gambaran lan edukasi, tur secara tidak langsung ngaturin titiang dados generasi muda mengapresisi salah satu kesenian sane kaloktah madue sasuluh lan ajaran agama utawi hiburan inggih punika pertunjukan wayang, dadosne yening sekadi titiang video niki sampun ngaturin reka adegan toleransi sane kelaksanayang, ngaturin pikenoh, lan memperkenalkan salah satu pertunjukan warisan budaya ingih punika pertunjukan wayang. Yening wenten iwang ring atur titiange puniki, titiang nunas sinampuran kaping banget🙏. Suksema

Bapak Ngurah Bhakti

one month ago
Score 0
Becik pisan niki, tiang kasi vote bintang 5 duaning video niki jakti sane kasobiahang. Semangat untuk generasi muda

I Wayan Sumantra

one month ago
Score 0
Wenten dalang wanita, becik pisan ngaturin sesuluh, semagat terus ngih

I Nyoman Subikta

one month ago
Score 0
Om swastiastu, salut titiang sareng video niki, dari sekian titiang tonton video, niki sane ngelangonin. Kemasan video niki menarik apalgi dipadukan seorang dalang wanita. Semangat jro dalang. Dumogi rahayu.

You are not allowed to post comments.

Description


In English

In Balinese

Pabinayan kerasa indah yening iraga sareng sami prasida nganutin rasa toleransi antuk setata ngajiang lan ngewangiang utawi menghormati semeton beda agama, manut sekadi Sagilik Saguluk Sanglunglung Sabayantaka, Paras-Paros Sarpanaya, Saling Asah Asih Asuh . Yening sampun punika kalaksanayang sinah iraga sareng sami lakar nemu keharmonisan lan kerahayuan.

In Indonesian

Perbedaan terasa indah ketika kita menumbuhkan sikap toleransi yaitu dengan selalu menghargai dan menghormati antar umat beragama, sesuai dengan "Sagilik Saguluk Sanglunglung Sabayantaka, Paras-Paros Sarpanaya, Saling Asah Asih Asuh". Jika semua itu telah dilakukan, tentu kita akan selalu menemukan keharmonisan dan kesejahteraan antar umat beragama.