Budi

From BASAbaliWiki
Revision as of 15:11, 28 October 2021 by Dayu Nita (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
bu dÒi
Root
budi
Other forms of "budi"
Definitions
  • desire; curiosity; intention (Mider) en
  • hasrat; keingintahuan ; niat (Mider) id
Translation in English
desire; curiosity; intention
Translation in Indonesian
hasrat; keinginan; niat
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
Kasar
-
Andap
-
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Parilaksana sane becik mawit saking budi sane becik.
English
Good behavior starts with good intentions.
Indonesian
Perilaku yang baik berawal dari niat yang baik.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
"Budi Daya Maggot Anggen Nepasin Pikobet luu ring Kota Denpasar" Pemerintah Kota sampun ngewantu pikobet luu puniki antuk teknologi canggih, saking soang-soang wargi prasida ngwantu pemerintah indik pikobet luu puniki antuk budidaya magot santukan sangkaning budidaya magot puniki prasida jagi mangurai luu organik dados pupuk utawi ring Bali sering kasengguh nyanyad.
English
In Denpasar City, which is the capital, government and economic center of Bali Province, I see that flooding is the main problem in this city.
Indonesian
1.
Government "BUDI DAYA MAGGOT ANGGEN NEPASIN PIKOBET LUU RING KOTA DENPASAR"
Balinese
Puniki Kawigunan Budi Daya Maggot : 1.
English
In Denpasar City, which is the capital, government and economic center of Bali Province, I see that flooding is the main problem in this city.
Indonesian
1.
Government "BUDI DAYA MAGGOT ANGGEN NEPASIN PIKOBET LUU RING KOTA DENPASAR"
Balinese
Budi titiang nanur, carik e sampun dados villa medaging beton. -Bapak gubernur sane mustikayang titiang.
English
-
Indonesian
-
Government Akeh Pikobet Macet Ring Bali
Balinese
Kelidan gegodane sane prasida ngusakang katelebane nguruh kaweruhan, pagehin ragane antuk budi pakerti sane becik, keret indriane tur poras-poras masuitra.
English
-
Indonesian
-
Government Bahaya minuman keras
Balinese
Ada ules siap Ejo Sambu, Sa Budi, Biying Pangajaran, Wangkas Kuning, Tegil Cakcak, Klau Biru Jambul Bang Karna Dimpil Karo lan ane lenan.
English
-
Indonesian
Ada aya ijo sambu, Sa budi, Biing Pangajaran, Wangkas Kuning, Tegil cakcak, Klau Biru Jambul Bang Karna Dimpil Karo serta yang lainnya.
Folktale Balian Batur, Pisuna Lawar Jelema
Balinese
Geguritan puniki mapailetan pisan sareng Bubuksah Gagakaking, sane manut Budi Utama (2016) inggih punika karya sastra kritik antuk paieg ngenenin indik agama ring Bali saking pangrauh Majapahit ring satawarsa kaping pat welas.
English
Chapter II discusses the Tri Purusa, or three forms of Lord Shiva, which became the basis for the theological concept of Dang Hyang Nirartha in medieval times.
Indonesian
Geguritan ini amat erat kaitannya dengan naskah Bubuksah Gagakaking, yang menurut Budi Utama (2016) adalah suatu bentuk karya sastra kritik terhadap konflik kepercayaan yang terjadi di Bali sejak masa penaklukan oleh Majapahit di abad keempat belas.
Lontar Geguritan Sebun Bangkung
Balinese
Ia marasa mautang budi tekening bapane.
English
-
Indonesian
-
Folktale Godogan lan Arta Brana
Balinese
Yadiastun icang beburon nanging enu ngelah rasa ngwales budi.
English
-
Indonesian
Kalau kau melepaskanku, aku bukan saja berhutang budi kepadamu, bahkan aku berjanji tidak akan makan manusia lagi.” Petani yang baik itu sangat kasihan melihat harimau yang malang itu.
Folktale I Botol Ngalih Pamutus
Balinese
Impasin pesan sane mawasta biuta sane pacang mialangin sajeroning pangubugan sisia , pagehin ragane antuk budi pekerti sane becik, keret indriane mangda paras-paros masawitra.
English
-
Indonesian
-
Government KENAKALAN ANAK REMAJAN
Balinese
Sampun manardi pakaryan iraga sareng sami ngemecikan para kawula mudane sane nganggen Narkoba punika akeh wenten paridabdab pamargi sane prasida kamargiang mangda kawula mudane prasida kabecikan malih, inggih punika.

• Ngicenin pitutur saking yayasan social, sekolah, pari dabdab saking guru swadyaya taler ngeargiang seminar – seminar.

• Ngicenin pendidikan Budi Pekerti, sastra Agama sane tetujone ngemecikin kawula mudane.
English
-
Indonesian
-
Government Kasus Narkoba Ring Bali
Balinese
Bancut urip gelahe, tusing maguna gelah maurip yen mamati-mati tekening beburon tur tusing bisa ngwales budi,” atur Ida sinambi mancut kadutan.
English
-
Indonesian
Wajahnya seketika berubah sedih.
Folktale Kedis Sikep Nylametang Prabu Suradarma
Balinese
Mangda ring masa sane pacang rauh ipun prasida ngresepang miwah ngeret budi.
English
-
Indonesian
-
Literature Menjaga keamanan bali
Balinese
Tiang mautang budi kaping jerone,” keto I Teruna tekening I Kelinci.
English
-
Indonesian
-
Folktale Kenapa Ikut Kelincine Bawak?
Balinese
Tamiune ngaturang indik yadnyan brahmana sareng patpat punika wiakti alit sakewanten kalangkung luih tan patanding santukan kadasarin antuk budi pakerti sane luhur, nenten lempas ring darma miwah astiti bakti ring Hyang Widhi.
English
-
Indonesian
-
Literature Geguritan Yadnya di Kuruksetra: Yadnya Sederhana Paling Utama
Balinese
Pamekasnyane, utsaha-utsaha punika prasida ngukuhang budaya literasi sane pastika ngicenin suluh urip, kasusilaning budi, taler ngukuhang identitas miwah jati diri ring aab jagate mangkin. (BASAbali Wiki @YesiCandrika).
English
-
Indonesian
Karya-karya sastra yang demikian hebatnya, tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa pembacaan karya sastra hebat lainnya dengan jumlah yang tentunya tidak sedikit.
Literature I Gusti Ngurah Made Agung: Pahlawan Nasional taler Pejuang Literasi Bali
Balinese
Tetujon pendidikan karakter puniki mangdane prasida ngwangun jati tatwa (jati diri) para yowana sinah prasida minayang panglalah becik kalawan kaon ring aab jagate sakadi mangkin, madue budi sadu gunawan, taler prasida uning indik sane kaptiang utawi kabuatang ring kahuripannyane.
English
-
Indonesian
Misalnya, di daerah Papua, Maluku, dan Maluku Utara.
Literature Kawigunan Basa Ibu ring Sajeroning Pendidikan Karakter
Balinese
Salanturnyane babaosan punika kalanturang olih silih tunggil budayawan Bali taler panglingsir Sanggar Mahabajrasandhi, Ida Wayan Oka Granoka nglanturang yening aksara Bali punika makuta mandita budaya Bali taler budi punika makuta imanusa.
English
-
Indonesian
Sebagian besar masyarakat Bali menggunakan bahasa Bali sebagai alat komunikasi yang pertama dan utama, sehingga bahasa Bali merupakan bahasa ibu.
Literature Kawigunan Basa Ibu ring Sajeroning Pendidikan Karakter
Balinese
Maduluran antuk utsaha puniki, madue tetujon sane patut miwah utama, inggih punika Bangsa Indonesia sedek mautsaha ngembasang para yowana inggil sane waged, maderbe jati tatwa, madue guna-gina, miwah kasusilaning budi.
English
-
Indonesian
Pada kehidupan saat ini, pengaruh dari zaman kali dapat dirasakan oleh siapa pun.
Literature Mahardikaning Aguron-Guron ring Cerita Adiparwa
Balinese
Basa punika pinaka piranti anggen mabebaosan sane pacang ngicenin tetuwek indik sasana utawi kaluihan budi imanusa.
English
-
Indonesian
-
Literature Nyuksmayang Basa Nincapang Rasa: Satua Bali Pinaka Suluh Urip
Balinese
Majalaran antuk tradisi masatua kaaptiang mangdane para rerema utawi guru rupaka setata eling ngajahin anak alitnyane indik kasusilan budi pamekas kautaman basa Baline.
English
-
Indonesian
-
Literature Nyuksmayang Basa Nincapang Rasa: Satua Bali Pinaka Suluh Urip
Balinese
Kali Sanghara inggih punika aab jagad utawi masa, ri tatkala jadmane sampun kaicalan budi, iwang ring tata susila, utawi nenten malih madue uratian miwah pangrasa ngenenin indik laksana-laksana iwang.
English
-
Indonesian
Tentang zaman sanghara, kitab Slokantara menyuratkan dengan kalimat-kalimat yang menarik, …”masyarakat tanpa pemimpin, tanpa pendeta, tenpa leluhur, tanpa tempat suci, demikian keadaan masyarakat pada masa sanghara, juga tidak ada tinggi rendah.
Literature Sanghara Sagara
Balinese
Banawa sane prasida nglintangin wantah kasusilaning budi miwah laksana sane nganutin dharma.
English
-
Indonesian
Pengarang memakai istilah, “…katah ilang drajating budi, tuna ring panerima…” Untuk menghadapi atau menyeberangi zaman ini memang hanya ada satu jalan, “reh kocap tan saking sastra, tan mantra tatan mas manik, sida manulak snaghara, kewala sane asiki, ksusilaning budi, punika kangken perahu, kukuh kaliwat-liwat, tuara keweh tempuh angin, sida mentas saking sanghara sagara”, karena tidak sastra, tidak mantra, tidak pula emas permata, dapat menolak sanghara, namun hanya yang satu, yaitu kasusilaan budi.
Literature Sanghara Sagara
Balinese
Sakewanten, sang sane mabanawa antuk kasusilaning budi prasida kaicen karahayuan ri tatkala nglintangin sanghara sagara. “Majeng ring imanusa sane madue budi rahayu, sahananing sagara prasida kalintangin.
English
-
Indonesian
Demikian ajaran agama menyebutkan.
Literature Sanghara Sagara
Balinese
Sampun manardi pakaryan iraga sareng sami ngamecekin para kawula mudane sane nganggen narkoba punika akeh Wenten paridabdab pamargi sane prasida kabecikang Malih inggih punika :

1.Ngicenin pitutur saking yayasan sosial, sekolah, paridabdab saking guru swadyaya taler ngeargiang seminar - seminar

2.Ngicenin Pendidikan Budi pekerti sastra agama sane tetujone ngemecikang kawula mudane malarapan antuk dahat subakti ring Ida Sanghyang Widhi Wasa mangda nenten para mudane ngeroko taler nginum minuman alkohol.
English
-
Indonesian
-
Government Narkoba Ring Indonesia
Balinese
Kelidan gegodane sane prasida ngusakang katelebane nguruh kaweruhan, pagehin ragane antuk budi pakerti sane becik, keret indriane tur poras-poras masuitra.
English
-
Indonesian
-
Government Narkoba bahaya
Balinese
Kelidan gegodane sane prasida ngusakang katelebane nguruh kaweruhan, pagehin ragane antuk budi pakerti sane becik, keret indriane tur poras-poras masuitra.
English
-
Indonesian
-
Government Narkoba membunuh mu
Balinese
Ni Made Budi Utami lahir pada 19 Mei 1979 di Denpasar, Bali.
English
Ni Made Budi Utami was born on May 19, 1979 in Denpasar, Bali.
Indonesian
-
Biography of Ni Made Budi Utami Budi
Balinese
Pandji Tisna (1999)

Deru Campur Debu, pupulan puisi Chairil Anwar (2000) Bawuk, pupulan cerpen pilihan majalah Horison (2002) Kuli Kontrak, pupulan cerpen Mochtar Lubis (2002) Jalur-jalur Membenam, pupulan cerpen Wildam Yatim (2002) Gauhati, cerpen Budi darma (2002) Tirani dan Benteng, pupulan puisi Taufik Ismail (2002) Di Bawah Lindungan Ka’bah, novel Hamka (2004)

Kota Harmoni, cerpen-cerpen pangawi Indonesia sakadi Idrus lan YB Mangunwijaya (2013)
English
-
Indonesian
-
Biography of Nyoman Manda
Balinese
Para semeton, sampun 115 warsa Indonésia bangkit saking kadurjanan tepatnyané rikala Budi Utomo kaadegang, 78 warsa Indonésia sampun merdeka miwah Sangsaka Merah Putih sampun mabriuk bebas ring tanah pertiwi Indonésia, reformasi sampun mamargi, sakéwanten wénten napi gerangan sareng bentala pendidikan majeng ring generasi bangsa, napike generasi puniki wantah katutup bibih sakadi bisu miwah pekak tur nénten wénten suara sané nyihnayang aspirasi.
English
This generation is simply silenced as if it were dumb and deaf and does not flinch from voicing various aspirations.
Indonesian
Disini saya mengajak seluruhnya untuk menyuarakan aspirasi atas pemerintahan di bangsa ini yang masih terbelenggu bayang-bayang Oligarki, dan hari ini Oligarki menjadi sangat leluasa mengobok-obok kekuasaan baik di elit atas dan di elit dibawah, Oligarki sangat mempengaruhi bagi para calon-calon pemimpin bangsa, oligarki sangatlah berdampak buruk bagi para pemimpin.
Government PENGARUH OLIGARKI TERHADAP CALON PRMIMPIN
Balinese
Klian STT, Kadek Budi Sastrawan maosang tukad punika pacang kabecikang.
English
-
Indonesian
Ketua STT, Kadek Budi Setiawan mengatakan sepanjang aliran kali akan ditata.
Literature Sekaa Teruna Nyulap Tukad sane Akehan Mis Dados Taman
Balinese
Yening nenten yatna ring padewekan antuk budi pekerti miwah teleb ngeret indriane, sinah sampun nenten eling, nenten rungu ring paiketan jadma sareng jadma, jadma sareng jagate, jadma sareng Ida SangHyang Widi Wasa utawi Tri Hita Karana.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Tapak Ning Ing Angkih Agni
Balinese
Silih sinunggil reriptan modern sane sampun kaloktah ring prajanane inggih punika marupa satua bawak mamurda Luh Ayu Manik Mas Ngalahang Legu Poleng.Satua bawak puniki madaging makudang pikenoh pangajah ajah sane utama inggihan sane prasida ngawentuk budi satwam prajanane.
English
One of the modern Balinese literary works that has developed in the community is the short story Luh Ayu Manik Mas Ngalahang Legu Poléng.
Indonesian
Salah satu karya sastra modern yang telah berkembang di masyarakat adalah sebuah cerita pendek berjudul Luh Ayu Manik Mas Ngalahang Legu Poleng.
Scholars Room The Value of Character Education for the Short Story Luh Ayu Manik Ngalahang Legu Poleng by Suhendri Yani and Melania Torrey