Pemangku

  • priest-caretaker; temple priest
  • pemangku or geriya or mrajan is usually a person of high caste
Media
pamangku
Kasar
Unknown [edit]
Halus
Unknown [edit]
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Udeng utawi destar pinaka ceciren krama Bali lan krama magama Hindu di Bali. Udeng kaanggen rikala ngayah adat lan ka pura. Udeng malecir kaanggen olih krama biasa, udeng masongko ceciren pamangku.
[example 1]
An udeng (Balinese) or destar (Indonesian) is a distinctive feature of Balinese people and of those Balinese whose religion is Hindu. An udeng is worn when undertaking volunteer work (ngayah) for the benefit of the community or when going to a temple. An udeng with its front part protruding is worn by ordinary people while an udeng in the shape of a turban is worn by pamangku (priests in the temple ... not priests from the Brahman caste).

Erwin winarn3.jpg
Napiké pemangku punika ring agama Bali?

Sapunapi indik swadharma lan among-amongannyané maka pamangku? Swadharman titiang sané utama, inggih punika madue among-amongan makarya upakara lan ngenterang para pamedek rikala pujawali lan rikala mabakti sinarengan. Boya ja nika kemanten, titiang taler ngayahin parajananne ngenénin indik sekala lan niskala.

Napi manten swadharman pemangku sané pinih mabuat ring désa? Pinaka jan banggul ripantaraning krama kapining kawitannyané. Jan banggul punika madué kasuksman dané pamangku maka piranti sekala sané mawit saking dané prasida mapiuning ring para leluhur. Jero mangku taler pinaka pangraksa lan panegulan tatamian saking kuna, sane nyaga bisama para leluhur.

Napi binan swadharman para pamangku tekéning Ida Pedanda?

Pedanda inggih punika sulinggih sané mawit saking treh Brahmana. Yening sulinggih saking soroh titiangé mawasta Ida Pandita Empu. Pandita utawi sulinggih wantah parab sané ketah kanggén. Yadian pemangku utawi Sulinggih madué swadharma mapakéling ring sekala lan niskala, sekala lan kasunyatan, parajana lan para déwata. Sulinggih kadadosang utawi wenang ring sahananing sané luhuran saha limbakan ring para pamangku. Matiosan ring pemangku, Sulinggih kapatutang utawi wenang nguncarang mantra sané utama saha nganggén sarwa papayasan sane akeh. Pemangku madué wates-wates genah rikalaning muput sakéwanten yéning sulinggih nénten wénten wates-wates kadi punika. Yéning rerehang saking among-amongan, sulinggih madué amongan sané dahat abot tekéning pemangku. Sulinggih madue amongan ngupapira sahananing kasutreptian jagat. Sakéwanten, yening ngarereh pamangku danganan katimbang ngarereh Sulinggih.
[example 2]
What is a Pemangku in religion Bali

What are duties and obligations as a pemangku?

Mostly, my duties comprised of presenting offerings and guiding my congregation during rituals and mass prayer. However, I also provide people with counseling both on worldly and spiritual affairs.

What is a pemangku’s most important function in society?

Being a mediator between the members of my clan and their ancestral spirits. Mediator in a sense that a pemangku acts as the spiritual medium through which the ancestral spirits convey messages. A pemangku is also the repository of the ancient wisdom, the guardian of the teachings of the ancestors.

How do the duties of a pemangku differ from those of a pedanda?

A pedanda is a high priest from the Brahmana clan. The high priest from my clan is called Ida Pandita Empu. The generic term for high priest is pandita or sulinggih. Both pemangku and sulinggih serve as mediators between the sacred and the profane, the mortal and the divine, man and gods. Sulinggih, however, possess higher and wider authority than pemangku. Unlike pemangku, sulinggih could use certain esoteric incantations as well as employ elaborate ritual paraphernalia. A pemangku’s geographical area of service is usually limited to certain temples whereas the sulinggih is not confined by such limitations. From a philosophical point of view, sulinggih have much more responsibility than pemangku. The sulinggih is tasked with maintaining cosmic harmony. On the other hand, pemangku are more accessible than sulinggih.

⚙ Automatically collected usage examples

No examples collected yet.

  1. Made Sugianto
  2. foto dan teks: Erwin Winarno, https://www.facebook.com/R.winarno?fref=ufi with Mangku Les Celagi