ibane

hiben
  • oneself; herself; himself (Kasar) (Noun)
Andap
awakne
Kasar
ibane
Alus sor
dewekne
Alus mider
-
Alus madya
raganne
Alus singgih
anggannyane; ragannyane
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Buka goake ngadanin ibane.
[example 1]
Like a crow naming himself. [proverb] The word for crow is “goak”. The sound that a crow makes is “goak”. So, when a crow talks, he “names himself”. This is said of a person who tells lots of interesting things, but mostly about himself. Most of his stories are probably lies, but his audience does not know whether they are or not.

Property "Word example text en" (as page type) with input value "Like a crow naming himself. [proverb]</br>The word for crow is “goak”. The sound that a crow makes is “goak”. So, when a crow talks, he “names himself”. This is said of a person who tells lots of interesting things, but mostly about himself. Most of his stories are probably lies, but his audience does not know whether they are or not." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Rauh ida ditu, lantas ida malinggih di bale kambange sambilang ida mareraosan ngajak I Dempu Awang.

“Dempu Awang to kenapa bungut ibane bujuh?” “Inggih Ratu Ayu, titiang dados pragina suling ring purian.” “Dempu Awang to kenapa awak ibane mabulu?” “Inggih Ratu Ayu, titiang mabaju sengkelat nenten malapis.” “Dempu Awang to kenapa liman ibane dempet?” “Inggih Ratu Ayu titiang nunas jaja kuskus dereng mawajik.” “Dempu Awang to kenapa jit ibane madugal?” “Inggih Ratu Ayu, titiang negakin lungka-lungka dereng membusan.” “Dempu Awang, dong ulihang daan awake!” “Meneng Ratu Ayu meneng, payuke bolong kudiang matri.”

Keto kone reraosan Ida Raden Galuh ajak I Dempu Awang.

In English:  

In Indonesian:   Kepada ayahnya beliau menyampaikan berita tentang sabda yang didengar di taman.

In Balinese:   Masaut I Samong, “Nah yen keto ja raos ibane Kelesih yen tuara sida baan iba kai tusing bakal ngenkenang iba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Awak ibane siteng, batek ngae umah tuara nyidayang.

In English:   One day, the bird was busy going here and there looking for grass, reeds (imperata cylindrica raeusch), and dried leaves.

In Indonesian:   Badanmu kuat, hanya bikin rumah tidak bisa.

In Balinese:   Mara keto munyin I Sangsiahe, jeg gedeg tur jengah I Bojog, lantas masaut bangras I Bojog. “Ih, iba kedis Sangsiah, kenken to munyin ibane to i busan?

In English:   Just started talking to the bird, the monkey spontaneously was angry and embarrassed, then the monkey responded fiercely. "Hei, you bird, how did you say that?

In Indonesian:   Om Swastiastu.

In Balinese:   Kai tusing ja lakar engsap teken piolas ibane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tan panaen saget teka I Lutung nelokin I Kakua sambilanga kedek ingkel-ingkel, sambilana ngraos, “ Kaden wake iba suba bangka?” I Kakua masut, “ Uduh iba Lutung pelih pisan tetenger ibane, wireh dinane mani wake lakar keantenang ngajak Luh Ayu Kantrungan, tur wake dini maura baan amah-amahan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Lutung matolihan sambilanga ngetel paosne nepukin buka apa ane orahanga baan I Kakua, sarwi ngraos, “ Duh Kakua tutugang legan ibane tekening wake, wake ja nyilurin iba nongos di krangkenge”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ukudan ibane tuah amun tain kaine dogen.

In English:  

In Indonesian:   Lagi pula kamu sangat sombong.” Baru mendengar ada burung kecil berbicara seperti itu, Sang Muun marah dan menjawab dengan suara besar dan keras, “Eh, Kamu burung kecil, pura- pura tidak tahu.

In Balinese:   Degag tingkah ibane mesuang peta teken kai.”

In English:  

In Indonesian:   Sangat tidak sopan kamu berbicara padaku.”

In Balinese:   Jet ja iba gede, tuara ja gedenan apa tain ibane teken tain kaine.

In English:  

In Indonesian:   Lagi pula kamu sangat sombong.” Baru mendengar ada burung kecil berbicara seperti itu, Sang Muun marah dan menjawab dengan suara besar dan keras, “Eh, Kamu burung kecil, pura- pura tidak tahu.

In Balinese:   Sasubanne keto ngomong Sang Muun brangti, “Nah, saja kai kalah, dening gedenan tain ibane.

In English:  

In Indonesian:   Di sana Sang Lanjana bertanya, “Ih, ini kamu darimana?
  1. F. Eiseman, Proverbs. 1987