Naga

naga

ng
  • big snake (in stories and in some compound words) (Noun)
  • dragon; big snake (according to belief) guardian of the wind (there are those who move every day, there are those every year, like - day, - year) (Noun)
Andap
-
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Screen Shot 2019-04-14 at 14.30.40.png
Nyaritayang indik naga ane buin makatang kasaktiane.
Tells about the dragon who got his magic back.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Naga Basuki kadadosang tali sane ngiket miwah mitehang gunung. 3.

In English:   The meeting between the two elements is a symbol of fertility and well-being.

In Indonesian:  

In Balinese:   Para dewatané polih amongan ngedeng ikuh naga raris daityané polih ngamel sirah naga, raris ring baga mandara giriné malinggih Dewa Siwa.

In English:   In addition to the Lingga-Yoni philosophy, this monument is also based on the philosophy of the Mandara mountain screening (Mandara Giri) in ocean of milk (Ksirarnawa).

In Indonesian:  

In Balinese:   Pura-pura punika, luire:

Pura Dalem Tamblingan Pura Endek Pura Ulun Danu miwah Sang Hyang Kangin Pura Sang Hyang Kawuh Pura Gubug Pura Tirta Mengening Pura Naga Loka Pura Pengukiran, Pengukusan Pura Embang Pura Tukang Timbang

Pura Batulepang

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Naga ageng punika laut sirna.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Putran Sang Rahwana, Indrajit, nibakang panah nagapasa ngawinang Sang Anoman kategul tur kalilit naga.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sasenggake, ulede bisa dadi naga.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nyaritayang indik naga ane buin makatang kasaktiane.

In English:   The story is about a dragon and how he gets his powers back.

In Indonesian:   Cerita tentang bagaimana seekor naga mendapatkan kekuatannya kembali.

In Balinese:   Men jani mapan aketo lantasan pakrengkenganne I Naga Basukih, ditu lantas Ida Betara Guru jog nyeleg di sampingne I Naga Basukih tumuli ngandika, “Uduh nanak Naga Basukih nganti suba pindo pireng Aji I Nanak nyampahang gumi Baline, I Nanak ngorahang gumi Baline totonan tuah amul taluhe.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh, mara keto kone aturne I naga Basukih, dadi di gelis Ida Betara Guru ngandika, “Uduh nanak Bagus, nah yan dadi baan Aji sampunang ja I Nanak lunga ka Bali buate lakar ngalih pasemetonan I Dewane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah jani disubane neked di Bali, buina suba kacaplok Gunung Sinunggale, beh kaling ke lakar nguluh, ajin bantas mara muncukne dogen suba sing nyidaang I Naga Basukih ngepet-ngepetang muncuk gununge.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacrita ne jani pelanan suba telah gading bayunne I Naga Basukih masih tonden nyidaang nguluh gununge.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah jani madabdan kone I Naga Basukih buate luas ka Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah jani sedek dina anu, kandugi enu ruput pesan I Naga Basukih tangkil ring ajine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah sasukat I Naga Basukih nongosin Gunung Sinunggale, kapah ada linuh, kapah ada blabar, buina tusing pesan taen ada angin slaung sajeroning Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah mapan keto kone aturne I Naga Basukih, men Ida Betara Guru jog kadi blengbengan kayunidane miragi atur putrane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Malih Ida Betara Guru ngandika, “Cening Naga Basukih, nah ene titah Ajine ane abedik malu laksanaang!”

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh payu makejengan I Naga Basukih, krana tusing naen-naen gati dadi jog nyeleg Ajine di sampingne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mangkin kenak Aji ngenenin upadarwa padewekan titiange baan titiang bregah!” Keto kone aturne I Naga Basukih, jegan pragat tinut teken sapatitah Ida Betara Guru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan isenge teken sameton, mimbuh baan dote nawang gumi Bali sing ya keto jenenga, dadi buin ngawawanin I Naga Basukih matur ring Betara Guru, “Nunas lugra Aji Agung, yening kenten antuk Aji mabaos, minab Aji ngandapang saha nandruhin kawisesan titiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu lantas I Naga Basukih matur ring Ajine, “Nawegang Aji Agung titiang kadi isenge ring sameton titiange sane wenten ring jagat Bali, makadi Betara Geni Jaya sane malinggih kocap ring Bukit Lempuyang, Betara Mahadewa kocap ring Gunung Agung, Betara Tumuwuh ring Gunung Batukaru, Betara Manik Umang ring Gunung Beratan, Betara Hyang Tugu di Gunung Andakasa, cutet ring sami sameton titiange sane wenten ring tanah Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jani madabdaban lantas I Naga Basukih lakar nguluh Gunung Sinunggale ane ada di tanah Bali uli di Gunung Blangbangane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gelising satua tan ucap di jalan, jani suba kone neked di Blangbangan pajalane I Naga Basukih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mara keto kone patakon Ida Betara Gurune, emeh kaliwat kabilbilne madukan jengah kenehne I Naga Basukih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida Betara Guru totonan malinggih ring Gunung Semeru, kairing olih putranidane mapesengan I Naga Basukih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah keto ja kone pakrengkenganne I Naga Basukih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buina yan pade I Nanak lunga, men nyen kone ajak Aji ngawaspadain utawi nureksain dini di Gunung Semeru.” Dadi keto kone pangandikan Ida Betara Guru buka anake mialang pajalane I Naga Basukih unduke lakar luas ka tanah Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging nanak apang nawang, goa Gunung Arda Dumadine ento sripit pesan, tenget kerana kajaga naga sakti.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Matulis: Naga Raja bo’ biasa.

In English:   A: Holy cow, a Naga Banda (a dragon palanquin used in cremation ceremony as a symbol of earthly engagements that bind human into this world)

In Indonesian:   Tertulis: Raja Naga sudah biasa.

In Balinese:   A: Mimih Ratu Agung Naga Banda.

In English:   A: Holy cow, a Naga Banda (a dragon palanquin used in cremation ceremony as a symbol of earthly engagements that bind human into this world)

In Indonesian:   Tertulis: Raja Naga sudah biasa.

In Balinese:   Cerita indik ula (naga) sane kaparik saking teks Adi Parwa puniki prasida ngicenin pangeling-eling i manusa riantukan utama pisan yening ngraketang pakilitan utawi pasawitranne ring sahananing sane karipta olih Sang Hyang Kawi.

In English:  

In Indonesian:   Kisah ular dalam petikan Adi Parwa di atas mengingatkan manusia mengenai betapa pentingnya menghargai dan menjaga hubungan baik setiap mahluk ciptaan-Nya.

In Balinese:   Ri sajeroning teks Adi Parwa ritatkala ula (naga) jagi nginem mreta sane kapolihang olih Garuda, para ulane raris mersihin awak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngandika Ida Anaké Agung tekén I Raréangon, "Cai Raréangon, kema alihang gelah naga!

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buat kalanguan kayun ida di sajeroning pamargi, manggihin Ida Ula Deles makarma sareng Naga Gini, putran Sang Ananta Boga.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sang Kadru ngelah pianak asiu marupa naga.

In English:  

In Indonesian:   Sang Kadru punya anak sebanyak seribu berupa naga.

In Balinese:   Naga Besukih raris tedun ring ajeng Ida Begawan.

“Hai Begawan Sidi Mantra, nadaksara i dewa ngelurin manira, ada apa?”

Naga Besukih, gelah ngelurin i dewa sawireh ada ane saratang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Basuki inggih punika naga manut Agama Hindu miwah Buddha.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ipun pinaka naga druwén Déwa Siwa miwah pinaka silih tunggil Eight Great Naga Kings ring mitologi Cina miwah Jepang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sang Kadru pinaka ibun para naga, Sang Winata pinaka ibu saking Sang Garuda.

In English:   The dragon announced that the mother would lose, because the color of the horse was completely white.

In Indonesian:   Sang Kadru sebagai ibu dari para naga, Sang Winata sebagai ibu dari Sang Garuda.

In Balinese:   Sasampun ida makakalih saling mabebaosan, Arjuna ngambil Ulupuy, okan Raja Korawa dados rabi (ring Mahabharata, Ulupi inggih punika okan raja wangsa naga).

In English:   After a long talk, Arjuna married Ulupuy, the daughter of the Korava king (in the Mahabharata text, Ulupi was the daughter of the Naga king).

In Indonesian:   Setelah lewat pembicaraan panjang, Arjuna memperisteri Ulupuy putri raja Korawa (dalam teks Mahabharata, Ulupi adalah putri dari bangsa naga).

In Balinese:   Bala (usus) magenah ring naga.

In English:  

In Indonesian: