UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Naga

From BASAbaliWiki


ng
naga
Root
naga
Other forms of "naga"
Definitions
  • dragon; big snake (according to belief) guardian of the wind (there are those who move every day, there are those every year, like - day, - year) en
  • big snake (in stories and in some compound words) en
  • naga; ular besar (menurut kepercayaan) penunggu mata angin (ada yang berpindah tiap hari, ada yang tiap tahun, seperti -- hari, -- tahun) id
  • ular yang besar (dalam cerita dan dalam beberapa kata majemuk) id
Translation in English
dragon
Translation in Indonesian
naga
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Word audio
Level of Speech Option
Mider
Kasar
-
Andap
-
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Screen Shot 2019-04-14 at 14.30.40.png

Tells about the dragon who got his magic back.

Balinese
Nyaritayang indik naga ane buin makatang kasaktiane.
English
Tells about the dragon who got his magic back.
Indonesian
Menceritakan tentang naga yang mendapatkan kesaktiannya kembali.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Naga Basuki kadadosang tali sane ngiket miwah mitehang gunung. 3.
English
The meeting between the two elements is a symbol of fertility and well-being.
Indonesian
-
Government Dadalan Sejarah Wangunan Monumen Perjuangan Rakyat Bali
Balinese
Para dewatané polih amongan ngedeng ikuh naga raris daityané polih ngamel sirah naga, raris ring baga mandara giriné malinggih Dewa Siwa.
English
In addition to the Lingga-Yoni philosophy, this monument is also based on the philosophy of the Mandara mountain screening (Mandara Giri) in ocean of milk (Ksirarnawa).
Indonesian
-
Government Dadalan Sejarah Wangunan Monumen Perjuangan Rakyat Bali
Balinese
Pura-pura punika, luire:

Pura Dalem Tamblingan Pura Endek Pura Ulun Danu miwah Sang Hyang Kangin Pura Sang Hyang Kawuh Pura Gubug Pura Tirta Mengening Pura Naga Loka Pura Pengukiran, Pengukusan Pura Embang Pura Tukang Timbang

Pura Batulepang
English
-
Indonesian
-
Place Danau Tamblingan
Balinese
Naga ageng punika laut sirna.
English
-
Indonesian
-
Lontar Dwijendra Tattwa
Balinese
Putran Sang Rahwana, Indrajit, nibakang panah nagapasa ngawinang Sang Anoman kategul tur kalilit naga.
English
-
Indonesian
-
Folktale Hanoman Duta
Balinese
Sasenggake, ulede bisa dadi naga.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Hp-ne Dueg, Iraga Kena Belog-belog
Balinese
Nyaritayang indik naga ane buin makatang kasaktiane.
English
The story is about a dragon and how he gets his powers back.
Indonesian
Cerita tentang bagaimana seekor naga mendapatkan kekuatannya kembali.
Childrens Book I Drake Naga Sakti
Balinese
Tradisi melayangan sane Wenten ring Bali sampun kaloktah nyantos ring ke dura negara.masyarakat ring Bali ngelaksanayang tradisi melayangan sampun turun temurun.layangan wenten macem macem soroh minekadi mewasta layangan pecukan (Don) ,Bebean (be),miwah layangan Janggan (naga).lianan ring punika masyarakat Bali percaya nilai religiusnyane olih sang pencipta (sang rare anggon).
English
-
Indonesian
-
Literature Menjaga dan melestarikan tradisi melayangan
Balinese
Cerita indik ula (naga) sane kaparik saking teks Adi Parwa puniki prasida ngicenin pangeling-eling i manusa riantukan utama pisan yening ngraketang pakilitan utawi pasawitranne ring sahananing sane karipta olih Sang Hyang Kawi.
English
-
Indonesian
Kisah ular dalam petikan Adi Parwa di atas mengingatkan manusia mengenai betapa pentingnya menghargai dan menjaga hubungan baik setiap mahluk ciptaan-Nya.
Literature Ngiket Tali Tresna Pantaraning Manusa Kalawan Sarwa Buron: Nyuksmayang Rahina Tumpek Kandang ri Sajeroning Pandemi Covid-19
Balinese
Ri sajeroning teks Adi Parwa ritatkala ula (naga) jagi nginem mreta sane kapolihang olih Garuda, para ulane raris mersihin awak.
English
-
Indonesian
-
Literature Ngiket Tali Tresna Pantaraning Manusa Kalawan Sarwa Buron: Nyuksmayang Rahina Tumpek Kandang ri Sajeroning Pandemi Covid-19
Balinese
Ring kolam-kolam ouika madaging pancoran-pancoran sane marupa duur naga.
English
-
Indonesian
-
Literature PEMANDIAN AIR PANAS DI BULELENG
Balinese
Men jani mapan aketo lantasan pakrengkenganne I Naga Basukih, ditu lantas Ida Betara Guru jog nyeleg di sampingne I Naga Basukih tumuli ngandika, “Uduh nanak Naga Basukih nganti suba pindo pireng Aji I Nanak nyampahang gumi Baline, I Nanak ngorahang gumi Baline totonan tuah amul taluhe.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Basukih
Balinese
Beh, mara keto kone aturne I naga Basukih, dadi di gelis Ida Betara Guru ngandika, “Uduh nanak Bagus, nah yan dadi baan Aji sampunang ja I Nanak lunga ka Bali buate lakar ngalih pasemetonan I Dewane.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Basukih
Balinese
Nah jani disubane neked di Bali, buina suba kacaplok Gunung Sinunggale, beh kaling ke lakar nguluh, ajin bantas mara muncukne dogen suba sing nyidaang I Naga Basukih ngepet-ngepetang muncuk gununge.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Basukih
Balinese
Kacrita ne jani pelanan suba telah gading bayunne I Naga Basukih masih tonden nyidaang nguluh gununge.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Basukih
Balinese
Nah jani madabdan kone I Naga Basukih buate luas ka Bali.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Basukih
Balinese
Nah jani sedek dina anu, kandugi enu ruput pesan I Naga Basukih tangkil ring ajine.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Basukih
Balinese
Nah sasukat I Naga Basukih nongosin Gunung Sinunggale, kapah ada linuh, kapah ada blabar, buina tusing pesan taen ada angin slaung sajeroning Bali.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Basukih
Balinese
Nah mapan keto kone aturne I Naga Basukih, men Ida Betara Guru jog kadi blengbengan kayunidane miragi atur putrane.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Basukih
Balinese
Malih Ida Betara Guru ngandika, “Cening Naga Basukih, nah ene titah Ajine ane abedik malu laksanaang!”
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Basukih
Balinese
Beh payu makejengan I Naga Basukih, krana tusing naen-naen gati dadi jog nyeleg Ajine di sampingne.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Basukih
Balinese
Mangkin kenak Aji ngenenin upadarwa padewekan titiange baan titiang bregah!” Keto kone aturne I Naga Basukih, jegan pragat tinut teken sapatitah Ida Betara Guru.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Basukih
Balinese
Baan isenge teken sameton, mimbuh baan dote nawang gumi Bali sing ya keto jenenga, dadi buin ngawawanin I Naga Basukih matur ring Betara Guru, “Nunas lugra Aji Agung, yening kenten antuk Aji mabaos, minab Aji ngandapang saha nandruhin kawisesan titiange.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Basukih
Balinese
Ditu lantas I Naga Basukih matur ring Ajine, “Nawegang Aji Agung titiang kadi isenge ring sameton titiange sane wenten ring jagat Bali, makadi Betara Geni Jaya sane malinggih kocap ring Bukit Lempuyang, Betara Mahadewa kocap ring Gunung Agung, Betara Tumuwuh ring Gunung Batukaru, Betara Manik Umang ring Gunung Beratan, Betara Hyang Tugu di Gunung Andakasa, cutet ring sami sameton titiange sane wenten ring tanah Bali.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Basukih
Balinese
Jani madabdaban lantas I Naga Basukih lakar nguluh Gunung Sinunggale ane ada di tanah Bali uli di Gunung Blangbangane.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Basukih
Balinese
Gelising satua tan ucap di jalan, jani suba kone neked di Blangbangan pajalane I Naga Basukih.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Basukih
Balinese
Mara keto kone patakon Ida Betara Gurune, emeh kaliwat kabilbilne madukan jengah kenehne I Naga Basukih.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Basukih
Balinese
Ida Betara Guru totonan malinggih ring Gunung Semeru, kairing olih putranidane mapesengan I Naga Basukih.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Basukih
Balinese
Nah keto ja kone pakrengkenganne I Naga Basukih.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Basukih
Balinese
Buina yan pade I Nanak lunga, men nyen kone ajak Aji ngawaspadain utawi nureksain dini di Gunung Semeru.” Dadi keto kone pangandikan Ida Betara Guru buka anake mialang pajalane I Naga Basukih unduke lakar luas ka tanah Bali.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Basukih
Balinese
Becikan putran Cokor Ratu kutang ring gunung Wiryadana, tur wastanin putran Cokor I Ratu punika I Naga Kiles!” keto atur Ida Pranda, kapisinggih antuk Ida Raden Mantri, tur ida lantas ngandikaang parekane ngae peti, lakar anggen ida wadah putrane.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Kiles
Balinese
Duang tiban makelon idane mobot lantas embas putranida lanang, nanging marupa naga.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Kiles
Balinese
Nanging nanak apang nawang, goa Gunung Arda Dumadine ento sripit pesan, tenget kerana kajaga naga sakti.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Sakti
Balinese
Matulis: Naga Raja bo’ biasa.
English
A: Holy cow, a Naga Banda (a dragon palanquin used in cremation ceremony as a symbol of earthly engagements that bind human into this world)
Indonesian
Tertulis: Raja Naga sudah biasa.
Comics Naga
Balinese
A: Mimih Ratu Agung Naga Banda.
English
A: Holy cow, a Naga Banda (a dragon palanquin used in cremation ceremony as a symbol of earthly engagements that bind human into this world)
Indonesian
Tertulis: Raja Naga sudah biasa.
Comics Naga
Balinese
Embahan toyane medal saking pancoran sane mawangun cangkem naga.
English
-
Indonesian
-
Place Pura Beji Saraswati
Balinese
Pura sane wenten ring 177meter ka sor, sayuakti ring dasar juran, kajaga olih tetiga naga, inggih punika Naga Basuki, Naga Taksaka, miwah Naga Ananta Bhoga.
English
-
Indonesian
-
Place Pura Goa Raja
Balinese
Pura sane wenten ring 177meter ka sor, sayuakti ring dasar juran, kajaga olih tetiga naga, inggih punika Naga Basuki, Naga Taksaka, miwah Naga Ananta Bhoga.
English
-
Indonesian
-
Place Pura Goa Raja
Balinese
Ngandika Ida Anaké Agung tekén I Raréangon, "Cai Raréangon, kema alihang gelah naga!
English
-
Indonesian
-
Folktale Rareangon
Balinese
Buat kalanguan kayun ida di sajeroning pamargi, manggihin Ida Ula Deles makarma sareng Naga Gini, putran Sang Ananta Boga.
English
-
Indonesian
-
Folktale Sang Aji Dharma
Balinese
Sang Kadru ngelah pianak asiu marupa naga.
English
-
Indonesian
Sang Kadru punya anak sebanyak seribu berupa naga.
Folktale Sang Garuda Bhakti Ring Ibu
Balinese
Basuki inggih punika naga manut Agama Hindu miwah Buddha.
English
-
Indonesian
-
Literature KESENIAN PAHAT
Balinese
Ipun pinaka naga druwén Déwa Siwa miwah pinaka silih tunggil Eight Great Naga Kings ring mitologi Cina miwah Jepang.
English
-
Indonesian
-
Literature KESENIAN PAHAT
Balinese
Naga Besukih raris tedun ring ajeng Ida Begawan.

“Hai Begawan Sidi Mantra, nadaksara i dewa ngelurin manira, ada apa?”

Naga Besukih, gelah ngelurin i dewa sawireh ada ane saratang.
English
-
Indonesian
-
Folktale Selat Bali
Balinese
Sang Kadru pinaka ibun para naga, Sang Winata pinaka ibu saking Sang Garuda.
English
The dragon announced that the mother would lose, because the color of the horse was completely white.
Indonesian
Sang Kadru sebagai ibu dari para naga, Sang Winata sebagai ibu dari Sang Garuda.
Womens Spirit Sesuluh Saking Katuturan Satua Sang Kadru
Balinese
Sasampun ida makakalih saling mabebaosan, Arjuna ngambil Ulupuy, okan Raja Korawa dados rabi (ring Mahabharata, Ulupi inggih punika okan raja wangsa naga).
English
After a long talk, Arjuna married Ulupuy, the daughter of the Korava king (in the Mahabharata text, Ulupi was the daughter of the Naga king).
Indonesian
Setelah lewat pembicaraan panjang, Arjuna memperisteri Ulupuy putri raja Korawa (dalam teks Mahabharata, Ulupi adalah putri dari bangsa naga).
Lontar Subhadra Wiwaha
Balinese
Madue 11 pancoran (pancoran solas) sane soang-soang tegehnyane 1 meter, toyannyane medal saking cangkem naga, 6 pancoran marep ring sisi kelod, 5 pancoran marep ring sisi kauh.
English
-
Indonesian
-
Place Tempat Melukat di Badung
Balinese
Sang Ananta Sesha (Rujukan: Bhagavata Purana miwah Mahabharata) Sang Ananta Sesha, taler kauningin pinaka Sang Hyang Adi Sesha, inggih punika sané pinih sakti miwah pinih agung ring pantaraning naga loka.
English
Kaliya (Reference: Bhagavata Purana) Kaliya is a venomous naga that lived in the Yamuna River before being expelled by Sri Krishna, an incarnation of Lord Vishnu.
Indonesian
Naga Loka, kerajaan mistis para naga, dihuni oleh berbagai naga legendaris yang memiliki kekuatan dan kebijaksanaan gaib.
VisualArt The Legendary Nagas of Naga Loka and Their Tales - Hindu Mythology
Balinese
Naga Loka, kerajaan mistik saking naga loka
English
Kaliya (Reference: Bhagavata Purana) Kaliya is a venomous naga that lived in the Yamuna River before being expelled by Sri Krishna, an incarnation of Lord Vishnu.
Indonesian
Naga Loka, kerajaan mistis para naga, dihuni oleh berbagai naga legendaris yang memiliki kekuatan dan kebijaksanaan gaib.
VisualArt The Legendary Nagas of Naga Loka and Their Tales - Hindu Mythology
Balinese
Ulupi (Rujukan: Mahabharata) Ulupi inggih punika okan Ida Sang Prabu Naga miwah rabin Ida Arjuna, pahlawan Pandawa ring epik Mahabharata.
English
Kaliya (Reference: Bhagavata Purana) Kaliya is a venomous naga that lived in the Yamuna River before being expelled by Sri Krishna, an incarnation of Lord Vishnu.
Indonesian
Naga Loka, kerajaan mistis para naga, dihuni oleh berbagai naga legendaris yang memiliki kekuatan dan kebijaksanaan gaib.
VisualArt The Legendary Nagas of Naga Loka and Their Tales - Hindu Mythology
Balinese
Vasuki (Rujukan: Bhagavata Purana miwah Ramayana) Vasuki inggih punika naga sané kasub duaning kawéntenannyané ring satua Samudra Manthan, pangadukan segara olih para déwa miwah raksasa antuk ngamolihang amrita (Bhagavata Purana).
English
Kaliya (Reference: Bhagavata Purana) Kaliya is a venomous naga that lived in the Yamuna River before being expelled by Sri Krishna, an incarnation of Lord Vishnu.
Indonesian
Naga Loka, kerajaan mistis para naga, dihuni oleh berbagai naga legendaris yang memiliki kekuatan dan kebijaksanaan gaib.
VisualArt The Legendary Nagas of Naga Loka and Their Tales - Hindu Mythology
Balinese
Naga Loka, kerajaan mistik saking naga loka
English
Kaliya (Reference: Bhagavata Purana) Kaliya is a venomous naga that lived in the Yamuna River before being expelled by Sri Krishna, an incarnation of Lord Vishnu.
Indonesian
Naga Loka, kerajaan mistis para naga, dihuni oleh berbagai naga legendaris yang memiliki kekuatan dan kebijaksanaan gaib.
VisualArt The Legendary Nagas of Naga Loka and Their Tales - Hindu Mythology
Balinese
kawangun olih makudang-kudang naga sakti sané madué kawisesan miwah kawicaksanan "gaib".
English
Kaliya (Reference: Bhagavata Purana) Kaliya is a venomous naga that lived in the Yamuna River before being expelled by Sri Krishna, an incarnation of Lord Vishnu.
Indonesian
Naga Loka, kerajaan mistis para naga, dihuni oleh berbagai naga legendaris yang memiliki kekuatan dan kebijaksanaan gaib.
VisualArt The Legendary Nagas of Naga Loka and Their Tales - Hindu Mythology
Balinese
Kaliya (Rujukan: Bhagavata Purana) Kaliya inggih punika naga macun sané meneng ring tukad Yamuna, sadurung kasepekang olih Sri Krishna, "Avatara" Dewa Wisnu.
English
Kaliya (Reference: Bhagavata Purana) Kaliya is a venomous naga that lived in the Yamuna River before being expelled by Sri Krishna, an incarnation of Lord Vishnu.
Indonesian
Naga Loka, kerajaan mistis para naga, dihuni oleh berbagai naga legendaris yang memiliki kekuatan dan kebijaksanaan gaib.
VisualArt The Legendary Nagas of Naga Loka and Their Tales - Hindu Mythology
Balinese
Takshaka (Rujukan: Mahabharata) Takshaka inggih punika naga sané kasub ring "epik" Mahabharata.
English
Kaliya (Reference: Bhagavata Purana) Kaliya is a venomous naga that lived in the Yamuna River before being expelled by Sri Krishna, an incarnation of Lord Vishnu.
Indonesian
Naga Loka, kerajaan mistis para naga, dihuni oleh berbagai naga legendaris yang memiliki kekuatan dan kebijaksanaan gaib.
VisualArt The Legendary Nagas of Naga Loka and Their Tales - Hindu Mythology
Balinese
Bala (usus) magenah ring naga.
English
-
Indonesian
-
Lontar Wariga Gemet