Peteng Dedet

p)t%d)d)t/.
  • pitch black (Noun)
Media
Peteng Dedet
Kasar
Peteng Dedet
Halus
Unknown [edit]
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Saget gumine suba peteng dedet. Luh Ayu Manik lan Putu Nita suba pada majanji lakar mabalih ogoh-ogoh ka marga gedene. Ngenggalang Luh Ayu Manik mapayas lan makamen lantas ngalih Putu Nita jumahne. Neked di margane, saget suba rame anake mabalih ogoh-ogoh. Ngon lan jejeh ajaka dadua nepukin ogoh-ogoh ane gobane aeng-aeng cara raksasa, macaling renggah, mabok gumbrang-gambring, lan makuku lantang-lantang. Saja mirib goba aeng ogoh-ogohe ento bisa ngaenang sarwa butane jejeh. Keto masih suryak-suryak truna-trunane marasa liang ritatkala negen ogoh-ogohe, ane katimpalin baan munyin gamelan blaganjure.
[example 1]
The day became night. Luh Ayu Manik and Putu Nita made a promise that they would watch the ogoh-ogoh on the main road. Luh Ayu Manik quickly put on makeup and got dressed in a sarong and then went to Putu Nita’s house to meet her. When they got to the main road, there were already a lot of people there wanting to see the ogoh-ogoh. They were amazed but also frightened to see the ogoh-ogoh which looked sinister like giants with long, pointed tusks, messy hair and long nails. Maybe it's true that those scary faces of the ogoh-ogoh can make evil spirits afraid. And the cheers of the young people who were happy carrying the ogoh-ogoh were accompanied by the sounds of gamelan.

⚙ Automatically collected usage examples

No examples collected yet.

  1. https://dictionary.basabali.org/Childrens_Book_Luh_Ayu_Manik_Pahlawan_Lingkungan