Literature Smart grid development to prevent further blackouts in Indonesia's capital city, Jakarta

Jakarta.jpg
Photograph by
Pixabay
Authors
Subjects
  Reference
  Where this story takes place
  Jakarta,Indonesia
  Event
  Reference
  [[1]]

  Description


  In English

  Frequent blackouts in Jakarta have a multiplier effect on the country’s national and economic security, as well as Jakarta’s development toward becoming a smart city. Two policy options for the government explained in this article would be to reform PLN management and introduce smart grid technology.

  In Balinese

  Siakarna Listrik Padem utawi Parikrama Pemadaman Listrik sane sering nibenin Jakarta, ngametuang ius kaon majeng ketrepian utawi keamanan nasional Ian Ekonomi Negara. Kalih pidabdab utawi kebijakan sane prasida kamargian olih Pemerintah, sane ketlatarang ring artikel puniki, inggih punika: Ngawentenang reformasi manajemen PLN wiwah Nguningayang utawi nyobiahang teknologi smart grid

  In Indonesian

  Pemadaman listrik yang sering terjadi di Jakarta memiliki efek negatif terhadap keamanan Nasional dan ekonomi negara. Dua opsi kebijakan untuk pemerintah yang dijelaskan dalam artikel ini adalah mereformasi manajemen PLN dan memperkenalkan teknologi smart grid.

  Name of Other Language

  Javanese

  Translation into another Indonesian language

  Output tenaga sing asring dumadi ing Jakarta duweni pengaruh negatif kanggo keamanan nasional lan ekonomi negara. Rong pilihan kebijakan kanggo pamrentahan sing dijlentrehake ing artikel iki yaiku ngurus manajemen PLN lan ngenalake teknologi grid cerdas.

  Comments


  There are no comments yet