Dabdab

dbÑb/
  • put in order, slow, late
Media
dabdab
Kasar
adeng
Halus
dabdab, alon
Northern Form
dabdab

Usage Examples

Ida mabaos dabdab pisan. Dabdap pisan pamargin Ida Wayanne.
No translation exists for this example.

⚙ Automatically collected usage examples


In Balinese:   Kacrita sane mangkin I Cupak lan I Grantang sampun tangkil ring ajeng Ida Sang Prabhu raris Ida Sang Prabhu ngandika, “Eh cai ajak dadua cai uli dija, nyen adan caine?” I Grantang matur dabdab alon,”Nawegang titiang Ratu Sang Prabhu, titiang puniki wantah jadma nista saking jagat Gobangwesi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngudiang beli tusing ka puri tangkil ring Ida Sang Prabhu.” Sasampune wenten ketel wacanan Ida Raden Dewi raris I Grantang nyawis tur matur dabdab alon, ngaturan parindikan pajalan sane sampun lintang.

In English:  

In Indonesian: