Nguntul

  • look down, downcast eyes and face, prostrate onself, bow head as if embarrassed
  • (not used to mean duck head or duck head under something, which is nyulubin &lt
  • sulub)
Media
nguntul
Kasar
Unknown [edit]
Halus
Unknown [edit]
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

“Sampunang asapunika Aji, titiang nenten ngiringang!” kekeh Dewa Ayu Ratih mapiungu teken matuane ane malinggih nengsek di sampingne.

“Sing kenken Ayu, apabuin belin Ayune makelo suba ngalahin, nak tiang ane satmaka lakar ngerunguang Ayu.” “Japi asapunika, sampunang mapikayun sane boya ring anggan titiang.” “Tiang tuah ngidih apang Ayu ngerunguang pikayun tiange.” “Nenten Aji, sampunang! Niki kawon, nenten patut!!” “Yen suba ajak dadua, tan ada ane ten patut”

Anak lanang ane mayusa minab kirang langkung seket tiban punika ngunjal angsur nyingak anak istri sane nguntul ngetelang yeh panyingakan tanpa swara. Anak istri ane satmaka mantune punika, wiakti nutdut kayune ngantos nyabran wengi tan prasida antuk dane merem.
[example 1]
No translation exists for this example.

Ene cara padi; dising misine jeg-jeg; dimisine nguntul.
[example 2]
[proverb] When a rice stalk is full, it bends over; when empty it stands straight up. This is used to refer to a person who talks too much and is empty headed. A wise person has a full head and is bent over like a rice plant with a full head of grain.

  1. Ida Ayu G.S Marheni, cerpen "Semara Dudu"
  2. F. Eiseman, Proverbs. 1987