Mamitang

  • to ask for something from a superior
Media
Mamitang
Kasar
Unknown [edit]
Halus
Unknown [edit]
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Mamitang Bhatara Hyang lan Mralina Mrajan.

Ida Pandita, titiang wantah transmigran Bali ka Kalimantan. I dumun daweg transmigrasi karang lan merajan titiangé kaserahang ring Belin titiangé. Sakéwanten mangkin, karang lan merajan punika sampun kaadol yadiastun nyabran abulan titiang terus ngirimin jinah. Merajan punika durung kapamitang Bhatara Hyang titiangé. Upakara lan upacara napi anggén mamitang bhatara, jagi tuntun titiang ka Kalimantan.

I Nengah Sukarma, Kalimantan Timur.

Yéning mrajan (kemulan taksu) sampun kakalahin lan sampun meneng ring genah sané anyar patutnyané mrajan punika kapralina sané kakawitin antuk mamitang Bhatara Hyang (risampun kakaryanang mrajan, kemulan taksu sané pateh yadiastun wau marupa turus lumbung). Yéning kemulan taksu punika kari kasungsung olih silih tunggil tugelan sapatutnyané banggiang kémanten. Sakéwanten swadarman dané ring genah sané anyar mangda ngwangun kemulan taksu yadiastun wau marupa turus lumbung. Ngwacén SMS dané, janten sampun sané numbas karang dané punika boya ja nyaman danéné.

Manut ring ajaran Mpu Kuturan soang-soang kulawarga sané sampun ngarangin patut linggih Bhatara Guru (rong tiga) lan taksu, nampek utawi dohnyané dané pindah. Sampunang kicén mrajan sané lami tetep majujuk ring karang sané sampun kaadol lan mrajan kasungsung olih pembeli. Kasarnyané, karang sampun kaadol ngantos bhatarané taler sampun kaadol.

Dané mangdané budal ka Bali lan makarya yadnya alit (guru piduka lan pejati), anggén nuntun Bhatara Hyang ke genah sané anyar sané sampun kakaryanang mrajan yadiastun nganggén turus lumbung. Anggén nuntun Bhatara Hyang dané sapatutnyané makarya daksina linggih (kakalih pangadeg lanang lan istri) lan malih asiki anggén daksina linggih bhatara taksu. Krana jarak saking Bali lan Kalimantan punika doh pisan daksina linggih prasida kagentosin olih Bumbung Tiing Gading mapayas (sakadi genah tirta), tatujonné nglinggihang Bhatara Hyang ring toya. Risampun nglinggihang Bhatara Hyang ring tirta, dané patut ngaturang banten pamralina. Banten-banten punika sida katakénang ring sulinggih utawi pamangku ring genah danéné. Sisa-sisa saking wangunan mrajan punika katunjel lan kalarung bakta ka sagara.

Ngantos ring Kalimantan, linggihang Bhatara Tirta ring Sanggar Agung, sadurung nglinggihang ring mrajan anyar. Mrajan sané anyar mangda sapatutnyané sampun kaplaspas jangkep saking mulang dasar, mamakuh, mendem padagingan, lan ngaryanin daksina linggih. Risampun kaplaspas wau kalinggihang ring daksina linggih. Élingang makarya ulap-ulap lan orti ring palinggih sané anyar punika, aturang pejati taler (pejati mapamit) ring Mrajan Dadya lan Kahyangan Tiga.

Wayan patut nakénang ring sulinggih sané wénten ring Lampung lan mangda kapuput olih sulinggih. Indik babantenan (upakara lan upacara) mangda anutang i rika, piodalan sida kalaksanayang nyabran nem bulan utawi ngwarsa, sakadi ring purnama Kapat, Kalima, utawi Kadasa. Suksma.
[example 1]
No translation exists for this example.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Dictionary

No examples collected yet.

  1. Ari Dwijayanthi, diterbitkan di Pos Bali, 2-6-17