Sesuratan - Purwaka

Kutus Macem Ajengan Sane Lumrah ring Ubud

Sesuratan puniki jagi nyelasang indik ajeng-ajengan asli Bali lan sane sampun kasohor ring wewidangan Ubud:

1. Babi guling/be guling Ajengan niki sampun lumrah ring semeton bali, liu anake sane uning tur demen ngajeng be guling. Uli anak cenik kanti sane lingsir, makejang pada demen ngajeng be guling. Be guling kakaryanin antuk kucit (panak bangkung) sane kacampur antuk basa genep (tabia, bawang, kesuna, cekuh, miwah sabe lianan) tur kaisinin lengis nyuh apange bo lan rasannyane nyangluh.

Ipidan be guling puniki kakaryanin yening wenten madue upacara ageng (piodalan, nganten, otonan, miwah upacara lianan. Nanging mangkin be guling sampun aluh pisan katumbas ring sajebag jagat Bali utawi Ubud sane kasohor antuk pariwisatanyane. Yening ida dane malancaran ka Ubud, be guling dados katumbas ring warung-warung. Nanging sampunang ngajeng bes liu, santukan ajengan puniki akeh misi lemak utawi kolesterol.

2. Lawar Bali Pateh sakadi be guling, lawar jaen pisan tur sampun kesohor ring sajebag jagat Bali. Lawar bali yening kacingak pateh pisan sakadi jukut urab santukan kaadonang antuk jukut-jukutan (gedang, nangka, buah kacang, miwah sane lianan), nyuh makikih, basa megoreng (tabia, kesuna, cekuh, mica, sere makejang kagoreng antuk lengis nyuh, be (be celeng/be siap/be bebek. Rasane jaen pisan. Yening kaajeng kadi rasa bom ring cangkem. Ring Ubud,lawar biasane ngidang meli ring warung, tur dagang be gulinge masi ngadol. Nanging yening ngajeng, sampunang lali ngorahin bedik misi basa-basa yening ida dane wenten pikobet ring weteng.

3. Bebek Magoreng Kasohor antuk wasta "bebek garing", niki ajengan sane paling unik ring Desa Ubud. Kakaryanin antuk be bebek ne kualitas becik (aukud utawi atenga). Carane ngolah kabagi antuk duang tahap: kapertama, be bebek punika kalablab antuk basa-basa ring yeh panes apang kanti gebuh. Kakalih, bebek gebuh punika kagoreng ring lengis nyuh kanti garing beberapa menit. Rasannyane garing/kering ring sisi nanging empuk ring tengah. Ajengan niki dados katumbas ring restoran-restoran. Biasane cocok kaajeng sareng nasi, jukut lan sambel.

4. Iga celeng mapanggang Yening ida dane demen sajaan ngajeng be celeng, niki ajengan patut ida dane coba. Ajengan niki kasohor pisan ring turis-turis sane malali ka Ubud. Rasannyane melenan pisan sareng iga celeng panggang ring tongos lianan sajebag jagat krana basa-basa ne kaangge. Ida dane ngidang numbas iga celeng panggang puniki ring warung-warung.

5. Siap betutu Yen terjemahin ka bahasa inggris wastannyane "steamed chicken". Ajengan niki aluh pisan katumbas ring sajebag Ubud. Rasannyane jaen pisan krana be siap punika kalablab antuk basa-basa, tur benyane lembut pisan. Yening ngajeng betutu, ida dane nagingin nasi putih tur krupuk udang, nika pasti jaen pisan.

6. Ajengan vegetarian ring Warung Sari Organik Ida dane vegetarian? Ubud kesohor antuk ajeng-ajengan vegetarian ring dura negara. Tongos sane becik antuk ngajeng ajengan vegetarian kawastanin warung Sari Organik. Genahnyane ring tengahan carik, yening mrika ida dane ngidang majalan, ngango sepeda gayung lan sepeda motor (mobil nenten prasida macelep, santukan marginyane cenik). Ajengan vegetarin sane lumrah ring warung puniki "vegetarian pizza". Caran ngolahnyane becik pisan tur rasannyane. Ring tengah genahe niki, madue kebun organik.

7. Nasi Goreng Ajengan niki pinih lumrah ring Indonesia utawi Ubud. Nasi goreng dados katumbas ring warung-warung ring wewidangan Desa Ubud rasannyane lian-lian, tergantung sire sane ngadonang. Nasi goreng bahan-bahannyane inggih punika: nasi putih kacampur antuk basa-basa (tabia, bawang, kesuna, mica) tur kagoreng ring lengis nyuh kadagingin be siap/celeng, uyah, taluh, jukut. Yening kayun, dados masih katambahin saos apang warnanyane barak.

Yening ida dane malancaran ring Ubud, sampunang lali ngajeng nasi goreng. Tur hotel-hotel prasida nyediang nasi goreng anggen breakfast tamunyane (takenin manten hotel ring tongos ida dane nginep)

8. Sate Sate inggih punika, be sane katusuk ring katik sate. Ajengan puniki unik pisan. Ring Ubud wenten macem-macem sate, inggih punika: sate be celeng, sate be siap, sate be pasih. Biasane kaajeng sareng nasi putih tur basa kacang. Matumbasan sate aluh pisan, restoran-restoran ring Ubud makasami ngadol. Yening ida dane demen ngajeng sane lalah, dados matumbasan ring luar wewidangan Ubud ring warung-warung cenik.

Asapunika sesuratan titiang indik macem-macem ajengan sane lumrah ring wewidangan Ubud. Yening ida dane malancaran ring Ubud tur seneng ajengan asli Bali, tulisan niki mabuat pisan lan patut kawacen apange ida dane ngamolihang ajengan sane becik tur rasane becik.

" Rahajeng ngajeng, tur kenak kawekasan"

@gede julius Facebook: gde julius Instagram: dejuliustour_bali Whatsapp: +628573746397