Makejang - Purwaka

Putu Damayanti ajak memene masaji nasi ka jinenge. Dedaarane jeg jaan-jaan. I..Made Arimbawa teka matamu, masih magagapan, ngaba lawar ajak ngaba sate celeng. Jeg makejang jaan..to ajeng-ajengane makejang. Apa buin misi kuah cundang, jeg jaan sajan!

- uli Sing Jodoh, Made Sugianto