Lambihang - Purwaka

KIDS JAMAN NOW "Sing dadi lambihang bedik celananě, Luh? Sukak pesan matan měměně ningalin. Ento tampak busul nyaině di gěmpol jitě ngenah!" Měn Sribek brangti nepukin pianakně mapenganggo solěh gati. Celana bawak apikang, baju singlět kelet tipis buka panyaipan santen, nyonyoně I Luh těngkob. Yěn bantas di jumahan umah, ia tusing lakar ngurus. Dong... Eně bes lakar magedi pesu. Ambat buka cungkil matan měměně nepukin. Pianakně tuah kenyam kenyem, nyaru sing mireng. Pragat iteh nguntul ngetul hapě. Mirib suba pragat ngapelud status di pisbuk, mara I Luh nyautin. "Ěměk sing ngerti. Mula kěně jani aab jagatě. Masak icang orahin ěměk pesu apang makamben sarung cara ěměk ento? Isssh... Amit amit. Ga dech! Ěh, pang ěměk nawang nah ně madan gaya mapenganggo kids jaman now!" Měměně bengong tanpa saut. Běh mirib ia suba keliwat tua, kapah pesu, kanti joh saja ketinggalan jaman. "Apa madan kěto? " Matakon měměně, liatně suung mangmung. " Kids ento artině anak anak, Měk. Now ento artině sekarang, kini, jani! Kids jaman now artině anak anak masa kini, Měěěk!" Mběěě... pasautně I Luh buka guru SD ně ngajahin murid aně paling beloga. Měměně mendep. Puyung liatně nelektek pianakně magedi magandeng onda ngetekul bancang gagělaně. Sagět teka kurenaně uli carik, mirib maimpas ajaka I Luh di rurungě. Uli angkul angkulě, jeek pesan ia matakon. "Nak kija I Luh magedi? Penganggoně... Mběěě... Akesitan, kuala ilid. Celekotokaně!" Aně luh nyautin, patuh ělog raosně buka I Luh masaut tuni. "Yěěě... Bapaně sing nawang lud. Kěto mula aab cara jani, Paaaa...! Ento madan gaya panganggo kid kid jaman nao. Tawang bapaaaa? " Kurenaně makesiab mireng raosě ento, patin ududě di palaně ulung ngalěmbat. " Ndas bedag! Kidkid anggona penganggo?!..pantes akebisan kěto. Mběěě... Celekotokaně I Luh! " Sing ada nyautin. Padidina ia bingung, sada bibihně bawah běwěh, ududě ulung nepěn inan batisně. (Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)

Suteja Narendra, Suara Saking Bali, https://www.facebook.com/Suarasakingbali/