What could we do to reduce traffic jams?


Dwayuwidya

18 days ago
Score 0++
Dija-dija jani macet, sing ja di kuta dogen. Jani kanti denpasar, ubud masih milu macet hm

Eka Werdi

17 days ago
Score 0++
Yen tuah luas padidi tur tusing joh-joh sajan, ngadenang suba negakin motor. Ajaka yen dadi apang ada peraturan ane ngatur anake ngaba montor utawi mobil, tusing dadi parkir ngawag-ngawag. Yen suba bani meli motor utawi mobil, pastiang suba ngelah tongos parkir apang tusing ngebekin jalan. Keto masih tongos-tongos usaha ane lenang, apang ngelah masih tongos parkir, eda jalane anggona tongos parkir. Suksma

Ayu Suaningsih

16 days ago
Score 0++
Ngortaang unduk anak parkir di sisin jalane masih tiang dot nawang, ento suba maan ijin uli Dinas Perhubungan apa kenken nah. Liu masih tukang parkire jani ane tuah nagih pis parkir nanging tusing nyak nulungin nyebrang. Di kenkene ping pindo nagih pis parkir, cara tukang parkir di sekitar mall gede.

Putu Reland

13 days ago
Score 0++
Om swastyastu. Biasane macet to semengan ajak sanja. Galah anak masuk/magae ajak galah anak mulih magae. Motor ajak mobile pasliwer. Tusing dadi kalahin. jeg pada-pada ngalih selah. Sakenkene linggahne ngae jalan, jeg suba pasti macet. Anak di kota masi ngliunang, tetujonne masi mabinayan, suba pasti pada-pada nganggon kendaraan. Jani kan ada bus umum pangrencana pamrintah, bisa anggon alternatif. Semengan masi ada bus sekolah, nah bisa menek to masi. Pangrencana pamrintah ane motor listrik utami mobil listrik masi bisa dadi ancer-ancer.

I Kadek

13 days ago
Score 0++
Bus Metro Bali salah satu contoh solusi pemerintah, tapi sering kali terjebak macet di waktu pagi dan sore, hmmm

Windhukn

13 days ago
Score 0++

Yen corona buin kapahan dik macetne min, kewala sing ada pemasukan anake. Yen cara tiang, ane bani ngae apang tusing macan tuah I Gering. 😂

Yen pemerintahe, bisa masanggup gen asane sing?

Ikoamadeus

12 days ago
Score 0++
Pemerintah ngemang conto ka masyarakat, uli jani wajibang pejabat/PNS/karyawan ka kantor masuk nganggo transportasi umum. Yen tusing ngidang tiap hari, aminggu pang 3 kanggo. Makelo-kelo pasti dadi kebiasaan. Tapi satonden ento, gae fasilitas ane lebih luung. Liunin rute ane aluh dijangkau masyarakat, tusing ja di kota dogen, gaenang halte ane nyaman di segala cuaca, baang peris ka masyarakat ane suba mabukti rajin menek transportasi umum. Amonto malu, rage lakar mabalih konser BLACKPINK malu. 🍻

Anonymous user #1

9 days ago
Score 0 You
Ajak saya nak e

Anonymous user #1

9 days ago
Score 0 You
WE ARE BLINKKSS

Sasih Kirana

9 days ago
Score 0++
Pemerintah miwah masyarakat patutne ngurangin penggunaan transportasi pribadi lan mula sepatutne menek tranportasi umum. Walaupun tusing makelo pengaruhne setidaknya iraga sampun melajah antuk ngisigang macet

Ni Komang Ayu Sri Apriani

8 days ago
Score 0++
Anake di Bali tusing biasa nganggon transportasi umum, ulian tusing konyangan marate ngelah e-money. Yen transportasi umum ane di desa nu liu anak Baline nyak nganggon krana nu mayah aji pis biasa, ane di kota yen tiang nepukin nu bedik ane nganggon. Yen nganggon transportasi umum anake ngekoh bangun selidan lakar ngantosin transportasi umum, luungan ia negakin montor/ mobilne pedidi. Jani ngaba mobil misi pedidian, ento suba ane ngae macet milehan.

Anonymous user #1

8 days ago
Score 0 You
Switch lanes based on direction of traffic...one way until Jam 2 then switch lane other direction after jam 2

Anonymous user #1

8 days ago
Score 0 You

Ape nembak kebeten bone ke duur?

Jawaban:nak ngentot

Artadana

6 days ago
Score 0++
Memperbaiki manajemen transportasi publik dan batasi pembelian kendaraan pribadi.

Kasu Wardana

6 days ago
Score 0++
Yen macetè cara jani yening irage tuah komen dogen kal sing nekanang hasil apa. Yèn tuah pemerintahè dogen nè kal pelihin masih kal sing nyidang ngujang nak irage patuh-patuh manusa ngelah nè madan galah utawi waktu preragan. Solusi nè tuah abesik, de melihin anak lèn ngiring benahin uli rage pedidi, yèn suba iraga nè bijak nganggo jalan, pasti suba tusing lakar ada macet

Aryalawamanuaba

5 days ago
Score 0++
Yadiastun jani macete liunan di Denpasar tur Badung, wewengkon ento nak dadi muan pariwisata Bali. Yen jelek muane, liunan anake pasti suba ngejohin. Ento awanan, macete ene harus alihang solusi jangka pendek tur jangka panjang.
Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.