What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Pejati

pejati

No definitions available in this language.
Andap
pejati
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Banten-pejati.png
Rahina ne mangkin, titiang jagi ngaturang pejati ring bale banjar
Today, I am going to offer pejati in Bale Banjar

Om Swastyastu

Dane jero mangku sane suciang titiang Para angga panureksa sane dahat mustikayang titiang Para atiti miwah ida dane sane sareng sami sane dahat kusumayang titiang Saha Sekeha truna sangu amerta sane tresna sihin titiang Pinih ajeng lugrayang titiang ngaturang puja pangastuti majeng Ida Sang Hyang Parama Kawi, saantukan mawiwit saking wara nugrahan Ida, ring panumaya galah sane becik puniki, titiang prasida masadu ajeng sareng Ida Dane sareng sami, ring parikrama panureksan Lomba Desa Undagan Kabupaten Tabanan warsa kalih tali plekutus. Ida Dane para pamiarsa sane kusumayang titiang, sane mangkin lugrayang titiang nagingin galah puniki antuk darma wecana sane mamurda Kautaman Banten Pejati Ida dane para pamiarsa sareng sami sane dahat wangiang titiang, pinaka krama hindu sampun majanten tan surud-surud ngerastiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, saantukan ida sane ngawiwenang ngawiwasa sahaning sane wenten ring jagate sekala wiadin niskala. Ring kawentenan ida sane nirguna, iraga maraga manusa majanten muatang sarana wiadin nyasa pinaka pralambang ida, sinalih tunggil ipun majalaran antuk banten. Sekadi sane munggah ring Lontar Yajña Prakrti “sahananing bebanten pinaka raganta tuwi, pinaka warna rupaning Ida Bhatara, pinaka anda bhuana”. Ring makatahing soroh banten sane wenten, wenten kasinanggeh banten pejati sane sampun majanten ketah kauningin pakantenanipun, nanging akeh durung tinas uning ring semertin ipune. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, Pejati wantah mawiwit saking kruna Jati, antuk semertin ipun sapunapi iraga yakti-yakti nunggilang kayun ngaturang sembah bakti ring ida bhatara, tan madwapara, sayuwakti mawiwit saking padma hredaya. Pejati kawangun antuk makudang-kudang sarana, inggian marupa daksina, banten peras, banten ajuman, anaman kelanan, panyeneng, pesucian miwah segehan alit. Yening ring lakaran ipun, wenten marupa plawa, sane nenten sios satmaka cihna kayune sane dayuh. Sekar pinaka cihna rasa sane wenten ring angga, wija pinaka winih-winih kasucian, toya plambang tirta pawitra miwah amerta, saha geni wantah pinaka pandita saha ngupasaksi yadnya sane kamargiang . Ida dane sareng sami, daksina sane pinaka paralambang ida bhatara, taler kawangun antuk makudang-kudang sarana. Kapertama wenten marupa bakul, nenten wenten sios pinaka pralambang arda wiadin candra. Wenten marupa kelapa maperucut pinaka simbul ida bhatara brahma saha pinaka nada, bedogan pinaka pralambang swastika, kojong pesel-peselan mapragayan ardanareswari miwah wenten kojong gegantusan, pralambang akasa lawan pertiwi. Wenten taler sarana penegep siosan, inggih punika marupa adeng bebek, pinaka guna satyam. Iraga kaelingang mangda setata nginggilang dharma sadhu ring kahuripane puniki. Sarana marupa tampelan boya tios wantah pralambang trimurti, brahma, wisnu kalawan siwa. Iisan pisang pralambang sang hyang darma, saha wenten benang mawarni petak, tan wenten sios wantah Pragayan Ida Bhatara Siwa. Raris baosang titiang bebacakan kaping untat sane marupa anaman kelanan. Puniki wantah pralambang saking kawentenan Sad Ripu ring angga sarira sane sampun sida kakeret mawinan sida mawesana becik ring tata titi parilaksana mahurip wiadin maprawerti ring jagate. Sekadi punika, kawikanan para lingsir-lingsire dawege nguni, makarya nyasa ida bhatara nganutin sastra agama. Iraga sane wenten mangkin wantah nami kemanten. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, Ring panglimbak jaman sekadi mangkin, kawentenan pejati sampun sida katumbas ring makudang-kudang genah, saha sami ngaruruh sane sarwa dangan. Yening iketang ring kasuksman pejati punika, sampun majanten becikan yening pejati kakaryanin praragan, satmaka pepalihan brata saha sradha bakti ring ida bhatara sane sayuwakti mawiwit saking padma hredaya.Yening samian punika sida kamargiang, sampun majanten tetujon agama druwe, moksartam jagadhita ya ca iti dharma, sida kakardinin . Ida dane sareng sami sane kusumayang titiang, asapunika dharma wacana sane prasida aturang titiang. Mogi-mogi wenten pikenohnyane saha sida kaanggen sepat siku-siku risajroning ngamargiang kahuripane puniki. Makawesananing atur, puputang titiang antuk paramashanti,

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om
[example 1]
No translation exists for this example.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Dugas ento pas, rahina Purnama Kadasa, ditu tiang ngaturang Bhakti ring ajeng Palinggih Bhatara Hyang Guru, nunas pamargi mangda ngamolihang inspirasi madolan, disubane tiang suud muspa, nadak sokasi wadah pejati tiange puun kena asep, ditu lantas tiang polih inspirasi bakal mulas sokasi ane suba usak tur uwug mangda prasida mawali maguna.

In English:   Only that is always a trending topic, I am tired of hearing it.

In Indonesian:   Sekarang sudah lima belas hari saya memperbaiki wadah sesajen, dan saat itu juga keluarga dari daerah timur dating ke rumah dan melihat pekerjaan saya.

In Balinese:   Ade ane ngabe canang sari, ngabe canang raka, ade masi ane ngabe pejati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Harapan tiange Bale banjar dados dimanfaatkan lebih maksimal bagi perempuan dalam kreatifitas mengembangkan dalam mejejahitan seperti membuat banten pejati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging pamuputne ngebubarin raga uusan Ismaya dihubungi sakeng perwakilan ring polda Bali santukan ustadz somat nenten pateh sareng sane katuduhin pamuputne ring dina sore punika, Ismaya ngutarayang sinampura lan kronologi kejadian punika, nanging sadurung nyane, Ismaya bersumpah manut ritual hindu ngangge pejati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dugas ento, ditu tiang ngaturang Bhakti ring ajeng Palinggih Bhatara Hyang Guru, nunas pamargi mangda ngamolihang inspirasi madolan, disubane tiang suud muspa, nadak sokasi wadah pejati tiange puun kena asep, ditu lantas tiang polih inspirasi bakal mulas luu organik ane suba usak tur uwug mangda prasida mawali maguna.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Wenten atur-aturan pejati asoroh, canang, segehan miwah sane siosan.

In English:   Some offerings such as pejati, canang, segehan and so on are offered.

In Indonesian:   Beberapa persembahan seperti pejati, canang, segehan dan sebagainya dipersembahkan.

In Balinese:   Yening semeton jagi tangkil merika makta bungkak nyuh gading asiki miwah pejati asiki

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Krama miwah turis sane rauh, malukat utawi masiram, nenten naur tiket ngranjing, wantah ngaturang dana punia samaliha makta banten pejati miwah canang sari sane jagi katur ring Palinggih Pura miwah ring Kolam Pancoran.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening jagi tangkil tur malukat, sanistane patut makta kalih pejati miwah makudang-kudang canang sari.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sane kapertama wantah banten pejati, paling akidik asiki pejati ring genah panglukatan Ida Bhatara Wisnu miwah asiki bungkak nyuh gading.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Semeton yening jagi tangkil meriki patut makta Pejati, bungkak, lan canang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sadurung kalukat, para pamedek ngaturang banten pejati dumun utawi canang sare sane sampun kabakta.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   raris, ri tatkala rahinasuci Kuningan para leluhure sami kairing mawali antuk upakara marupa sodaan ajengan peras pejati.

In English:  

In Indonesian:   Kemudian, saat hari raya Kuningan para leluhur diantarkan kembali dengan sarana upacara sesaji berupa soadaan ajengan peras pejati, yang disebut dengan ritual Nyaagang.

In Balinese:   Kaaptiang ring para pamedek sane tangkil jagi malukat mangda makta kalih pejati miwah makudang-kudang canang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening jagi muspa miwah malukat, sanistane makta kalih pejati miwah makudang- kudang canang sari.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Majeng ring pamedek sane wau nembe tangkil, dados makta kalih pejati miwah 15 canang sari pinaka srana sembah bakti.

In English:  

In Indonesian: