Ngalok

\elok/.
  • issued a loud and challenging sound
Media
ngalok
Kasar
Unknown [edit]
Halus
Unknown [edit]
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Patih Ranggalawe ngalok ring panangkilan
[example 1]
Patih Ranggalawe challenged the front hall

  1. Tim Penyusun Kamus Bali-Indonesia Beraksara Latin dan Bali Edisi II, 2016: KAMUS BALI-INDONESIA BERAKSARA LATIN DAN BALI EDISI II, Denpasar-Badan Pembina Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Provinsi Bali.