(Created page with "{{PageSponsorWord |sponsor_enabled=No }} {{Balinese Word |balinese word=e\oem*o. |is root=No |root=Omong |media=Ngomong |kasar=Mapeta |halus=Matur |related words=mabaos; ngera...")
 
Line 23: Line 23:
 
|examples={{Balinese Word/Example
 
|examples={{Balinese Word/Example
 
|ban=Uling ija kaden tekan anginne, jeg nglinus di tengah Kamar 21. Jejeh lantas ia ajaka makejang. Buku ane bacana saget magejeran lan makeber. Uli bukune ento pesu raksasa-raksasa ane gobane serem. Makesiab lan kabilbil timpal-timpalne Luh Ayu Manik sada makita malaib. Nanging, makejang mamegeng cara togog tusing bisa nindakang batis. Keto masih I Wayan ajak I Made makita mageluran ka sisi. Nanging bibihne macaket sing nyidaang ngomong. “Eda ngomong liu, tongosang ibane dini, ne ajak timpal nyaine!” Keto raksasane mamunyi bangras.
 
|ban=Uling ija kaden tekan anginne, jeg nglinus di tengah Kamar 21. Jejeh lantas ia ajaka makejang. Buku ane bacana saget magejeran lan makeber. Uli bukune ento pesu raksasa-raksasa ane gobane serem. Makesiab lan kabilbil timpal-timpalne Luh Ayu Manik sada makita malaib. Nanging, makejang mamegeng cara togog tusing bisa nindakang batis. Keto masih I Wayan ajak I Made makita mageluran ka sisi. Nanging bibihne macaket sing nyidaang ngomong. “Eda ngomong liu, tongosang ibane dini, ne ajak timpal nyaine!” Keto raksasane mamunyi bangras.
 +
|video=https://www.youtube.com/watch?v=33nNYlChieI
 
|en=Who knows where it came from, but suddenly there was a strong wind which swirled around 'Room 21' and they were gripped with fear.  The book they were reading shook and flew about the room.  Horrid demons appeared from the pages of the book.  Luh Ayu Manik’s friends were shocked and confused and wanted to run away.
 
|en=Who knows where it came from, but suddenly there was a strong wind which swirled around 'Room 21' and they were gripped with fear.  The book they were reading shook and flew about the room.  Horrid demons appeared from the pages of the book.  Luh Ayu Manik’s friends were shocked and confused and wanted to run away.
 
But they couldn’t move.  They were like statues and couldn’t move their feet.  Also I Wayan and I Made wanted to call out but their lips were sealed and they couldn’t speak.  “Don't say anything – you will remain here … with your friends,” bellowed the demon.
 
But they couldn’t move.  They were like statues and couldn’t move their feet.  Also I Wayan and I Made wanted to call out but their lips were sealed and they couldn’t speak.  “Don't say anything – you will remain here … with your friends,” bellowed the demon.

Revision as of 08:37, 15 August 2019

Ngomong

e\oem*o.
  • talking; said; talk; speak (Verb)
Andap
-
Kasar
Mapeta
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Uling ija kaden tekan anginne, jeg nglinus di tengah Kamar 21. Jejeh lantas ia ajaka makejang. Buku ane bacana saget magejeran lan makeber. Uli bukune ento pesu raksasa-raksasa ane gobane serem. Makesiab lan kabilbil timpal-timpalne Luh Ayu Manik sada makita malaib. Nanging, makejang mamegeng cara togog tusing bisa nindakang batis. Keto masih I Wayan ajak I Made makita mageluran ka sisi. Nanging bibihne macaket sing nyidaang ngomong. “Eda ngomong liu, tongosang ibane dini, ne ajak timpal nyaine!” Keto raksasane mamunyi bangras.
[example 1]
Who knows where it came from, but suddenly there was a strong wind which swirled around 'Room 21' and they were gripped with fear. The book they were reading shook and flew about the room. Horrid demons appeared from the pages of the book. Luh Ayu Manik’s friends were shocked and confused and wanted to run away. But they couldn’t move. They were like statues and couldn’t move their feet. Also I Wayan and I Made wanted to call out but their lips were sealed and they couldn’t speak. “Don't say anything – you will remain here … with your friends,” bellowed the demon.

Property "Word example text en" (as page type) with input value "Who knows where it came from, but suddenly there was a strong wind which swirled around 'Room 21' and they were gripped with fear. The book they were reading shook and flew about the room. Horrid demons appeared from the pages of the book. Luh Ayu Manik’s friends were shocked and confused and wanted to run away. But they couldn’t move. They were like statues and couldn’t move their feet. Also I Wayan and I Made wanted to call out but their lips were sealed and they couldn’t speak. “Don't say anything – you will remain here … with your friends,” bellowed the demon." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Nanging, bibihne macaket sing nyidaang ngomong.

In English:   I Wayan and I Made wanted to scream ...

In Indonesian:   Namun, bibir mereka terkatup tidak mampu bicara.

In Balinese:   Lantas ia ngomong teken pianakne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu Pan Karta malaib laib tur ngomong, inggih jeron sareng sami, tiang nunas pisan ring pitulung jeron sane paicaang ring tiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Grantang laut ngomong. “Nawegang jero dagang belin tiange iwang ngambil ajengan, mangda ledang jero ngampurayang santukan titiang nenten makta jinah. “I Cupak masaut, “Saja kola nyemak nasi, ampura kola, tusing sida baan kola naanang basang layah. “I Dagang nasi anggen kenehne ningeh munyine I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Konden suud aturne I Grantang saget sampun kasampuak olih I Cupak, tur ngomong kene, “Kola seduk, kola lakar ngidih nasi abetekan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Grantang ngomong munyine alus tur nyunyur manis. “Kemu beli malunan mulih tiang lakar manjus abedik. “I cupak masaut gangsar,”Lamun keto kola lakar malunan mulih, adi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Cupak laut ngomong ” Adi ….

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bapane ngomong bangras.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Cupak laut ngomong, ” Adi…adi Grantang antos kola Adi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Amonto I Grantang ngomong teken bapane laut majalan makaad uli jumah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan kola tusing maan metanding ngajak I Benaru jengah kola, Adi. ” I Grantang laut ngomong uli tengah goane teken I Cupak. “Beli tegarang entungan tali bune ka goane! “Disubane ada raos adine buka keto laut I Cupak ngentungan taline ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Grantang megat munyin beline, “Eda Beli baas sumbar ngomong, awak tusing nawang matan Benaru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngomong laut I Grantang, sakewala raosne pegat-pegat duaning sambilange ngeling. “Nah, Bapa yan suba keto keneh bapane, nundung anake buka tiang….uli jumah, tiang nerima pesan tresnan bapane ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu lantas I Grantang ngomong teken panyeroan I Cupake, “Jero tulung titiang, titiang jagi tangkil matur ring Ida Sang Prabhu. “Malaib panyroane ka puri nguningayang unduke punika teken Raden Cupak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba keto I gede selem buin ngomong.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba keto I gede selem buin ngomong. “Beh…adi makejang tidong.

In English:  

In Indonesian:   karena memang benar anak bebek iu bukan milik Pan Meri.

In Balinese:   I Rajapala ngusap-ngusap duur I Durmane sarwi ngomong,

“duh cening Durma pianak bapa, tumbuh cening kaasih-asih pesan.

In English:   I Rajapala ngusap-ngusap duur I Durmane sarwi ngomong,

“duh cening Durma pianak bapa, tumbuh cening kaasih-asih pesan.

In Indonesian:  

In Balinese:   I Kedis Siung ngomong kene, “Nyama-nyama ajak makejang, yen sawai-wai buka kakene solahne I Gajah, sinah iraga ajak makejang lakar mati.

In English:  

In Indonesian:   Mereka menggelar rapat, membahas perilaku gajah yang sombong.

In Balinese:   Ngomong I Raksasa, “Ih, jero pengangon bebek, jalan kema kumahne I Ketimun Mas.

In English:  

In Indonesian:   Raksasa berkata kepada pengembala "yaaa, sana panggil Ketimun Mas.

In Balinese:   Tur lantas ngomong, “Katawang ento ane kauk-kauk i tunian?

In English:  

In Indonesian:   Di kamar diam, kunci pintunya.

In Balinese:   Ngomong I Raksasa teken i pangangon, “Nah, kema kaukin I Ketimun Mas.

In English:  

In Indonesian:   Dikira ibunya yang datang.

In Balinese:   Men Ketimun Mas ngomong, “Nah, ne apa Sang Meong ajaka Sang Bikul.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngomong I Raksasa, “ Buta, Bongol!

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngomong I Bongol, “Ada meong duur grobage.” “Ulahang meonge, Bongol!” Mendep I Bongol, wireh ia mula tusing ningeh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lantas I Lutung ngomong nimbal, "Ih Kekua, suud monto maselselan.

In English:  

In Indonesian:   Ini aku menemukan tempat yang baik disana di Barat Sungai ada ponsok, itu pondok Kakek Perodong.

In Balinese:   Sedeng iteha I Lutung ngamah biu, lantas teka I Kaki Perodong ngaba tumbak lanying tur ngomong, " Bah, ne I Lutung ngamah biune, jani lakar matiang!".

In English:  

In Indonesian:   I Kakua sembunyi dibawah pohon pisangnya, Kakek Perodong berjalan perlahan mengintip I Lutung.

In Balinese:   Nyananne buin teka I Sugih laut ngomong, “Ih Tiwas, I tuni bena nyilih api teken saang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba teked laut ngomong, “Ih Tiwas, ene baase enu misi latah dadua.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan suba majakan, ento aba mai!” Suud ia ngomong keto, lantas jakanan I Tiwase juanga.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Saget teka sang kidang tur ngomong, “Ih Tiwas, apa kaalih ditu?” Masaut I Tiwas tur nasarin pesan, “Tiang ngalih saang teken paku.” “Lakar anggon apa ngalih paku?” Masaut I Tiwas, “Lakar anggon tiang jukut.” “Ih Tiwas, lamun nyai nyak nyeluk jit nirane, ditu ada pabaang nira teken nyai!” Ditu lantas seluka jit kidange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu ngomong I Sugih, “Ih Tiwas, alihin ja icang kutu!

In English:   I Sugih said, "Eh Tiwas, find me louse!

In Indonesian:   I Sugih berkata, "Eh Tiwas, carikan aku kutu!

In Balinese:   Ngenggalang ia kumah I Tiwase, laut ngomong kene, “Ih Tiwas, ene icang maan kutu aukud.

In English:   I Sugih immediately headed to I Tiwas’s house, then said like this, "Eh Tiwas, I got a louse.

In Indonesian:   I Sugih segera menuju ke rumah I Tiwas, lalu berkata seperti ini, “Eh Tiwas, ini aku mendapatkan kutu satu.

In Balinese:   Nyen ja kena upas kaine jeg ngemasin mati, apabuin cai buron lemet,” keto I Lelipi ngomong sambilanga ngrengseng ngender katak.

In English:  

In Indonesian:   Waktu itu, burung bangau, cetrung, dan burung lainnya beterbangan karena takut mendengar perkataan si Kijang yang keras menggelegar.

In Balinese:   Suud ngomong keto I Sampi magedi ngalih tongos lenan. “Cai buron gilik, kajet cepok pastika ulung ka jurange.

In English:  

In Indonesian:   Untuk kau ketahui, aku si Kijang belum terkalahkan adu cepat berlari.” Mendengar perkataan si Kijang seperti itu, si Siput sawah gemetar karena merasa binatang kecil tak berguna.

In Balinese:   Grimutan I Kidang ningeh pasaut I Lelipi buka keto. “Campah cai ngomong ngajah kai.

In English:  

In Indonesian:   Melihat si Ular berlalu dan masuk hutan, si Kijang tertawa terbahak-bahak.

In Balinese:   Edengang kasaktian caine, centokin I Kidang,” keto I Kidang ngomong bangras. “Aruha, icang man sing ngrunguang cai.

In English:  

In Indonesian:   Dia pun memanggil-manggil Siput sawah. “Kuuuuulll”.

In Balinese:   Suud ngomong keto I Lelipi lantas magedi.

In English:  

In Indonesian:   Melihat si Ular berlalu dan masuk hutan, si Kijang tertawa terbahak-bahak.

In Balinese:   I Macan ngomong, ”Ih, buron apa saja iba bani mai ka alase?

In English:  

In Indonesian:   I Macan masih bengong melihat Ni Mesaba bersama anaknya Ni Wingsali.

In Balinese:   I Bojog buin ngomong, ”yen beli sangsaya, jalan tegul bangkiange.

In English:  

In Indonesian:   Ceritanya sekarang sudah di depan Ni Mesaba.

In Balinese:   Men Cubling lantas ngomong, “Ih Bojog makejang, tulungin ja icang ngae bangbang ane gede tur dalem, lakar tongos nanem bangkene Nang Cubling!” lantas bojoge makejang ngae bangbang gede tur dalem.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dening keto, ngomong jani Sang Muun, “Ih, Sang Lanjana, awake jani suba ngaku kalah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen prade lakar mapetuk mategeh-tegehan makeber.”

Baan ningeh munyine Sang Lanjana keto, jengah gati Sang Muun lantas ia ngomong, “Beh degag pesan iba mesuang peta.

In English:  

In Indonesian:   Kalau mau berlomba mana yang paling tinggi terbangnya.”

Mendengar perkataan Sang Lanjana seperti itu, Sang Muun merasa jengkel lalu berkata, “kok sangat tidak sopan kamu berbicara.

In Balinese:   Amuncen geden tain ibane!”

Mare keto, Sang Lanjana laut kirig-kirig tumuli makecos di duur tain kebone, sambilange ngomong, “Ih, iba Sang Muun.

In English:  

In Indonesian:   seberapa besar kotoranmu!”

Baru segitu, lalu Sang Lanjana mundur sedikit- sedikit sambil berlompat di atas kotoran kerbau, sambil berkata, "Eh, kamu Sang Muun.

In Balinese:   Sasubanne keto ngomong Sang Muun brangti, “Nah, saja kai kalah, dening gedenan tain ibane.

In English:  

In Indonesian:   Setelah itu Sang Muun berkata sambil marah, “iyaa, aku mengaku kalah, kotoranmu memang lebih besar, ayo sekarang siapa terbangnya lebih tinggi!” Begitulah Sang Muun berkata, lalu Sang Lanjana menjawab balik “Ayoo!
  1. https://dictionary.basabali.org/Childrens_Book_Ngae_Tongos_Mamaca