Segara Sengsara

From BASAbaliWiki
Revision as of 01:31, 26 November 2023 by Putu Eka Kartika Dewi (talk | contribs) (Created page with "{{PageSponsor}} {{Government |Title=Segara Sengsara |Authors=Putu Eka Kartika Dewi |Affiliation=SMAS Lab Undiksha Singaraja |Kategori=high |Photograph=20231126T010654100Z32801...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
20231126T010654100Z328019.JPG
Title
Segara Sengsara
Affiliation
SMAS Lab Undiksha Singaraja
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

In English

In Balinese

Matur suksma majeng ring panganter acara, santukan galahe sane becik puniki kapicang ring pasikian titiange. Bapak lan Ibu dewan juri sane kusumayang titiang, sadurung titiang matur amatra pinih riin ngiring sareng-sareng ngastiti bhakti ring Ida Sang HyangWidhi Wasa, majalaran antuk nguncarang panganjali umat.

OM, SWASTYASTU

Mogi-mogi sangkaning pasuecan lan asung kertha Wara nugraha Ida, prasida tiang ngiring Ida dane sareng sami ngamangguhang karahayuan lan kerahajengan jagat. Ring genah lan galahe sane becik puniki, lugrayang titiang matur orasi perihal SEGARA SENGSARA .

Segara ring Bali kaloktah tekening keasriannyane, dados silih sinunggil destinasi wisata unggulan ring indonesia. Nanging, iraga sering pesan mirengang orti indik segara-segara ring Bali sane ngawit mangkin sampun cemer , sangkaning luu miwah polusi. Wenten makudang-kudang factor sane ngawinang, sakadi ngutang luu ngawag-ngawag olih parakrama sane nampek irika, aktivitas industri sane nenten manut majeng ring awig-awig pengelolaan limbah, lan perilaku para krama sane cenderung nganggen barang instan lan nenten ramah lingkungan.

Kawentenan kondisi puniki sampun banget memprihatinkan, minakadi pariwisata wantah silih sinunggil sektor ekonomi sane penting ring Bali. Puaran saking pencemaran segara puniki nenten wantah ngerusak ekosistem sane wenten, sakewala prasida ngancam penghasilan krama bali sane manut tekening sektor pariwisata. Indike puniki ngainang irage mangda nelebin malih kebijakan pamrentah sane sampun kawedar lan ningkatang komitmen iraga sajeroning nyaga palemahan ring Bali.

Antuk punika, iraga patut sampun uning wantah nyaga kasrian segara lan palemahan punika mabuat pisan. Iraga patut nerapang gerakan 3R, sakadi Reduce, Reuse, lan Recycle ring kahuripan iraga, umpami medikang nganggen sampah plastik lan limbah sane ten ramah lingkungan. Iraga prasida ngentosin nganggen tas belanja saking umah lan nganggen botol Tumbler. Taler iraga patut nganggen malih kantong plastik dados wadah, lan botol plastik antuk genah nyimpem toya. Lan antuk mendaur ulang iraga prasida malasang sampah plastik sane dados kedaur ulang, sakadi botol plastik, kaleng, kertas, mangda prasida madue nilai guna umpami dados kerajinan. Sajabaning punika, parakrama patut eling indik pengelolaan sampah sane becik lan iraga patut nyokong program sane kabuat olih pamerintah miwah ngamargjang regulasi sane lebih ketat antuk ngatasin masalah pencemaran ring segara.

Titiang nunas majeng para CALEG sumangdane nenten wantah mangkin program-program pamrintah punika kalaksanayang, sampunang wantah ring kampanye manten, nanging pinunas titiang mangda sinarengan lan ngalantur program indik kasucian segara katincapang malih.

Idane miwah semeton sami sane banget kusumayang titiang kadiasapunika titiang prasida matur-atur ring galahe sane becik puniki, mogi-mogi wenten pikonipun ring wesananing atur, banget titiang nglungsur geng rena pengampura, wenten atur titiang sane nenten munggan ring arsa. Matur suksma antuk ring uratian ida dane sinamian, pinaka panguntat, puputang titiang antuk paramasanti

OM, SANTI, SANTI, SANTI, OM

In Indonesian