In your opinion, what impacts will the massive construction of large malls have on the local Balinese community? Post your comments here or propose a question.

What can you set as an example from Bung Karno in this millenial era?Anonymous user #1

3 months ago
Votes 0 You
Utk tdk pernah menyerah memperjuangkan Kebenaran demi kepentingan bersama..

Anonymous user #1

3 months ago
Votes 0 You

Ring tengahing panglimbak jagaté sané sayan gelis, kadang-kadang iraga prasida ngamolihang inspirasi miwah paplajahan sané mabuat saking para jana sané sampun mautsaha ring masa sané sampun lintang. Silih sinunggil tokoh sané kantun relevan kantos mangkin inggih punika Bung Karno (Ir. Soekarno), proklamator kamardikan Indonésia sané ngutang cihna sané kukuh ring sejarah bangsa. Yadiastun wenten ring masa milenial sane mabinayan ring konteks, wenten makudang-kudang hal saking kepemimpinan lan pandangan Bung Karno sane prasida dados conto lan panuntun majeng ring generasi mangkin.

Kapertama, kepemimpinan karismatik Bung Karno inggih punika atribut sané kantun madué daya tarik ring masa milenial puniki. Kawagedan ngamolihang lan ngamolihang kramane kasarengin antuk visi sane jelas, dados dasar utama kepemimpinan modern. Sekadi Elon Musk, sané prasida ngwangun perusahaan sané inovatif majalaran antuk daya karismatiknyané, Bung Karno taler prasida ngeranjing ring kramané antuk pidarta sané ngulangunin.

Selanturnyané, nilai-nilai nasionalisme sané kajujuran olih Bung Karno tetep relevan miwah prasida dados conto majeng ring generasi milenial. Ring masa globalisasi puniki, nglestariang persatuan miwah keanekaragaman dados penting pisan. Bung Karno ngajahin indik kawigunan ngajegang identitas miwah budaya bangsa, taler ngalestariang identitas ri tatkala ngarepin tantangan jagat sané sayan nyambung.

Rasa keadilan sosial sane kawedar olih Bung Karno taler mabuat pisan ring konteks milenial mangkin. Ring aab jagaté sané kantun wénten pabinayan sosial, para janané puniki madué tanggung jawab pacang mautsaha mangda prasida nincapang pabinayan miwah ngatasi pabinayan sané kantun wénten. Conto-conto sakadi aktivis sané makarya ring pikobet palemahan, kesetaraan gender, miwah kamiskinan nyihnayang semangat sané pateh sareng napi sané kalaksanain olih Bung Karno.

Bung Karno taler nilar warisan sané mabuat pisan ring sajeroning ngajiang pabinayan. Nyinahang pabinayan budaya, agama, lan latar belakang sane lianan inggih punika prinsip sane kantun relevan lan patut tetep kasungkemin ring era milenial puniki. Masyarakat sane inklusif lan ngajiang keragaman prasida ngukuhang persatuan lan ngwangun kerjasama sane saling ngamolihang.

Sane kaping untat, keahlian diplomasi lan kerja sama internasional Bung Karno tetep dados conto sane becik ring era milenial sane sayan global. Kawagedan ngwangun paiketan sane kukuh lan makarya kerjasama lintas negara mabuat pisan ring jagate sane sayan kompleks puniki. Bung Karno nyihnayang indik diplomasi sane wicaksana lan madasar antuk kapentingan nasional prasida nguatang posisi negara ring panggung dunia.

Ring makasami, Bung Karno ngicénin warisan inspiratif sané kantun mabuat ring masa milenial puniki. Yadiastun konteks miwah pikobet sané katandangin matiosan, nilai-nilai sakadi kepemimpinan karismatik, nasionalisme, keadilan sosial, pangajén indik pabinayan, miwah kawagedan diplomasi tetep relevan miwah prasida dados panuntun ring generasi mangkin.

Ring sajeroning ngarepin pikobet miwah pauwahan ring masa milenial, ngambil inspirasi saking Bung Karno prasida dados margi majeng ring generasi puniki mangda prasida ngwangun masa depan sané becik. Antuk ngawigunayang nilai-nilai punika, generasi milenial prasida dados agen perubahan sane ngawinang kemajuan lan nguatang keberlanjutan bangsa.

Anonymous user #1

3 months ago
Votes 0 You
bagus
Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.