What could we do to reduce traffic jams? Post your comments here or propose a question.

Tenun Endek Bali Pinaka Sarana Ngelestariang lan Ngajegang Budaya Lokal ring Desa Sampalan Klod

20220412T162642415Z018242.jpg
0
Vote
Loading map...
Name of Place
Tenun Endek Bali Pinaka Sarana Ngelestariang lan Ngajegang Budaya Lokal ring Desa Sampalan Klod
Location
Reference
Lontar
  Folktales
   Biographies
    Children's Books
     Books
      Holidays and Ceremonies


       Gunapermana

       11 months ago
       Score 3++
       Video niki patut pisan anggen nincapang potensi desa ring wewidangan provinsi bali lan anggen ngelestariang budaya, potensi, lan ngasubang ring desa sane kaunggahang

       Ketut Wahyu Tamaja

       11 months ago
       Score 1++

       OM Swastyastu

       Tiang pinaka krama sane miarsayang video puniki ngarasang becik pisan duwaning video puniki sampun silih sinunggil cara anggen ngwangun potensi-potensi sane durung krama sami uningin, lan video puniki dados media promosi antuk ngajegang buday lokal ring desa sampalan klod antuk produk endek bali

       Ebykarmila

       11 months ago
       Score 4++
       Om swastyastu, becik pisan niki manah semeton" tiyang makesami, sane pinaka generasi penerus jagat Bali puniki, dumogi manah sane becik puniki dados jembatan antuk ngewangun utawi nincapan rasa bakti lan semangat ring yowana utawi yowani sane wenten ring kalangan jagat Bali mangdane tau utawi rungu antuk budaya lokal sane wenten ring mracapada, lan presida sareng" melajah ngaryanin kerajinan-kerajinan sane becik" puniki, tiosan punika Tenun endek puniki pinaka sarana sane dados kaanggen antuk pengenalan kerajinan budaya ring para wisatawan mangdade karya" masyarakat Bali akeh keuningin ring sang sareng akeh.

       Mayaayu

       11 months ago
       Score 2++
       vidio niki becik pisan, krana pamiarsa lan semeton tityang sareng sami dadosnyane uning budaya bali puniki akeh lan dados kakaryanin antuk kerajinan kerajinan sane mresidang kaadol anggen ngentugin pikolih utawi pabaan kramane sami. Kerajinan tenun endek bali ring desa samplangan kelod puniki merupa silih sinunggil kerajinan sane patut kauningang ring para yowanane, dumogi sareng sami prasida ngelestariang budaya bali tur ngaryanin kerajinan - kerajinan sane maporat lan nyiriang budaya baline sane becik.

       Putriasih

       11 months ago
       Score 2++
       Becik pisan video niki, anggen sesuluh iraga makesami mangda prasida nresnain produk lokal anggen ngelestariang budaya Bali niki mangda prasida ajeg lan kasub.

       Ratnapradnyana94

       11 months ago
       Score 2++
       Video Niki becik pisan 🙏

       Bhisma

       11 months ago
       Score 2++
       Top ajan mbok ajak bli ne, rahayu nggih semeton

       Dewa Ayu Dyah Prema Gandhi

       11 months ago
       Score 2++
       🤩👍🏻👍🏻👍🏻

       Aristarani

       11 months ago
       Score 2++
       Video niki becik pisan

       Nimadeleonita09

       11 months ago
       Score 2++

       Om Swastiastu. Niki sampun mawasta yowana sane uning lan eling ling seni lan budaya baline, ngelestariang miwah ngawerdiang sarana sane maka cihna budaya sane wenten ring jagat baline💖.


       Ngae jaje betenne puun😵 Kalin manjus ngajak melali😆 Ngiring semeton matumbasan tenun🌟

       Anggen nglestariang produk lokal bali🤩

       Indah Supriani

       11 months ago
       Score 2++
       Om Swastyastu, video Niki becik pisan🙏👍🏻

       Tata anggitha

       11 months ago
       Score 2++
       Becik pisan vidio ne🙏👍

       Pinggaditya Maharani

       11 months ago
       Score 2++
       Becik pisan video niki 🤩👍

       Darkxhocolate

       11 months ago
       Score 2++
       Becik pisan

       GungPutri

       11 months ago
       Score 2++
       Becik pisan indik video postingan puniki, tiyang wantah generasi milenial ngemolihan wawasan sane anyar antuk kain tenun khas Bali puniki☺️☺️

       Suartini Arisandi

       11 months ago
       Score 3++

       Om swastiastu 🙏

       Becik pisan vidoe niki antuk generasi milenial anggen sarana ngewangun potensi sane wenten ring desa utamaning ring pandemi mangkin akeh pegawai sane di PHK dadosnyane mekarya kain tenun 🙏 dumogi generasi mangkin ngelestariang lan ngajegang budaya sane wenten ring wewidang desa 🙏

       Dinda pradita

       11 months ago
       Score 2++
       Kreatif video niki,, ajeg Bali.. Inspirasi anggen generasi muda antuk ngelestarian budaya🙏🙏

       Tyas

       11 months ago
       Score 2++
       Becik pisan

       Arimasdewi

       11 months ago
       Score 2++
       Becik pisan niki, inspirasi anggen generasi muda antuk ngelestariang budaya Bali🙏

       Shania

       11 months ago
       Score 2++
       Video kreatif niki becik pisan anggen para yowana antuk ngelestariang budaya🙏🏻

       Desakjafitri

       11 months ago
       Score 2++
       Becik pisan vidio niki😍

       Manik Pratiwi

       11 months ago
       Score 2++
       Becik pisan vidio niki👍👍

       Reditya07

       11 months ago
       Score 2++
       Ngiring sareng - sareng nyage lan lestariang, ngiring sareng - sareng nglaksanayang Tri Hita Karana. Suksma 🙏👍🏻

       Aricandradewi

       11 months ago
       Score 2++

       Om swastyastu,

       Sekadi becik pisan video niki, anggen sesuluh irage sareng sami antuk kaangeen ngelestariang lan ngajegang budaya bali. Ngiring sareng sami lestariang budaya bali, apang nenten punah. 🤍

       Iracella

       11 months ago
       Score 2++
       Becik pisan video niki,anggen para yowana antuk ngelestariang budaya🙏🏻

       Ceking wiguna

       11 months ago
       Score 2++
       Vidio niki becik pisan agen ngelestariang budaya bali

       Adenovi

       11 months ago
       Score 2++
       Becik pisan video puniki, mangda para yowana ring Bali khususnyane stata uning tur eling antuk budaya bali puniki

       Ni Made Rina Karnila

       11 months ago
       Score 2++
       Vidio puniki becik sajan anggen ngelestariang budaya bali ✨

       Diahmanik

       11 months ago
       Score 2++
       becik pisan video niki🤩✨

       Ketut Dian Oktaviani

       11 months ago
       Score 2++
       Niki video becik lan patut dadi contoh pelestarian budya Bali

       Eden

       11 months ago
       Score 2++
       becik pisan video niki

       Agung pradnyana

       11 months ago
       Score 2++
       Om swastyastu,video Niki becik pisan anggen ngelestaring budaya baline lan yohana mangde uning sejarah tenun endek punike lan vidio niki wadah untuk promosi mangda prasida nresnain produk lokal anggen ngelestariang budaya Bali niki mangda prasida ajeg lan lestari suksma 🙏🙏

       Prismadevi7

       11 months ago
       Score 2++
       becik pisan👍👍👍

       Dwayudewi26

       11 months ago
       Score 2++
       Video niki becik pisan lan dados anggen conto antuk pelestarian budaya Bali mangda prasida ajeg lan lestari🙏👍

       Yunita indrawati

       11 months ago
       Score 2++
       Om Swastiastu, video niki becik pisan anggen nambah ilmu miwah wawasan antuk warisan budaya tenun endek bali punika👍🙏

       Amanda Saraswati

       11 months ago
       Score 2++
       Video niki becik pisan anggen nincapang warisan kebudayaan bali ngantos ka dura negara mangda kebudayaan bali nenten sayan rered ring jaman sakadi mangkin

       Pradnya007

       11 months ago
       Score 2++
       becik pisan

       Devi Narayani

       11 months ago
       Score 2++
       Video Niki becik pisan, ngiring ngelestarian budaya Bali

       Reysma Dwi

       11 months ago
       Score 2++
       Video Tenun Endek Bali niki becik pisan anggen ngelestariang kain Bali lan budaya Bali mangde ke kancah Internasional👍

       Thari

       11 months ago
       Score 2++
       Om swastiastu, video niki becik pisan anggen ngelestariang budaya balii

       Purnamianty

       11 months ago
       Score 2++
       becik pisan😍👍

       Sisco Nanda

       11 months ago
       Score 2++
       Suksmaa edukasinyane becik pisan niki 🤩

       Adi Putra

       11 months ago
       Score 0++

       Om swastiastu Tiang sampun polih cingak karya niki, patut pisan antuk generasi mangkin lan pamiarsa lianan sane ten uning potensi sane wenten ring desa sampalan nika

       Dumogi karya niki katolih pemerintah antuk mersidyang bantuan majeng penenun ring wewidsng desa ring provinsi bali

       NW Apriani

       11 months ago
       Score 0++
       Om swastyastu. Napi sane kasobyahang ring video niki patut pisan. Potensi kain tenun ring Bali patut kaupapira mangda tetep rajeg tur lestari.

       Diah Iswari

       11 months ago
       Score 0++
       Becik sajan niki🤩❤️

       Vive

       11 months ago
       Score 0++
       video endek bali puniki patut pisan anggen nglestariang budaya bali

       Dira

       11 months ago
       Score 0++
       patut pisan niki

       Gatraa

       11 months ago
       Score 0++
       informasinnyane becik pisan

       Agung Utari

       11 months ago
       Score 0++
       Becik pisan, dumogi tenun endek bali mresidayang ngelestariang lan ngajegang budaya baline🙏🏻

       Pradnya diputra

       11 months ago
       Score 0++
       Becik pisan video niki, niki sampun mewasta pemuda-pemudi sane eling, ajeg, tresna sareng budaya, yening nenten iraga sane ngajegin sira malih.
       Add your comment
       BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

       What policies should the government enact to improve problems in your village?

       Information about place


       In English

       In Balinese

       Titiang pinaka generasi milenial sadia ngwangun d sa malarapan antuk BASAbali Wikithon Partisipasi Publik 5: Ngawangun D sa. Ngiring cingakin indik desan titiang puniki.

       Om swastyastu Om Ano Bhadrah Kratavo Yantu Visvatah - Yajur Veda XXV.14 Dumogi manah san becik rauh ring sekancan penjuru

       Halo semeton, tiang Gung Wah sareng timpal tiang Ariani lan Pand D wi jagi nuturang indik pot nsi san w nten ring D sa Sampalan Klod. Pot nsi san w nten ring d sa niki inggih punika ak h w nten kerajinan tenun endek lokal khas Bali san becik pisan, nanging ring galah pandemi Covid-19 w nten pikobet san ngranayang produksi kain tenun di D sa Sampalan Klod niki turun. Pikobet nika kacritayang olih narasumber ring vid o niki. Dadosn , ngiring iraga sinamian sareng-sareng pirengan vid o niki nggih.

       Saking vid o niki, nunas majeng ring pemerintah prasida ngwangun d sa khususnyan ring UMKM d sa terdampak angg n nincapang pot nsi luwih san w nten ring d sa punika. Dumogi vid o niki prasida ngic nin motivasi majeng ring pemerintah angg n ngaryanin kebijakan san dados nulungin UMKM Tenun Khas Bali ring D sa Sampalan Klod mangda Tenun Khas Bali niki n nten ical lan nyansan ngasubang.

       Y ning n nten iraga makasami sira malih, y ning n nten mangkin ring galah napi malih? Ngiring sareng-sareng ngelestariang budaya angg n sarana ngewangun d sa.

       Om Santih Santih Santih Om

       basabaliwiki.org wikibasabali pasikianyowana.bali mamedwedanta

       basabaliwiki wikithon partisipasipublik wikithonpartisipasipublik ngwangundesa membangundesa milenialberaksi

       arsanawijaya_ wayansindhuneee agus_jaya_

       In Indonesian