Ngengkeban

  • to hide or place something behind something else (Verb)
  • to conceal behind (Verb)
Media
ngengkeban
Kasar
ngengkeb
Halus
tinggar
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Ketut ngengkeban capil adine di punyan kayu ane di natahe.
Ketut hid his brother's hat on the tree in the yard.