Sanggra lan Sanggri

Lanus.jpg
Photograph by
Authors
Reference
Lanus Sumatra
Where this story takes place
Event
Link to Story
Dictionary words

  Description


  In English

  In Balinese

  Sanggra lan Sanggri

  Ni Wayan Sanggri Dados rabi ring puri Jero Kawan Beringkit Dados Jero Sandat Biung Gusti Bagus I Gusti Bagus Dherana Pensiunan BPD Bali

  Tujuh Belas Agustus Dua Ribu Sepuluh Palebon ring setra Setra Puri Gede Belayu

  I Made Sanggra Mapungkusan Nang Mundri Meparab Pekak Sibak Meparab Pekak Tile Meparab Kumpi Kevin

  Pratisentana Pasek Gelgel Pratisentana parekan geriya Geriya Gede Belayu

  Dua Puluh Dua Mei Dua Ribu Delapan Belas Anggara Paing Wuku Sungsang Kageseng ring Setra Jebaud Kapuput Ratu Surya Geriya Gede Belayu Kaanyut ring Dam Tungkub Ngaben mekingsan ring geni

  Kaateh antuk: Pianak lan mantu Cucu lan kumpi Semeton puri Semeton banjar Beraya lan wargi

  Mejalan,mejalan lan mejalan Mejalan nuju umah wayah Mejalan sampunan kipak-kipek Mejalan sampunan tolah-tolih Mejalan leser-lempeng Nuju sunia loka Kaluwarga ngrastitiyang

  Jeron Mangku Beji 22.05.18

  In Indonesian