Kupapira - Purwaka

Identifikasi miwah Konservasi Lontar ring Griya Romaharsana Sukasada, Buleleng.

Identifikasi miwah konservasi ring Griya Romaharsana Sukasada. Ring rahina mangkin, puniki paletan kaping…sudah lima kali kita di sini melakukan kegiatan konservasi. Sudah teridentifikasi…makehnyane..seratus lima puluh, karobelah cakep diri lontar sane madaging indik tattwa, wenten tata titi upakara, miwah usadha, taler wenten…napi wastane..indik saluiring..sapunapi indik kapendetaan nika.

Tiang rumasa bagia pisan duaning ring aabe sakadi mangkin kari makeh wenten naskah-naskah lontar. Ampun pastika niki sapatutne kupapira sareng sami, ten ja penyuluh manten, makasami sane wenten ring Bali, sepatutne urati ring ring kawentenan naskah-naskah lontar puniki. Yening dirgamayang titiang lontar puniki kadi…napi wastane..kekayaan intelektual orang Bali sane durung mresidayang uwas ke lingkungan…napi wastane..dunia nyata kadi mangkin. Sakadi conto, wenten iriki indik tata susila dados tapini. Punika sapunapi swadharma dados tukang banten. Wenten makeh pisan lontar-lontar sekadi puniki.

Ring rahina mangkin titiang kasarengin…akeh pisan, ring penyuluh kecamatan Sukasada. Taler wenten drika…Beli Gus Ari…sane dados korlapnyane, sane sampun mengidentifikasi.. Wenten taler…niki wenten semeton titiang, penyuluh Kecamatan Sukasada taler Buleleng wenten iriki. Niki wenten saking Banjar. Niki kari ngrereh halaman-halaman, duaning niki sambrag, taline keles wenten kocap, niki prasida mangkin kupapira mangda cantik. Niki taler wenten makudang-kudang cakep lontar sane sampun diidentifikasi.Niki…sapunapi…membersihkan..sane sampun…Taler iriki kari ngrereh halaman, mangda ten madukan.

Sampun pastika indik lontar sekadi niki kari makeh wenten ring sajeroning griya, puri. Ngiring sareng-sareng mangkin sane madue mangda kasobyahang ring penyuluh dane sane wenten ring desa soang-soang. Mangda kekayaan puniki, ten je tenget. Ten ja tenget miwah amah ngetnget. Yen sampun amah ngetnget napi sane madaging irika, sampun pastika ten mresidayang malih kawacen. Niki kari proses…membuat katalog mangda dangan antuk..sapunapi benjangan yening ngrereh judul-judul lontar sane lianan. Nggih, asapunika dumun. Dumogi benjang wenten malih pamargi sane lianan. Sane utama tunas titiang mangda sane madue lontar, mangda prasida nyobyahang ring penyuluh dane, mangda prasida niki kupapira, indik tetamian leluhur.

https://www.youtube.com/watch?v=E8-M0K2KXd0