Keteg-keteg

  • onomatopoeia: throbbing sound, e.g. of heart beating
Media
keteg-keteg
Kasar
Unknown [edit]
Halus
Unknown [edit]
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples