maintaining harmony in religious differences according to the Constitution and Pancasila as well as an activity

From BASAbaliWiki
20230215T100419137Z486539.jpeg
0
Vote
Title (Indonesian)
Menjaga kerukunan dalam perbedaan agama menurut UUD dan pancasila serta suatu kegiatan
Title (Balines)
Nincapang pariketan ring melainan kapercayan manutin UUD, Pancasila tur pekaryan
Original title language
English
Photo Reference
ARDANA & NOFYA
Fotografer
Pribadi
Photograph credit
Religion or culture
Hindu
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
  Institution / School / Organization
  Sman bali mandara
  Related Places
   Wikithon competition
   Harmony


   Rajini Putri

   17 months ago
   Votes 0++
   Titiang eling sareng tutur rerama nguni, yening lidi asiki aluh baan ngelungang, sakewanten yening akeh lidi kadadosang sampat, meweh pesan jagi elungang. Punika taler kahanan i manusa. Yadiastun ja mabinayan, saking ras, agama, genah, warnan kulit, warnan bok lianan, i raga pada-pada manusa, pada-pada madue napi sane kawastanin idep. Saking idep punik i raga sareng sami prasida makayun, sapunapi carane bertahan hidup. Saking idep puniki taler i raga prasida malaksana sane becik mangda sida idup madampingan sareng manusa sane lianan. Tutur sakadi puniki patut pisan kicen ring para anak alit sadurung sirep. Mangda ipun makasami uning ring swadharma dados manusa sane patut nyaga rasa adung mapagubugan. Yening uripe pada-pada sagilik-saguluk, pastika idup i ragane sida santi riwekasan.
   Add your comment
   BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

   What can we do to maintain religious harmony?

   Videos

   Description


   In English

   In Balinese

   Indonesia pinaka negara indik akeh agama lan suku.. nanging akeh agama tur suku punika nenten dados ade sane saling ngulungang, saling caci tur saling ngejelekin, kerane akeh agama tur suku puniki sane nyidang nadiang ciri ciri Indonesia. Akeh suku lan agama niki nyidang masi ngaenang Indonesia merdeka uli pare penjajah sane mai ke Indonesia tur bali. Nanging ngae adung punika sulit kerane kepercayaan ring pade pade agama lan suku Nike malianan tur ngelah ego sane tegeh.. nahhh... jani tyang metakon, ape gunane rage adung menyame ring tongos sane wentwn akeh agama utawi ape je Nike?? Naa... ketoo be tyang masi mepikenoh keto, rage adung apang nya nenten ade perpecahan, nyidaang metetulungan kerane rage makhluk sosial tur menurut hukum fisika nggih, ring inti atom Nike ngidang benyah kerane yening partikel partikel Nike saling dongsok, olih Nike wenten energi ikat sane ngidang nyeet partikel Nike pang sing benyah.. carane jani rage ngae energi ikat masi... ape to energi ikatne?? Kene, tyang ngelah ide carane to inggih punika rage ngae acara sane ngidang ngelibatang perbedaan, inggih punika organisasi utawi masak masak lan ane paling penting Nike toleransi, toleransi niki wenten ring pengamalan pancasila sila ke 2 kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila ke 1 rukun dalam umat beragama baik sejenis atau tidak. Intine tetep bersyukur lan tetep adung menyame, inget rage nak patuh ngajeng nasi.. dadine rage masi pade pade harus saling ngormatin, kerane ring UUD masi wenten pasal 29 ayat 2 ape to??? Nawang?? Nah amun tusing jani tyang ngorin, setiap makhluk ring Indonesia Nike bebas nganut agama ane kepercayain, dadosne rage sing dadi egois, harusnya rage to saling suport lan jaga anggen keberagaman Indonesia.. inget bhineka tunggal ika nahh.... wantah asapunika suksmaa... inget adung menyame, aluh ngalih lege..

   Be guling misi nasi, mulihne meli buku

   Inget ade tatwa asi, kkamu adalah aku dan aku adalah kamu

   In Indonesian