Ebahanga

  • put down
  • is put down horizontally
Media
ebahanga
Kasar
-
Halus
-
Northern Form

Usage Examples

Musuhne ebahanga teken I Wayan.

Tikehe ane magulung ebahanga ngejang.

Da ebahanga punyan bungane!
The enemy was laid down by I Wayan.

Rolled-up tikers are laid down.

Don't put down the flower tree!